Acties tegen grensoverschrijdend gedrag aan universiteiten

Op dinsdag 15 februari zijn er acties die grensoverschrijdend gedrag aan de universiteiten aanklagen. De afgelopen weken waren er verschillende voorbeelden van dergelijk gedrag die openbaar werden gemaakt, onder meer aan de UGent, de VUB en KUL. Campagne ROSA zal aanwezig zijn op de acties morgen. Hieronder een oproep van Campagne ROSA, een uitgebreider standpunt volgt binnenkort. 

De Morgen kopte: “Onderzoek legt machtsmisbruik aan universiteiten bloot”. Grensoverschrijdend gedrag komt voor in alle onderdelen en lagen van de samenleving, maar daar waar de machtsstructuren onevenredig verdeeld zijn, is het nog meer aanwezig.

Wij eisen meer middelen voor onderwijs!

De jarenlange besparingen op onderwijs wegen op onze universiteiten. Ze doen steeds meer met steeds minder personeel en middelen. Ook nu vallen de klappen van de aangekondigde besparingen aan de Ugent vooral op de ondersteunende diensten voor studenten en personeel. Zo kondigde de Ugent besparingen aan in o.a. de kinderopvang, de maaltijdvoorzieningen, de post- en transportdiensten, en verdubbelen de inschrijvingsgelden voor doctoraatsstudenten.

Heel wat getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag in de media zijn getuigenissen van onderzoekers. Onderzoekers aan onze universiteiten hebben een erg precair statuut. Ze zijn voor de afhandeling van hun doctoraat en de lancering van hun academische carrière enorm afhankelijk van hun promotor. Daarmee zitten ze in een erg kwetsbare positie.

Wij eisen meer middelen voor onderwijs om betere statuten en degelijke ondersteunende diensten te kunnen voorzien.

We eisen

  • Laagdrempelige meldpunten voor studenten, onderzoekers en personeel aan alle universiteiten en hogescholen
  • Betere statuten voor onderzoekers zodat de afhankelijkheid van de promotor vermindert.
  • Transparante procedures over hoe klachten worden afgehandeld.
  • Tuchtcommissies die paritair zijn samengesteld met zowel vertegenwoordigers van het bestuur, vertegenwoordigers van het personeel, vakbonden en studenten.
  • Stop de besparingen in het onderwijs, investeer in onderwijs!
  • Voor kwaliteitsvol onderzoek, onderwijs en degelijke ondersteunende diensten voor studenten en personeel
Neem deel aan de acties in:
* Brussel: afspraak aan de ULB 12:30 & voor het rectoraat van de VUB om 13:00
* Gent: Stadshal om 18:30
* Leuven: Ladeuzeplein om 13:00
* Luik: Opera om 17:30
Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist