Zondagmiddag vond in Keerbergen de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur plaats. LSP greep deze gelegenheid aan om een pamflet te verspreiden waarin het de besparingen en de belastingverhoging van het nieuwe bestuur – van N-VA en CD&V – werd aangeklaagd. De N-VA kondigde al aan dat het beleid de nadruk op besparingen zal leggen. En ook werd al bekend dat de aanslagvoet van de gemeentebelasting in de personenbelasting van 5,5% naar 6,5% gaat en de opcentiemen stijgen.

Pamflet van LSP-Keerbergen

De Linkse Socialistische Partij (LSP) heeft in haar campagne tijdens de gemeenteraadsverkiezingen reeds gewaarschuwd dat er na de verkiezingen besparingen en belastingverhogingen zouden volgen.

Dit wordt bevestigd door een pamflet van de N-VA, de nieuwe bestuurscoalitiepartner te Keerbergen (JG 8, Nr 5, 12/12, Keerbergen). Daarin staat duidelijk (op blz 2) in vetgedrukte letters dat N-VA met haar coalitiepartner CD&V een beleid gaan voeren “met de nadruk op besparen”.

Ook heeft de nieuwe coalitie N-VA en CD&V al aangekondigd dat ze de personenbelasting gaan verhogen van 5,5% naar 6,5% en de opcentiemen van 815 naar 1150! Schandalig is dit!

De oorzaak voor deze besparingen wordt gezocht bij het vorig bestuur. Doch zorgt eerder het beleid op federaal en gewestelijk vlak voor het doorschuiven van de rekening van de kapitalistische crisis naar het lokale niveau. Of nu Groen!, SP.a, CD&V, Open VLD of N-VA aan de macht is, het zijn allemaal partijen die – op kleine nuances na – hetzelfde besparingsbeleid doorvoeren. Dit omdat ze blijven vast steken in de logica van het kapitalisme waarbij de gewone bevolking de crisis moet betalen i.p.v. de grote winstmakende bedrijven!

Dat er nood is aan de uitbouw van een consequent linkse organisatie, die de nadruk legt op openbare dienstverlening en sociale rechtvaardigheid is overduidelijk.

Het geld moet gehaald worden waar het zit: bij de banken en de multinationals die – zelfs tijdens deze crisisjaren – massale winsten en/of staatssteun opstrijken!