Sri Lanka: vermiste USP-leden terecht!

We kunnen opgelucht melden dat de United Socialist Party (USP) na een enorme inspanning om alle getroffen kameraden terug te vinden, alle kameraden levend terug gevonden heeft. Ook kregen we bericht vanuit India dat geen kameraden van Dudiyora Horaata zijn omgekomen. Ook de kameraden in de Parti Socialis Malaysia waarmee onze organisatie contact heeft, hebben gemeld dat er geen dodelijke slachtoffers zijn onder haar leden. De Linkse Socialistische Partij en het Committee for a Workers’ International zijn bijzonder opgelucht, maar de nood aan hulp blijft en we organiseren concrete solidariteit voor de kameraden die dakloos of gewond zijn.

Het antwoord op de oproepen tot solidariteit vormen wereldwijd een uitdrukking van een enorme menselijkheid en internationale solidariteit onder de miljoenen mensen die onmiddellijk reageren met bijdragen. Dat staat in een schril contrast met de trage en beperkte reacties van een aantal van de regeringen van rijke landen zoals de VS of Groot-Brittannië.

Het gevoel van getroffenheid maakt plaats voor woede, zeker nu duidelijk wordt dat er een gebrek aan waarschuwingssystemen was waardoor heel wat minder slachtoffers zouden gevallen zijn. Er is ook woede tegenover het falen van de regionale regeringen die tekort schieten bij de reddingoperaties. Nochtans is er jarenlang genoeg geld geweest voor het leger.

United Socialist Party in Sri Lanka

Het CWI is opgelucht door het nieuws dat na enorme inspanningen van kameraden van de United Socialist Party om haar leden te localiseren, gebleken is dat geen dodelijke slachtoffers gevallen zijn onder USP-leden. De tsunami heeft een regio van Sri Lanka getroffen waar heel wat van onze leden wonen en werken. Een leiddinggevende kameraad in Galle, kameraad Piyatilake, was dagenlang vermist en we vreesden het ergste. Zijn werkplaats vlakbij een busstation, was compleet vernield en twee mensen die samen werkten met Piyatilake zijn omgekomen. De kameraad zelf werd zwaar gewond terug gevonden in bevond zich in een ziekenhuis. Op dit ogenblik is hij naar huis teruggekeerd om te herstellen.

Meer dan 25 leden van de USP en hun families in het zuiden en oosten van het eiland zijn dakloos, waarbij de meesten tijdelijk verblijven in opvangkampen waar er dringend nood is aan water, voeding, kleding en geneesmiddelen. Heel wat partijleden hebben dichte familieleden verloren. Zowat alle kameraden hebben een tekort aan drinkbaar water en er is een dreiging van diarree en andere ziektes in de getroffen regio’s.

We roepen al onze leden en sympathisanten op om hulp te verlenen aan de kameraden van de USP. De partij zelf organiseert de bescherming van haar leden en sympathisanten op het eiland. Er kunnen online financiële giften overgemaakt worden aan het CWI (zie onderaan). Daarmee sturen we waterzuiveringsmiddelen en geneesmiddelen naar Sri Lanka. We zijn ook aan het zien hoe we het snelst kleding kunnen bezorgen en andere middelen om te voorzien in onderdak en voeding voor de kameraden.

Politiek antwoord

Terwijl de USP vooral bezig is om het overleven van haar leden te organiseren, zal de partij ook zo snel mogelijk een politiek antwoord naar voor brengen met posters, pamfletten en ander materiaal. De kameraden willen daarbij duidelijk maken waar de verantwoordelijkheid ligt voor de enorme gevolgen van de ramp en het gebrekkige antwoord van de regering. Er zal een eisenplatform opgesteld worden om aan te geven hoe moet geantwoord worden.

Een aantal van de elementen van ons politiek antwoord zijn reeds aan bod gekomen op deze site. Andere elementen zullen verder ontwikkeld worden naarmate de partij in staat is om een vollediger zicht te krijgen op de situatie. Daarbij zal het belangrijk zijn om de eenheid tussen de arbeiders en armen op het eiland te versterken en ieder conflict op etnische basis te vermijden. Zeker op een ogenblik dat de middelen schaars zijn, vormt dat immers een reëel risico.

Sri Lanka was nog niet hersteld van een 20-jaar durende burgeroorlog waarbij enorme vernielingen werden aangericht in het noorden van het eiland en waarbij heel wat slachtoffers vielen. Er was een vooruitzicht op heropbouw, zelfs indien dit beperkt was onder het huidig systeem. Vandaag is de economie van het land en de bevolking teruggeworpen naar extreme armoede, tekorten en een grote onzekerheid.

Blijvende oplossing kan enkel door strijd voor een socialistische regering

Voor een volledig en snel herstel, zijn dringend middelen nodig. De Wereldbank en het IMF hebben jarenlang de lokale bevolking op droog brood gezet met haar neo-liberale dictaten. Het kapitalisme is niet in staat gebleken om te investeren in middelen om de bevolking te beschermen. Alle buitenlandse schulden van het land moeten onmiddellijk afgeschaft worden en niet louter uitgesteld.

De heropbouw moet gebeuren onder controle van verkozen comités van arbeiders en armen om te garanderen dat er een maximale bescherming is van diegenen die dit het meest nodig hebben, los van hun nationaliteit, godsdienst of politieke voorkeur. Voor een blijvende oplossing voor de problemen van de arbeiders en armen in Sri Lanka is de socialistische omvorming van de samenleving noodzakelijk door het vestigen van een regering op socialistische basis.

De United Socialist Party in Sri Lanka zal haar inspanningen versterken om een stevige arbeiderspartij op te bouwen gebaseerd op een socialistisch programma. Wij willen de kameraden van de USP steunen op een ogenblik dat ze dit enorm nodig hebben.

Jouw hulp

We roepen op om in de eerste volle week van januari zoveel mogelijk financiële steun op te halen. Op 10 januari vertrekt een team van USP-kameraden opnieuw vanuit Colombo om naar de hardst getroffen regio’s te gaan en daar mee te helpen aan de meest dringende hulp die nodig is.

Er is reeds een pakket met water-zuiverende tabletten vertrokken naar Sri Lanka. Dit werd betaald door ons Ierse parlementslid Joe Higgins en kostte zo’n 400 euro. Met dat soort relatief kleine bedragen kunnen we enorm belangrijke bijdrage leveren om te voorzien in de meest dringende behoeften van de kameraden in Sri Lanka.

Financiële bijdragen kunnen overgemaakt worden op de volgende wijzen:

> Online op de website van het CWI (voor wie beschikt over Visa of andere middelen om online geld te geven). Schrijf als vermelding ‘Campaign Sri Lanka’.

> Door over te schrijven op het rekeningnummer 001-2260393-78 van LSP met vermelding ‘Sri Lanka’.

Alle bijdragen worden integraal aangewend voor concrete en directe hulp in Sri Lanka. Aarzel dus niet en toon je solidariteit.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist