Stora Gent: staking voor loonsopslag

Sinds vrijdagochtend wordt bij Stora (de papierfabriek van Langerbrugge) in Gent gestaakt. De aanleiding voor de staking wordt gevormd door de onderhandelingen over een nieuwe CAO voor 2005-2006. De vakbonden vragen onder meer een loonsopslag van 30 eurocent per uur.

Sven De Koster

Stora is een papierverwerkend/producerend bedrijf. Neventakken van het bedrijf, zoals houtverwerking, hebben reeds laten weten dat er behoorlijk wat ontslagen komen in de nabije toekomst. Dit zou niet het geval zijn voor Stora zelf.

De vakbondseisen zijn:

– Loonsopslag van 30 eurocent.

– Uitvoeren van 3 indexaanpassingen aan 1.5%. De eerste is reeds toegekend, de volgende zijn voor begin 2006 en oktober 2006.

– Daarnaast wordt er een ploegtoeslag gevraagd voor de ochtendploeg op zaterdag van 10% naar 15%.

– Tot slot is er arbeidsduurvermindering gevraagd door 11 juli te erkennen als betaalde feestdag. Op deze eis reageerde de patroon met een onmiddelijke njet.

Bij de aanvang van de staking was er een actiebereidheid van 98%. Na een eerste verzoeningspoging, onder begeleiding van een sociaal bemiddelaar zag de patroon het goed zitten. De bemiddelaar had 17 eurocent opslag voorgesteld. De vakbondsafgevaardigden hebben daarop laten weten dit zelfs niet aan de basis te willen voorleggen omdat ze het antwoord reeds kenden: veel te weinig. Ze vinden dat na een nettowinst voor het bedrijf van € 15 miljoen er toch ook een deel van de koek naar het personeel mag gaan.

Tijdens een speciale ondernemingsraad gisterennamiddag (02/11/2005) liet de directie weten dat ze naar alle arbeiders een brief heeft gestuurd om ze op te roepen om te werken. Daar is ook duidelijk gesteld door de patroon dat er geen verdere onderhandelingen kwamen zolang er niet gewerkt werd.

Deze ochtend is er opnieuw gepeild naar de actiebereidheid, de zin om verder te staken en maar liefst 61,5% heeft gekozen om verder te gaan. Morgen omstreeks 9u30 is er een nieuwe verzoeningspoging in Brussel met als bemiddelaar diegene die eveneens VW heeft begeleid.

De aanvallen van de patroon nemen ongeziene proporties aan. Dat er stakerspiketten worden afgedreigd met dwangsommen via eenzijdig verzoekschrift is helaas geen spectaculair nieuws meer, maar bij Stora mag er zelfs geen tent geplaatst worden. Om het helemaal compleet te maken, tracht de werkgever er voor te zorgen dat ook de auto’s van de stakers niet op het gras voor de poort mogen geparkeerd staan, het alternatief voor hen is echter de openbare weg.

Om zeker te zijn dat de regels nageleefd worden beschikt het bedrijf over een echt big brothermiddel: meerdere bewakingscamera’s staan nu recht op het piket geviseerd. Een kwestie van te weten, bij een eventuele reorganisatie, wie de lastige arbeiders waren in het conflict. En alsof dit nog niet voldoende is komt op regelmatige basis, met name rond de ploegwissels, de politie ook nog eens langs om te zien of alles wel rustig verloopt.

Naast de dreiging tegen het piket is er ook nog de dreiging tegen het keukenpersoneel, dat een ploeg omvat van 8 personeelsleden waarvan er 6 staken. Hen is duidelijk gemaakt dat wanneer ze het werk niet direct hervatten, het bedrijf zal overstappen naar een cateringbedrijf.

Momenteel krijgen alle werkwilligen een gratis maaltijd aangeboden van het bedrijf. Toch blijkt dit niet voldoende te zijn om veel werkwilligen over de vloer te krijgen. Ondanks het feit dat 39% bij de stemming niet voor een verderzetting van de staking stemde, zijn er maar enkele werknemers die werkwillig zijn.

Een zwak punt is de band met de bedienden. Er werd aan de afgevaardigden van de bedienden gevraagd om een inforvergadering te houden, maar dit werd niet opgenomen. Het CAO-voorstel voor de bedienden werd met 64% aanvaard. De directie zet de bedienden nu op tegen de arbeiders om solidariteitsbanden tegen te gaan.

Delen: Printen: