Manchester United: protest tegen uitverkoop van de club

Bij de Engelse voetbalclub Manchester United protesteren de fans tegen de overname van de club door een Amerikaanse miljardair, Malcolm Glazer. Op 19 mei was er een bijeenkomst van zo’n 500 fans die verenigd werden door hun woede omwille van de overname. De fans menen dat de club hen wordt ontnomen.

Steve North, Manchester

De fans discussieerden over het feit dat het niet enkel gaat om een strijd tegen Glazer, maar tegen iedere vorm van winstzucht bij ondernemers die voetbal louter zien als een mogelijkheid om winst te maken. De fans hebben er genoeg van dat bedrijven en ondernemers hun club zien als een instrument voor winst.

De vijandige overname door Glazer leidt onder de fans tot een gevoel van solidariteit, wat op termijn tot een overwinning kan leiden. De fans hebben besloten om geen producten of fanmateriaal te kopen dat rechtstreeks of onrechtstreeks winst oplevert voor Glazer. Er werd ook aangekondigd dat er direct protestacties zullen plaatsvinden indien grote bedrijven zoals Vodafone, Nike, Budweiser,… proberen een graantje mee te pikken.

De Socialist Party in Manchester steunt de boycotacties en de massale protestacties van de fans. Doorheen een democratisch systeem van één stem per aandeelhouder, willen groepen zoals ‘Shareholders United’ (Verenigde aandeelhouders) de dominantie van de grote bedrijven doorbreken. Er is ook aangekondigd dat de fans zelf zullen materiaal aanmaken (vlaggen, T-shirts, sjaals,…) waarbij de volledige opbrengst zal gebruikt worden om de strijd aan te gaan tegen de dominantie van de grote bedrijven.

De overname door Glazer was gebaseerd op de veronderstelling dat de fans zouden verdergaan met het kopen van producten van sponsors als Nike, Vodafone en Budweiser. Als de voetbalsupporters dit niet meer doen, zal Glazer in de problemen komen. De fans hopen dat ze er zullen in slagen om bij het falen van Glazer klaar te staan met voldoende geld om de club zelf over te nemen.

Als de fans er zouden in slagen om één van de meest gekende bedrijven ter wereld onder democratische controle te plaatsen waarbij het geleid wordt door de leden van de club en niet voor de winst, dan zou dat een sterke boodschap zijn voor iedereen die opkomt voor arbeidersdemocratie en dit niet enkel in hun voetbalclubs, maar ook in de bedrijven, wijken,…

Meer info

Onze Britse afdeling publiceerde een boek over de strijd om voetbal terug op te eisen als sport van en voor de arbeiders. Uittreksels uit dit boek, ‘Reclaim the game’, vind je ook online.

Delen: Printen: