Verslag door Simon

liegeAfgelopen vrijdag kwamen 700 tot 800 mensen samen voor het stadhuis van Luik om het einde van de aanvallen op Gaza en het einde van de bezetting te eisen. LSP was aanwezig om het standpunt van onze internationale beweging, waaronder de afdeling in Israël/Palestina, over het verzet tegen de bezetting en de internationale solidariteit met het Palestijnse volk te verspreiden. De betoging bestond vooral uit mensen van Arabische afkomst. Onze oproep om aansluiting te zoeken bij de massale acties van de eerste intifada en over het belang van het smeden van banden tussen de Israëlische arbeiders en de strijd voor een vrij en socialistisch Palestina vonden een breed gehoor.

Sommigen ter linkerzijde waren geschokt door de aanwezigheid van religieuze krachten op de betoging. Wij hebben onze socialistische en revolutionaire posities niet weg gestoken, maar denken dat het verkeerd zou zijn om met de linkerzijde terug te plooien op een “pure” beweging. Een vriendschappelijke discussie met anderen in de beweging over de beste strategie en over het versterken van de solidariteit met Palestina is mogelijk indien er respect is voor elkaars eigenheden en indien er geen toegevingen moeten gedaan worden op ons programma.