Financiële oproep: Help ons International Socialist Alternative op te bouwen

Om verder vooruit te gaan en een grotere impact te hebben, lanceren we een financiële oproep met het doel om €75.000 op te halen. Kan je ons helpen door vandaag nog een donatie te doen?

De wereld polariseert. Met revolutionaire en contrarevolutionaire bewegingen over de hele wereld, heeft International Socialist Alternative de kans om te bouwen en te ontwikkelen in gebieden waar we voorheen geen afdelingen hadden, of om afdelingen en groepen te versterken. We willen dat jij je steentje bijdraagt aan deze groei! Slechts een paar voorbeelden van het belangrijke werk dat we doen in verschillende delen van de wereld om de strijd voor het socialisme op te bouwen:

In Italië hebben we een beginnende organisatie die baanbrekend werk verricht om een nieuwe, revolutionaire organisatie op te bouwen die terug kan vechten tegen de rechtse, racistische en LGBTQIA+fobe politiek van Georgia Meloni en de Fratelli D’Italia.

In India hebben we nu een kern en hebben we het eerste nummer van een krant van de Indische groep van ISA uitgebracht. Deze jonge, revolutionaire organisatie werd onlangs geïnspireerd door het werk in Seattle, VS, onder leiding van Kshama Sawant en andere activisten van Socialist Alternative, om het eerste verbod op kastendiscriminatie buiten Zuid-Azië goed te keuren. Het feit dat we op internationale basis tegen onderdrukking strijden, helpt om deze kleine groep te laten groeien.

In verschillende landen over de hele wereld, en vooral in Oostenrijk, hebben we een belangrijke rol gespeeld bij het opzetten van solidariteitsgroepen en protesten voor de beweging “Vrouw, Leven, Vrijheid” in Iran. Dit trok een aantal nieuwe mensen naar ISA toe, met name in het Midden-Oosten, en we zorgden voor vertalingen van ons materiaal in het Farsi om de revolutionaire beweging de weg vooruit te wijzen, wat ook een aantal Iraanse, Koerdische en Balochi mensen naar ISA trok.

In Latijns-Amerika hebben we het voortouw genomen in verschillende strijden. In Brazilië hebben we gemobiliseerd om Bolsonaro ten val te brengen, terwijl we hebben gewezen op de beperkingen van het programma van Lula, en hebben we de arbeidersklasse gemobiliseerd tegen de couppoging van Bolsonaro begin 2023. We hebben ook Feministas Antiracistas Socialistas (feministische antiracistische socialisten) gelanceerd om een verenigde en krachtige strijd voor de arbeidersklasse op te bouwen die de eisen van vrouwen, zwarte, inheemse, trans, lesbische, biseksuele en andere onderdrukte mensen steunt in de strijd tegen de onderdrukking die inherent is aan het kapitalisme.

In Argentinië, waar we een klein aantal aanhangers hebben, hebben we opgeroepen tot een breed en verenigd politiek alternatief voor de arbeidersklasse dat de mobilisatie en strijd voor een algemene staking stimuleert, wat nodig is om weerstand te bieden aan de besparingen die zeker zullen volgen, ongeacht wie de verkiezingen in oktober wint.

In Mexico hadden we bij de oprichting van ISA nog maar één lid, nu hebben we meer dan 30 leden die strijden voor socialistische ideeën en deze verspreiden. Onze jonge afdeling is betrokken bij belangrijke bewegingen rond de crisis omtrent de kosten van levensonderhoud, gratis, in de strijd voor veilige en legale abortus in het hele land, of nog om het klimaat te verdedigen en de omstandigheden op scholen te verbeteren. Onze leden bouwen aan het soort bewegingen dat nodig is om de door president Lopez-Obrador voorgestelde hervormingen effectief af te dwingen, zoals de renationalisatie van de energiesector, waarbij de beweging uiteindelijk door Obrador zelf werd gedemobiliseerd. Vorig jaar voerden onze leden in de noordelijke stad Saltillo campagne tegen een tariefverhoging op het openbaar vervoer en behaalden overwinningen zoals het opzetten van workshops om buschauffeurs te trainen in het voorkomen van gendergeweld, nieuwe rolstoeltoegankelijke bushaltes te laten bouwen, en een comité van leden van de gemeenschap en chauffeurs op te richten om toezicht te houden op het openbaar vervoer en eventuele toekomstige tariefverhogingen.

De afgelopen maanden heeft ISA, en in het bijzonder onze afdeling in België, speciale nadruk gelegd op ons werk in Frankrijk. Samen met onze leden en sympathisanten in Frankrijk hebben we deelgenomen aan de historische beweging tegen de pensioenhervorming van Macron. We hebben deelgenomen aan het merendeel van de nationale stakings- en protestdagen en we hebben besproken hoe we de beweging verder kunnen brengen.

Op dezelfde manier kwamen we in Portugal tussen in de massale onderwijsacties. We haalden contactgegevens op van een aantal mensen die geïnteresseerd zijn om zich bij ISA aan te sluiten.

In Afrika hebben we afdelingen en groepen die strijden voor revolutionaire socialistische arbeidersbewegingen in Zuid-Afrika, Ivoorkust, Nigeria en Tunesië. Veel van deze landen hebben te maken met moeilijke omstandigheden, met stroomuitval door energieproblemen, verergerd door de klimaatcrisis, dit alles naast de crisis van de kosten van levensonderhoud die de neokoloniale wereld veel harder treft. ISA helpt met het financieren van deze afdelingen om te bouwen, niet alleen waar we al leden hebben, maar ook op plaatsen waar we dringend de krachten van het socialisme moeten opbouwen. Neem bijvoorbeeld Oeganda, waar onlangs een wetgeving is aangenomen die LGBTQ+ relaties met de doodstraf verbiedt. We moeten helpen organiseren om terug te vechten tegen deze onderdrukkende regimes!

Als je het ermee eens bent dat we de socialistische beweging dringend moeten verspreiden naar nieuwe regio’s in de wereld, doe dan een eenmalige of maandelijkse gift aan International Socialist Alternative om ons werk in gebieden waar we nog niet aanwezig zijn op te bouwen en te ondersteunen.

Socialistisch feminisme is een belangrijk onderdeel van onze werking. Zeker onder jongeren is er een groter bewustzijn hieromtrent en rond onderdrukking in het algemeen. Er is een toenemende polarisatie van opvattingen over onderdrukking en geweld op basis van gender of seksuele geaardheid. Kijk maar naar de echo die een verachtelijke vrouwenhater als Andrew Tate krijgt. Ons socialistisch feministisch werk is dan ook bijzonder belangrijk.

We begrijpen dat het kapitalisme verdeeldheid en onderdrukking gebruikt om de arbeidersklasse te verdelen. We begrijpen dat seksistische ideeën en houdingen niet in het belang zijn van mannen uit de arbeidersklasse en dat alleen een verenigde strijd van de arbeidersklasse kan beginnen met het aanpakken van endemisch geweld tegen vrouwen, transgenders, queer en niet-binaire mensen. In deze context hielden we in maart de eerste ROSA International Socialist Feminist Conference in Wenen, Oostenrijk. Dit was de eerste internationale socialistische feministische bijeenkomst in meer dan een eeuw en bracht meer dan 200 militanten samen uit 20 landen op 5 continenten die begrijpen hoe belangrijk het is om socialistische feministische ideeën te koppelen aan de strijd van de arbeidersklasse. Het was een levendige conferentie en een enorm succes. De conferentie stak alle aanwezigen, zowel wie fysiek aanwezig was als wie via Zoom volgde, een hart onder de riem. De conferentie leverde veel ideeën op om ons socialistisch feministisch werk te verbreden en verdiepen.

Er werden ook connecties gelegd met socialistische feministen die zich internationaal willen organiseren en samenwerken met ROSA en ISA. Feministes uit Hongarije en Tsjechië kwamen naar Wenen en anderen uit Roemenië namen online deel – allemaal wilden ze zich meer organiseren als internationale socialistische feministes. Sinds de conferentie zijn er een aantal Zoom-bijeenkomsten geweest met veel van deze activisten, waaronder één over het plannen van een gezamenlijke verklaring voor Pride van de verschillende groepen in de regio naast ROSA – allemaal positieve ontwikkelingen vanuit het perspectief van het verspreiden van strijdbaar en socialistisch feminisme uit de arbeidersklasse.

In Groot-Brittannië is er de grootste stakingsgolf in meer dan dertig jaar. In Sri Lanka waren er vorig jaar algemene stakingen die het land lamlegden. In Frankrijk groeide het protest tegen de pensioenhervorming uit tot de grootste sociale beweging in het land sinds 1968, zelfs indien het natuurlijk op een ander niveau was. Het Franse protest breidde zich uit tot een beweging tegen Macron en alles waar hij voor staat. Veel van deze bewegingen waren een bron van inspiratie, niet alleen voor klassenstrijd in de regio, maar wereldwijd. Werkenden en jongeren kijken solidair naar het protest om gelijkaardige bewegingen uit te bouwen.

De ‘Robin-Hood-acties’ van Franse energiewerkers waren inspirerend. Energie van financiële en multinationale bedrijven werd afgesloten en er werd gratis of goedkope energie geleverd aan scholen, universiteiten en huishoudens met lage inkomens in het hele land. Dit laat zien wat mogelijk is indien de arbeidersklasse de macht in handen zou krijgen.

De enorme revolutionaire beweging in Iran na de moord op Jina (Mahsa) Amini fungeerde als een heldhaftig baken voor alle onderdrukte mensen over de hele wereld, dat toonde dat zelfs in één van de meest repressieve staten ter wereld strijd mogelijk is.

De historische protestbeweging in Israël-Palestina, met een algemene politieke staking zonder weerga, als onderdeel van de massale strijd tegen de “gerechtelijke staatsgreep”, heeft de plannen van Netenyahu een halt kunnen toeroepen, al was het maar voor even, terwijl de rechtse krachten zich hergroepeerden. Onze afdeling in Israël-Palestina speelde een actieve rol in de protesten door een socialistisch programma te verdedigen, dat veel mensen aantrok die zich bij ons wilden aansluiten. Maar de rechtervleugel zal proberen om in de toekomst nog meer aanvallen uit te voeren. Het is dus noodzakelijk dat we ons organiseren om onze afdeling op te bouwen voor de volgende ronden van strijd.

De heropleving van de wereldwijde klimaatstrijd, die door de pandemie werd doorkruist, zet de klimaatkwestie terecht centraal. Het kapitalisme is niet in staat om welke oplossing dan ook te bieden tegen de vernietiging van de planeet. Het is dan ook noodzakelijk dat deze beweging probeert de massale protestbeweging van jongeren te verenigen met de arbeidersklasse in bredere zin, door de eisen voor een transitie naar groene technologie te koppelen aan de eisen voor transitie van jobs naar groene sectoren, zonder verlies van loon, en om te vechten voor democratische arbeiderscontrole over de belangrijkste sectoren van de economie.

Alleen met democratisch eigendom en planning kunnen we beginnen met het verminderen van de effecten van de opwarming van de aarde, die we niet alleen in de neokoloniale wereld zien, maar ook in de geavanceerde kapitalistische landen, met droogtes, bosbranden en overstromingen in heel Europa en de VS. Dit zal alleen maar verergeren met berichten dat de snel naderende El Niño wereldwijd ongekende verschroeiende temperaturen zal brengen. Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de VN zullen de komende vijf jaar vrijwel zeker de warmste periode worden die ooit werd gemeten.

De Nieuwe Koude Oorlog tussen de VS en China is de bepalende factor in dit nieuwe tijdperk en we bouwen onze krachten op in het hol van beide beesten. Ons werk in China en Hongkong wordt aanzienlijk bemoeilijkt door de brute repressie van de dictatuur, die extra kosten met zich meebrengt voor diverse veiligheidsmaatregelen. Hetzelfde geldt voor ons werk in Rusland, waar de repressie in een stroomversnelling is gekomen door de brute oorlog tegen Oekraïne. Het beschermen van socialistische anti-oorlogsactivisten tegen onderdrukking in Rusland of hen helpen het land te ontvluchten is een zeer noodzakelijke, maar ook dure onderneming geweest.

Het werk van ISA over de hele wereld is cruciaal in de strijd tegen onderdrukking, voor verbeteringen in de lonen en omstandigheden van arbeiders en voor een socialistische oplossing voor de klimaatcrisis. Alleen door het kapitalisme te vervangen door een socialistisch systeem kunnen we hopen om onderdrukking, klimaatverandering en oorlog te overwinnen.

Er staat veel op het spel en we hebben jouw hulp nodig om de strijd voor het socialisme op te bouwen. Word lid van ISA of doneer om ons werk te steunen!

Onze taak om ISA op te bouwen rust op het fundament van een rijke geschiedenis van strijd. We hebben net de vijftigste verjaardag gevierd van de oprichting van Offensiv (ISA in Zweden), dat in Zweden strijdt voor revolutionair socialisme. Onlangs veranderde onze naam van Rättvisepartiet Socialisterna er naar Socialistiskt Alternativ (Socialistisch Alternatief) terwijl we Offensiv als naam van de krant aanhielden.

In 2023 is het ook veertig jaar geleden dat de door Militant geleide Labour Council van Liverpool in Groot-Brittannië werd verkozen. Deze raad gebruikte zijn platform om een oppositie van de arbeidersklasse op te bouwen tegen het neoliberale beleid van Margaret Thatcher en een einde te maken aan het programma van jobverlies, maar ook om nieuwe sportcentra en meer dan 5000 nieuwe raadshuizen te bouwen, 12.000 nieuwe jobs in de bouwsector te creëren en onder andere het minimumloon voor gemeentewerkers te verhogen. De populariteit van dit soort strijdbare programma’s betekende dat Thatcher en de rechtervleugel van de Labour Party niet in staat waren om de door Militant geleide gemeenteraad op democratische basis te verslaan. In plaats daarvan vertrouwden ze op het Hogerhuis om hen via een ondemocratische staatsgreep af te zetten.

De lessen uit ons verleden moeten worden opgenomen, bijgewerkt en toegepast op de strijd die voor ons ligt. Dit jaar hebben we Workers Strike Back in de VS gelanceerd, omdat we het potentieel zien voor een keerpunt in de arbeidersstrijd in de VS, zowel met vakbondsleden die hun leiders uitdagen als met ongeorganiseerde arbeiders die vechten om hun eigen vakbonden op te zetten, zoals bij Starbucks en Amazon. Er zijn enorme mogelijkheden om de strijd op te bouwen, zowel door gevestigde afdelingen van ISA als in delen van de wereld waar we nog niet actief zijn.

We hebben al ongelooflijk veel steun gekregen van werkers en jongeren over de hele wereld die in steeds zwaardere omstandigheden leven door de crisis in de kosten van levensonderhoud. Het is duidelijk dat het huidige systeem geen uitweg biedt. Wat we echt nodig hebben is om ons te verenigen en een sterke kracht op te bouwen die een alternatief vormt en elke dag vecht voor het socialisme.

Om onze vooruitgang te bevorderen en een grotere impact te hebben, lanceren we een financiële oproep met als doel €75.000. Kan jij ons helpen ons doel te bereiken door vandaag een donatie te doen?

Het kapitalisme is een wereldwijd systeem en daarom hebben we een wereldwijde strijd nodig. Het voeren van een internationale strijd tegen de miljardairsklasse vereist een serieuze benadering van het ophalen van financiële steun. In tegenstelling tot de verdedigers van het kapitalisme hebben wij geen geldschieters uit het grootkapitaal. We hebben geen miljonairs die ons financieren. In plaats daarvan vertrouwen we op de giften van de arbeidersklasse en jonge mensen over de hele wereld die willen bouwen aan de wereldwijde strijd tegen de uitbuiting en onderdrukking van het kapitalistisch systeem.

Onze kosten zijn, net als die van iedereen in de recente periode van inflatie, gestegen. Van de kosten van vluchten zodat onze organisatoren uitgebreide bezoeken kunnen brengen aan nieuwe of kleinere afdelingen om hen te helpen een revolutionaire strijd op te bouwen, tot de kosten van apparatuur en software om ISA-afdelingen te helpen hun revolutionaire kranten te maken die een strijdstrategie bieden voor de arbeidersklasse en onderdrukten. Onze kosten zijn aanzienlijk gestegen. Op dit moment organiseren we onze ISA-school in België, waar honderden revolutionaire socialisten van over de hele wereld bijeen zullen komen om te discussiëren over revolutionaire geschiedenis, theorie en, het allerbelangrijkste, hoe we al deze kennis in de praktijk brengen. Dit alles zal een aanzienlijke hoeveelheid geld kosten.

Vertrouwen op de financiële steun van arbeiders en jongeren betekent in de eerste plaats op giften van ISA-leden, sympathisanten en iedereen die ons werk of een aspect ervan waardeert.

Het kapitalisme is een systeem dat verwikkeld is in een diepe crisis en absoluut geen uitweg biedt voor de arbeidersklasse en onderdrukte mensen. Om een einde te maken aan de toenemende ellende, verloedering en existentiële crisis die dit systeem de overgrote meerderheid van de mensen aandoet, terwijl de miljardairs hun obscene rijkdom vergroten ten koste van ons, moeten we het vervangen door socialisme. Kun je vandaag een gift doen om de strijd voor het socialisme op te bouwen? Alle giften zijn van vitaal belang, of je je nu €1.000 of 50 cent kunt geven. Het succes van onze beweging is afhankelijk van al onze sympathisanten en leden die geven wat ze kunnen om de strijd voor het wereldsocialisme op te bouwen.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist