Actiedag van de openbare diensten: Actie in Waver, gemeente van Charles Michel.

wavre04Dinsdag kwamen in Waver meer dan 400 militanten samen in het kader van de acties in de openbare diensten. Het werd een enthousiasmerende actie in de gemeente van Charles Michel. Verschillende syndicalisten uit verschillende sectoren namen er het woord en illustreerden zo het veralgemeende karakter van de woede ten op zichte van het beleid van de regering: spoorpersoneel, federale overheidsdiensten, leerkrachten, brandweer, gezondheidszorg en zelfs politie waren vertegenwoordigd in de speeches.

De rode draad was het groot aantal verwijten richting de overheid: tekort aan effectieven, afbouw van dienstverlening aan de bevolking, te hoge werkdruk, bezuinigingen en de verslechtering van de arbeidsomstandigheden in een situatie die wordt gekenmerkt door enorme tekorten ten gevolge van het beleid van de afgelopen decennia. Het doel om de regering ten doen vallen werd duidelijk naar voor geschoven en de noodzaak om de solidariteit op te bouwen tussen de verschillende sectoren. Laat ons samen deze besparingsregering doen vallen die de provocaties opstapelt. Laat ons het verzet veralgemenen!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist