• 29 van de 100 best betaalde Amerikaanse CEO’s verdienden meer dan hun bedrijf belastingen betaalt

  • Gemeenschap misloopt 27,8 miljard dollar door fiscale kortingen aan 7 grote bedrijven die -2,5% belastingen betalen

Amerikaanse NGO’s onderzochten de boekhouding van de grootste bedrijven. Ze gingen na wat de verhouding was tussen de lonen en bonussen voor de 100 best betaalde CEO’s en de belastingen die hun bedrijven betaalden. Vaststelling: 29 van deze 100 CEO’s verdienden op hun eentje meer dan wat hunb bedrijf aan de gemeenschap bijdraagt. De grootste bedrijven in de VS hebben een negatieve belastingvoet. Hier vind je de volledige studie: ‘Fleecing Uncle Sam’.

In zowel 2010 als 2011 waren er ‘maar’ 25 CEO’s die meer verdienden dan wat aan belastingen werd betaald, in 2013 was dat al 29. Hun aantal neemt dus toe. Een van de verantwoordelijken voor de studie stelde: “Onze belastingstelsel kent zoveel achterdeurtjes dat de grootste bedrijven ermee weg raken om bijna niets te betalen of grote kortingen krijgen.” Bedrijven waarvan de top erin slaagt om de bijdrage aan de gemeenschap te beperken, bedanken de toplui hiervoor met extra bonussen.

Van de 30 grootste bedrijven in de VS betaalden zeven bedrijven meer aan hun CEO dan wat ze aan belastingen betaalden. Deze zeven bedrijven betaalden gemiddeld 17,3 miljoen dollar per CEO en maakten voor belastingen een winst van 74 miljard dollar. Ze waren samen samen goed voor een terugbetaling van 1,9 miljard dollar en dus een negatieve belastingvoet van -2,5%!

Met negatieve belastingvoeten is het niet moeilijk dat de CEO meer verdient dan wat aan belastingen wordt betaald. Maar het is opmerkelijk dat er ook hier een hiërarchie is: het zijn de allergrootste bedrijven die nu geen belastingen meer betalen en zelfs op de kap van de gemeenschap teren. Uitspraken waarin termen als ‘hangmatten’ bovenkwamen, waren er evenwel nog niet.

Maar de cijfers van de lonen van de CEO’s zijn ook opmerkelijk. De 29 topmanagers die meer verdienden dan wat hun bedrijf aan belastingen betaalde, waren goed voor een gemiddelde van 32 miljoen dollar per persoon! Dat is bijna 90.000 dollar per dag, voor gewone werkenden is dat een loon waar al gauw twee jaar voor moet gewerkt worden maar toplui krijgen het dus op één dag. Een opmerkelijk detail: deze 29 bedrijven zijn samen goed voor 237 filialen in fiscale paradijzen.

Het loon van deze toplui nam ook snel toe de afgelopen jaren, hier geen loonstop:

ceowages

De 7 grote bedrijven die geen belastingen betalen maar ontvangen, omvatten onder meer Citigroup, dat zes jaar geleden met gemeenschapsmiddelen werd gered, en nu op een winst van 6 miljard dollar 260 miljoen dollar belastingen terugbetaald kreeg. De topman Michael Corbat kreeg 17,6 miljoen dollar. Boeing had eveneens 6 miljard dollar winst en kreeg 82 miljoen dollar terug. De topman was goed voor 23 miljoen dollar in 2013.

Een overzicht:

grotebedrijven

De NGO die het rapport publiceerde merkte op dat de 27,8 miljard dollar aan belastingkorting voor de zeven grote bedrijven die belastingen terug krijgen, overeenstemt met het bedrag nodig om 337.000 leraars in het publieke onderwijs aan te werven.

De besparingslogica waarbij steeds opnieuw aan ons wordt gevraagd om “een steentje bij te dragen” is gebaseerd op leugens. Niet onze levensstandaard vormt een bedreiging voor de toekomstige generaties, maar wel de inhaligheid van die kleine top van parasieten die leven op de kap van de gemeenschap en onze levensstandaard de dieperik in willen om hun miljardenbonussen verder de hoogte in te drijven. We zullen deze inhaligheid niet stoppen door het vriendelijk te vragen of door een poging te doen om het wat af te romen, zelfs indien iedere stap in die richting positief is. We zullen met de gemeenschap democratische controle moeten krijgen op de sleutelsectoren door deze in publiek bezit te nemen.