Financiële oproep ISA. Historisch crisis van kapitalisme: help ons een socialistisch alternatief opbouwen

Dit jaar is tot nu toe gekenmerkt door enorme crises van het rampzalige en chaotische kapitalistische systeem. Er is nog geen einde in zicht voor de Covid-19-pandemie, terwijl we al geconfronteerd worden met een brutale oorlog in Oekraïne, nieuwe spanningen tussen de VS en China, de hoogste inflatie in decennia, een rechts offensief tegen vrouwenrechten en LGBTQ+ personen en een verdieping van de voortdurende economische crisis waar werkenden en armen het zwaarst onder gebukt gaan.

De grootste bedrijven ter wereld maakten 5 biljoen dollar winst en de rijkste mensen plannen hun volgende ruimtereis. Tegelijkertijd worden delen van de planeet geconfronteerd met warmteniveaus die in meer dan een eeuw niet zijn voorgekomen en met nieuwe en steeds ergere milieurampen.

De verschrikkingen van de oorlog in Oekraïne veranderen nu al de manier waarop het mondiale kapitalisme zichzelf in de toekomst ziet. Kapitalistische regeringen investeren historische bedragen in militarisering, zo hebben de Zweedse en Duitse sociaaldemocratische regeringen hun militaire uitgaven verhoogd tot 2% van het BBP. In plaats van deze destructieve maatregelen hebben we massale investeringen nodig in klimaatbescherming, gezondheidszorg, sociale voorzieningen en onderwijs.

De vrees voor een kernoorlog is terug, nu de wapentechnologie en de vernietigingskracht veel groter zijn dan op het hoogtepunt van de vorige Koude Oorlog. Landen die sterk afhankelijk zijn van granen en andere basisgoederen uit de oorlogsgebieden worden geconfronteerd met een catastrofale voedselcrisis, vooral in delen van Afrika en het Midden-Oosten. Groeiende tekorten als gevolg van crises in de toeleveringsketen en de toenemende trend van neoliberale vrijhandel in de richting van protectionisme, nationalisme en ontkoppeling van de productie maken de ellende en rampspoed voor de werkende klasse en de armen nog erger.

In de Verenigde Staten, het rijkste land ter wereld, vindt meer dan één massaschietpartij per dag plaats. Ondervoeding van zuigelingen, veroorzaakt door tekorten aan babyvoeding, dwingt moeders tot het delen van moedermelk. Miljoenen vrouwen lopen het risico hun recht op abortus te verliezen en rechts heeft het gemunt op LGBTQ+-jongeren en hun ouders.

De Chinese staat beperkt eveneens de toegang tot reproductieve gezondheidszorg en zet zijn repressieve “zero covid”-beleid voort met massale lockdowns die leiden tot jobverlies zonder sociaal vangnet, wat vooral migranten hard treft. Tegelijkertijd worden andere werknemers in hun fabrieken opgesloten en gedwongen te werken. De lockdowns gaan gepaard met tekorten aan voedsel, medicijnen en andere levensbehoeften.

De polarisatie neemt wereldwijd toe, zoals blijkt uit de gevaren van extreemrechts en rechts-populisten die in vele delen van de wereld toenemen. Rechts gebruikt de gerechtvaardigde woede van de arbeidersklasse en de armen om verdeeldheid, zoals racisme, seksisme, homofobie en xenofobie, te stimuleren .

Er is echter ook een stemming onder de werkende bevolking voor radicale verandering en massale ontgoocheling over de heersende bedrijfspolitici, wat bijvoorbeeld blijkt uit een reeks linkse overwinningen in Latijns-Amerikaanse verkiezingen of de brede steun voor de linkse alliantie onder leiding van Mélenchon in Frankrijk. Terwijl grote bedrijven en kapitalistische regeringen proberen hun crises af te wentelen op gewone mensen, vechten de arbeidersklasse en arme mensen terug.

Werkenden in Sri Lanka hielden de eerste algemene staking in 42 jaar tegen het corrupte en onderdrukkende regime van Rajapaksa, als onderdeel van een militante en moedige massabeweging die delen van de regering ten val heeft gebracht en ondertussen ook de president. Extreme prijsstijgingen, bruut optreden van het regime en een economische ineenstorting hebben miljoenen mensen op de been gebracht om fundamentele verandering te eisen.

Werknemers in ziekenhuizen in Sjanghai hebben geprotesteerd en zijn in staking gegaan tegen de brutale behandeling door de Chinese dictatuur, terwijl arbeiders die in de fabrieken opgesloten zaten, in opstand kwamen en slaags zijn geraakt met de politie.

Arbeiders in Turkije protesteren en staken tegen de sterke stijging van de kosten van levensonderhoud, en in Iran strijden arbeiders tegen de besparingen en de verwaarlozing door de regering, die onder meer de instorting van het Metropol-gebouw hebben veroorzaakt, waarbij tientallen mensen om het leven kwamen.

ISA in actie

Tegenover de erger wordende milieucrisis en het complete falen van het systeem om zelfs maar bescheiden stappen te zetten hiertegen, eisen wij massale publieke investeringen in een socialistische groene new deal om wereldwijd miljoenen degelijke jobs te creëren, waarbij de rijkdom van de miljardairs in beslag wordt genomen om een echte strijd tegen de klimaatverandering te financieren. In november 2021 mobiliseerde International Socialist Alternative honderden leden uit alle continenten naar Glasgow om te protesteren tegen de COP26 klimaatconferentie. Een van onze belangrijkste eisen is om vervuilende multinationals en de belangrijkste sectoren van de economie (energie, transport & mobiliteit, financiën, landbouw, gezondheidszorg) in democratisch publiek eigendom te brengen om een ecologisch en socialistisch economisch plan uit te voeren dat de economie reorganiseert om de mens en de planeet te dienen.

We bouwden hierop verder met een internationale delegatie die de Zweedse ISA-afdeling versterkte tijdens de protesten rond de conferentie Stockholm+50 in juni. Die VN-klimaattop was bedoeld om “50 jaar wereldwijde milieuactie te vieren,” wat in schril contrast staat met de realiteit waar milieurampen steeds vaker voorkomen, de opwarming van de aarde toeneemt en de greenwashing door de elites steeds intenser wordt. Het gastland, Zweden, heeft in deze periode 75 procent van zijn klimaatdoelstellingen niet gehaald. ISA hielp de betogingen in Stockholm organiseren om de beste lagen van klimaatactivisten en jongeren die boos zijn over deze kwestie te bereiken en hen te winnen voor de noodzaak van socialistische verandering om klimaatverandering tegen te gaan.

Bovendien hebben we protesten, betogingen en andere solidariteitsacties georganiseerd en eraan deelgenomen tegen de oorlog in Oekraïne. Het gaat om een oorlog waarin de basisbehoeften van miljoenen mensen worden opgeofferd door imperialistische wereldmachten.

Socialisten in Rusland, die zich al lang verzetten tegen de reactionaire regering van Poetin, reageerden onmiddellijk door tussenbeide te komen in de spontane anti-oorlogsprotesten in Rusland. 15.000 mensen, ook socialisten kregen te maken met arrestatie, Verschillende hebben nu korte perioden in de gevangenis doorgebracht. Eén van hen in het bijzonder, Dzhavid Mamedov, werd, nadat hij twee maanden gevangenisstraf had uitgezeten alleen omdat hij zich tegen de oorlog had uitgesproken, strafrechtelijk vervolgd en riskeerde mogelijk een lange gevangenisstraf. Een zeer doeltreffende internationale solidariteitscampagne heeft ertoe bijgedragen dat Dzhavid nu in veiligheid is. De genomen maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de socialisten in Rusland kunnen blijven werken en zich kunnen voorbereiden op de toekomst.

We zijn ook doorgegaan met het ontwikkelen van de campagne voor Solidariteit tegen Repressie in China & Hongkong en het organiseren tegen de brute CCP-dictatuur in China, die lijnrecht ingaat tegen de belangen van alle arbeidersklasse en arme mensen in de regio en wereldwijd.

Onze leden in Zuid-Afrika hebben meegewerkt aan de strijd en de staking van de arbeiders van Clover tegen fabriekssluitingen en ontslagen, en eisen in plaats daarvan een loonsverhoging, het wegsturen van de hebzuchtige MILCO/CBC-eigenaars, en het democratische publieke eigendom van Clover.

In Brazilië zijn onze leden op straat gekomen tegen het autoritaire en reactionaire Bolsonaro-regime. Er kan geen sprake zijn van een compromis met de instellingen die hem in de eerste plaats aan de macht brachten, dergelijke “gematigde strategieën” zijn gedoemd te mislukken. In plaats daarvan roepen we op tot een verenigde en onafhankelijke beweging van de arbeidersklasse om Bolsonaro en alles wat hij vertegenwoordigt te bestrijden op straat, op de werkvloer, op school en op de universiteiten.

In de VS hebben onze leden een actieve rol gespeeld in de recente golf van arbeidsorganisatie, met name bij Starbucks en Amazon, bij het organiseren van protesten om vrouwenrechten te verdedigen tegen de aanval van het Hooggerechtshof op abortus, en bij het verdedigen van LGBTQ+ rechten tegen rechtse politici en hun gewelddadige extreemrechtse aanhangers.

Afgelopen december versloegen we opnieuw een ondemocratische poging van grote bedrijven en de rechtervleugel om gemeenteraadslid Kshama Sawant uit Seattle af te zetten, de enige marxistische gekozen vertegenwoordiger in de VS. Onze solidariteitscampagne toonde opnieuw aan dat als we vechten, we kunnen winnen!

Meer dan 1.500 vrijwilligers in Seattle kwamen naar buiten om Socialist Alternative te helpen met organiseren en campagne voeren. Onze campagne haalde een nooit gezien bedrag van een miljoen dollar op aan donaties van 11.000 mensen uit de werkende klasse. Dit was noodzakelijk in de politieke strijd tegen de miljardairs en de rechterzijde. Een strijdbare beweging wordt niet gebouwd op marxistische ideeën alleen, er zijn middelen nodig om actie te kunnen voeren.

We hebben steun nodig om de strijd verder op te bouwen, doneer aan ISA

We kregen massale steun van gewone werkenden die onder steeds moeilijker omstandigheden leven. Het is duidelijk dat er geen uitweg is onder dit systeem. We moeten ons organiseren in de strijd voor een socialistisch alternatief.

Om onze werking te versterken en een grotere impact te hebben, willen we deze zomer 75.000 euro ophalen. Dat is in het kader van het eerste fysieke internationale evenement van ISA sinds het uitbreken van de Covid-19-pandemie.

Het kapitalisme is een wereldwijd systeem en daarom hebben we een wereldwijde strijd nodig. Voor ons is het dan ook een prioriteit om een sterke internationale organisatie op te bouwen met centrale middelen om ons werk over de hele wereld op te bouwen en te coördineren. Deze financiële oproep zal gaan naar het opbouwen van campagnes, het mobiliseren van onze krachten, en een rol spelen in belangrijke gevechten van werkenden in vele landen.

De echte macht ligt vandaag in handen van grote bedrijven. Van beslissingen die worden genomen op bestuursvergaderingen en bedrijfsconferenties over bedrijfslobbywerk en donaties aan de kapitalistische partijen tot het privaat bezit van de massamedia, inclusief de sociale media: de politieke en financiële macht zit vandaag niet bij de werkenden. De arbeidersklasse moet haar eigen kracht opbouwen.

ISA is volledig afhankelijk van bijdragen van haar leden en sympathisanten. Steun ons om onze doelstelling te bereiken en onze wereldwijde werking in de komende periode te versterken. Doneer 5, 10, 50, 200, 1000 of meer euro. Doe dit op BE86 5230 8092 4650 van LSP/PSL met als mededeling ‘steun ISA’.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist