Loonwet wegstaken. Noodplan voor koopkracht afdwingen

De werkenden en hun gezinnen trekken het niet meer. We gaan gebukt onder de inflatie. Waar de regeringen en alle instellingen van de staat erg snel kunnen zijn om banken te redden of de economie open te houden tijdens een pandemie, tonen ze geen enkele zin van urgentie als het over onze koopkracht gaat. De werkende klasse moet haar spierballen bovenhalen om de bazen eraan te herinneren dat wij de economie doen draaien en daarvoor beloond willen worden.

door Thomas (Gent)

Er is rijkdom aanwezig in de maatschappij: 140 beursgenoteerde bedrijven boekten vorig jaar 21,4 miljard euro winst waarvan 9,95 miljard euro meteen naar de aandeelhouders ging. Met een winstmarge van 45% doen de Belgische bazen het een pak beter dan die in de buurlanden. Toch durven sommige patronale spreekbuizen nog beweren dat onze lonen of de index verantwoordelijk zijn voor de inflatie.

Neen, er is vandaag geen loon-prijsspiraal. Het is eerder een winst-prijsspiraal: alles wordt duurder om de recordwinsten te consolideren. De vakbonden en de linkerzijde moeten de patronale leugens ontkrachten en in een nieuwe ‘operatie waarheid’ in de bedrijven en de wijken duidelijk maken dat niet onze lonen het probleem zijn.

De tegenstelling tussen arbeid en kapitaal wordt steeds meer onverzoenbaar. De marges om sociale vrede af te kopen, zijn er niet meer. We kunnen geen water met vuur verzoenen. De bazen voeren klassenstrijd en winnen momenteel, dat blijkt uit hun winstcijfers. De werkende klasse staat echter sterker als ze georganiseerd en stoutmoedig de strijd aangaat.

Er is een strijdbeweging nodig om een noodplan voor onze koopkracht af te dwingen. Na de betoging van 20 juni kan in de zomer gemobiliseerd worden naar nieuwe acties dit najaar. Een actieplan dat opbouwt naar algemene stakingen kan de loonwet van 1996 wegstaken. Die wet is een obstakel om onze lonen aan te passen. Als we die wet breken, kunnen we de de koopkracht herstellen door een algemene loonsverhoging met 2 euro per uur en het optrekken van de minimumlonen tot 15 euro per uur.

De Nederlandse christendemocratische minister van huisvesting Hugo de Jonge erkent dat de vrije markt faalt inzake huisvesting en dat de overheid een grotere rol moet spelen. Hij deed dit in een dubbelinterview met Vlaams minister Diependaele (N-VA) die wel alle heil van de vrije markt verwacht. De Jonge heeft gelijk: huisvesting mag niet aan speculatie overgelaten worden. Massale investeringen in sociale huisvesting en een bevriezing van de huurprijzen zijn nodig.

Het verlagen van de BTW op energie is welkom, maar de rekening blijft onbetaalbaar. Tegelijk boeken energiebedrijven miljardenwinsten. Extra taksen daarop zullen niet volstaan. Om de greep van de graaiers op onze energiefactuur te stoppen, moet de volledige sector in publieke handen komen. Energie is te belangrijk om het aan de blinde hebzucht van ecologisch onverantwoorde bedrijven over te laten.

Dergelijke maatregelen zullen we niet afdwingen met slechts één betoging, hoe groot die ook is. Er is een actieplan nodig dat een krachtsverhouding vestigt waar de bazen en hun politici bang van zijn. Zonder onze arbeid staat alles stil. Als wij het werk neerleggen, maken zij geen winsten. Dan pas zullen ze naar ons luisteren en kunnen we zaken afdwingen. Met een operatie waarheid in opbouw naar nieuwe acties dit najaar kunnen we de loonwet wegstaken en een noodplan voor onze koopkracht afdwingen.

Dat zou ons beter positioneren om ook de vele andere problemen aan te pakken. Het werkritme en de druk blijven stijgen, het klimaat slaat op hol, alle vormen van discriminatie nemen toe, onderwijs en zorg redden het niet meer … Dit alles is met elkaar verbonden. Het zijn geen excessen, maar de dagelijkse realiteit van het kapitalisme. Het hele systeem moet weg om plaats te maken voor een socialistische samenleving waarin de noden van de werkende klasse centraal staan.

 

Noodplan voor koopkracht

  • Herstel van de volledige index met controle van de werkende klasse op de berekening en samenstelling. Bij elke overschrijding van de index moeten alle lonen onmiddellijk stijgen.
  • Breek de loonwet. Verhoog alle lonen met 2 euro per uur!
  • Verhoog het minimumloon tot 15 euro per uur of 2470 euro bruto per maand.
  • Een plan van massale publieke investeringen in het uitbreiden en gratis maken van openbare diensten als openbaar vervoer, kinderopvang, onderwijs, gezondheidszorg …
  • Voor onze portemonnee en voor een groene transitie: nationalisatie van de volledige energiesector!
  • Bevries alle huurprijzen. Voor massale bouw van sociale huisvesting om de vastgoedmarkt niet aan de willekeur van huisjesmelkers en speculanten over te laten.
  • Breng de financiële sector in publieke handen zodat de gemeenschap zicht heeft op alle geldstromen en de beschikbare middelen geïnvesteerd worden in wat maatschappelijk nodig is.
Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist