Actief Linkse Studenten dienen in Leuven nieuwe klacht in tegen extreemrechtse NSV

NSV-Leuven ligt onder vuur na een racistische meeting met Van Langenhove. Het protest daartegen, gesteund door de vakbonden, zette druk op de universiteit en op LOKO, de Leuvense Studentenkoepel. De Actief Linkse Studenten dienden deze week een bijkomende klacht in tegen NSV. Hieronder de tekst van die klacht.

“Met deze brief willen we een klacht neerleggen tegen NSV, de Nationalistische Studentenvereniging, in het kader van de discussie omtrent het niet naleven van het inclusiecharter van de KU Leuven en de voorwaarden tot erkenning als officiële studentenvereniging. Op 18 oktober laatstleden organiseerden Actief Linkse Studenten en Campagne ROSA een ALS- en Rosa-café in de Irish Pub in Leuven. Het ging om een informele bijeenkomst om de ideeën van ALS en ROSA beter te leren kennen, die we met affiches bekend hadden gemaakt.”

“In de loop van onze bijeenkomst, in een hoek van het café, kwam een 15-tal NSV-leden het etablissement binnen. De groep posteerde zich voor de deur van de ruimte waar onze bijeenkomst plaatsvond. Gezien ervaringen met intimidatie en geweld vanwege extreemrechts in het verleden tijdens ALS-meetings – in Leuven en elders – en de diversiteit van ons aanwezige publiek besloten we het etablissement te verlaten en op een andere plaats onze bijeenkomst verder te zetten.”

“NSV vond dit blijkbaar een triomf want diezelfde avond stuurden ze een foto naar de ALS-account op Instagrap met daarop hun leden die een ‘white power’-gebaar maken, vanuit het café waar wij voordien waren vertrokken (zie bijgevoegde screen shots). Welke normale studentenvereniging stuurt foto’s bedoeld om ‘witte suprematie’ uit te beelden naar een organisatie – tevens erkend door Loko – die voor het exacte tegendeel staat: diversiteit en solidariteit ongeacht afkomst of origine? De vraag stellen is ze beantwoorden: dit soort intimiderende praktijken komen rechtstreeks uit het arsenaal van extreemrechts. De NSV is geen normale studentenvereniging omdat ideeën gebaseerd op haat en uitsluiting bij haar altijd samengaan met een extreemrechtse praktijk van het stapje per stapje uittesten hoever ze kunnen gaan in het monddood maken van andersdenkenden.”

“Met deze klacht willen we verder onderstrepen dat de NSV, haar racistisch en lgbtqi-foob haatdiscours en haar bijhorende intimiderende praktijken, niet thuishoort aan de KUL en dat ze de waarden van inclusie, respect, veiligheid, … telkens en systematisch overtreedt.”

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist