Home / Partijnieuws / LSP Nieuws / LSP-Nieuws. In en om de partij

LSP-Nieuws. In en om de partij

In deze rubriek brengen we nieuws vanuit LSP zelf. We willen plaats bieden voor korte verslagen van acties, campagnemomenten,… Er worden aankondigingen gedaan of verslagen gegeven van bijeenkomsten. Nieuwe leden kunnen uitleggen waarom ze lid geworden zijn (en waarom jij dat ook moet doen).

Nationaal comité

Gisteren was er een uitgebreid Nationaal Comité dat open stond voor alle leden van de districtscomités. Het oorspronkelijk geplande nationale congres werd zoals op het einde van de zomer aangekondigd verplaatst met een jaar. De context van strijd die we voorzagen toen we die beslissing namen, werd ondertussen bevestigd. Meer zelfs, het noopte er ons toe om het Nationaal Comité tot een dag te beperken in plaats van een volledig weekend zodat de militanten op zondag de tijd hebben om hun eigen piketten voor te bereiden of om de interventie van LSP te organiseren. Op het NC werd een update inzake perspectieven voorgesteld aan de hand van een tekst. Het is nuttig dat afdelingen deze tekst bespreken in de loop van de komende weken.

Een partij om de samenleving te veranderen, sluit aan bij LSP!

door Stéphane Delcros

15824275031_0936decc2c_bBesparingen, onrechtvaardigheid, ongelijkheid, … zijn zowel in België als elders schering en inslag. Verzet hiertegen is een noodzaak. Maar we mogen dit niet geïsoleerd doen met weinig of geen perspectieven. We hopen dat je door het lezen van deze krant overtuigd bent van de correctheid van onze benadering en doelstellingen. Uiteraard hopen we je daarmee te overtuigen om onze strijd en onze partij te vervoegen.

Op 6 november zagen we dat de arbeidersklasse wel degelijk nog bestaat en de potentiële kracht heeft om alles te veranderen. LSP heeft daar de afgelopen jaren, toen er minder strijd was, vaak tegen de stroom in nadruk op blijven leggen. De arbeidersklasse is de fundamentele kracht om tot maatschappijverandering te komen. Met methodes als stakingen en massamobilisaties kan enkel de arbeidersbeweging het verzet bundelen en tot een overwinning brengen. De geschiedenis is daar getuige van en het wordt ook vandaag bevestigd.

Een krachtsverhouding uitbouwen rond de georganiseerde arbeidersbeweging is de enige manier om een einde te maken aan de kapitalistische uitbuiting. Dat kan door wat ons toebehoort ook effectief toe te eigenen: het resultaat van onze arbeid. Want wij zijn het die de rijkdom produceren, laat ons dan ook democratisch beslissen over de toepassing ervan doorheen de collectivisering van de sleutelsectoren van de economie en de vestiging van een arbeidersregering samengesteld uit democratisch verkozen en permanent afzetbare vertegenwoordigers die geen enkel privilege genieten en leven aan een gemiddeld loon van een geschoolde arbeider.

Een utopie?

Het is utopisch te denken dat het huidige systeem gewoon verder kan blijven bestaan, de aanvallen op mens en milieu gaan daarvoor te ver. Maar het is ook evident dat een andere samenleving niet uit de lucht zal vallen. We moeten strijden tegen de aasgieren aan de top van het huidige systeem en tegelijk het terrein voor de toekomstige samenleving voorbereiden.

Een maatschappijverandering in België betekent niet veel als de rest van de wereld onder de kapitalistische uitbuiting gebukt blijft gaan. LSP maakt deel uit van een internationale organisatie, het Comité voor een Arbeidersinternationale (CWI) dat actief is in meer dan 40 landen op alle continenten. We voeren overal dezelfde strijd voor verandering.

LSP hanteert intern het principe van het democratisch centralisme. Dit betekent dat we zo democratisch mogelijk discussiëren en beslissingen nemen, met een zo groot mogelijke betrokkenheid van de leden, om vervolgens samen de genomen beslissingen uit te voeren. Het vereist een engagement van de leden bij alle activiteiten van de partij en een centralisatie van de collectieve ervaringen in de nationale structuren van de partij. Die structuren zijn op hun beurt nodig om op basis van de opgedane ervaringen een politieke en organisatorische leiding te geven aan de partij. Door ons te organiseren en samen te handelen, kan een goed idee omgevormd worden tot een sterk wapen in de strijd voor een andere samenleving.

Perspectieven voor verandering

We willen vermijden dat we in onze strijd dezelfde fouten als in het verleden maken. Daartoe moeten we lessen trekken uit de strijd van het verleden. Marxisten bestuderen het verleden en het heden, niet enkel vanuit historische interesse maar ook om perspectieven voor verandering naar voor te brengen. De constante discussie onder onze leden over de perspectieven voor de toekomst, zowel de nabije als de verre toekomst, is van groot belang om een beter begrip van ontwikkelingen te hebben en van daaruit conclusies te trekken inzake tactieken, strategie, methoden en ons programma in een specifieke periode. In elke situatie proberen we onze eisen aan te passen zodat ze een brug vormen tussen de dagelijkse problemen en de nood aan maatschappijverandering, dat is een overgangsprogramma.

Blijf niet aan de kant staan, sluit aan bij LSP!

Strijd, solidariteit, socialisme: dat zijn de drie pijlers waarop LSP bouwt. Aansluiten bij LSP betekent het versterken van een instrument voor actie, een hefboom voor verandering. Iedereen kan een rol hierin spelen. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden om de strijd voor een andere samenleving te versterken. We zullen onze strijd pas winnen als we collectief optreden en het potentieel van ieders mogelijkheden benutten.

Sluit aan: bel naar 02/345 61 81 of stuur een mail naar info@socialisme.be

Kom naar onze meetings: Stop het sociale bloedbad. Michel I en het besparingsbeleid wegstaken

 • Antwerpen. Woensdag 26 november om 19u30 in café Multatuli (Lange Vlierstraat). Sprekers: een syndicaal afgevaardigde van Bayer, de nationaal syndicaal verantwoordelijke van LSP en de voorzitter van LSP-Antwerpen.
 • Leuven. Vrijdag 28 november. Syndicaal café met etentje. Meer info via leuven@socialisme.be
 • Gent. Vrijdag 5 december in Celtic Tower (St. Michielshelling 5/6, Gent). Sprekers: syndicalisten uit de regio.

Nieuwe krant

Maandblad De Linkse Socialist komt morgen uit met een nieuwe stakerseditie. Abonnees mogen deze krant woensdag in de bus verwachten.

Maandblad De Linkse Socialist komt morgen uit met een nieuwe stakerseditie. Abonnees mogen deze krant woensdag in de bus verwachten.

Morgen wordt onze nieuwe stakersgazet verspreid. Nadat de vorige editie van De Linkse Socialist uitverkocht was, beslisten we om vroeger een nieuwe krant uit te brengen. Het is een stakersgazet van 12 pagina’s, tijdens de algemene staking van 15 december volgt een extra editie van 4 pagina’s.

Centraal in deze editie staat, weinig verrassend, het actieplan om de regering en het besparingsbeleid weg te staken. We komen terug op de betoging van 6 november, kijken vooruit naar de regionale stakingsdagen en brengen achtergrond over de algemene staking.

Een overzicht van de inhoud:

 1. Regering en besparingsbeleid wegstaken
 2. Een antwoord op de meest voorkomende argumenten tegen de stakingen
 3. Regering-Michel I en besparingsbeleid wegstaken! Na massale betoging met regionale stakingen opbouwen naar grootste algemene stakingsdag uit Belgische geschiedenis || Zo gezegd || De Linkse Socialist, uw stakingsgazet
 4. De grootste vakbondsbetoging in 28 jaar… verdronken in berichtgeving over rellen
 5. Vijf tips voor een geslaagd piket || Haal het geld waar het zit || Van Eetvelt en het ontlopen van belastingen
 6. Dossier: Grote maatschappijverandering in voorbereiding? Hoe daar geraken en welke rol kan de algemene staking spelen?
 7. Vervolg dossier
 8. Koerdistan. Strijd voor Kobanê op een keerpunt
 9. Ierland in opstand tegen waterbelasting || Een partij om de samenleving te veranderen, sluit aan bij LSP!
 10. Gentse scholieren organiseren zich en vervoegen arbeidersbeweging || Franstalige geneeskundestudenten in actie
 11. Strijdbare antifascistische betoging op 9 november || Pride. Hoe solidariteit vooroordelen overwon
 12. De jongeren herontdekken de arbeidersbeweging