RVA: staking tegen jacht op werklozen

Op donderdag 2 december zal het personeel van de RVA staken omdat de regering haar beloftes over de gelijkschakeling van de lonen niet nakomt. Een groot deel van het personeel gelooft ook niet in het activeringsbeleid van de regering terwijl de regering daar wél 3,5 miljoen euro voor over heeft.

Karel Mortier

Jan Vandeputte hoofdafgevaardigde van het ACOD stelde in De Morgen van 29/11: ‘’Het RVA-personeel heeft zo zijn bedenkingen bij de activeringspolitiek, een project dat volgens hen geen enkele kans van slagen heeft en puur demagogisch is. De medewerkers weten dat er geen werk is voor deze groep en dat de hele operatie is bedoeld om de druk op de werklozen op te voeren zodat ze om het even welke job aannemen. Vaak gaat het dan om banen in het kader van de dienstenchequesregeling. De werkloze wil liever volwaardig werk met een toekomstperspectief. Maar de RVA-medewerker moet hem in de richting van dat nepstatuut dwingen en anders dreigen dat de werkloze zijn uitkering verliest.’’

Het was bij de aanvang van dit project al duidelijk dat het niet zozeer de bedoeling van de regering was om werklozen aan een volwaardige job te helpen met een zeker toekomstperspectief maar dat ze nieuw en goedkoop personeel zochten voor al hun nepbanen en dat ze vooral wilden besparen op de werkloosheidsuitkeringen. De RVA moest het vuile werk opknappen voor Vandenbroucke. Uit een aantal interne documenten van o.a het kabinet van Vandenbroucke waar de krant De Tijd de hand kon opleggen bleek al dat de regering, via de RVA, tegen 2007 30 000 werklozen hun uitkering wil afnemen nog voor ze één werkloze hadden gecontroleerd. Die schorsingen moeten druk uitoefenen op de overige werklozen zodat ze niet anders kunnen dan slecht betaalde en flexibele jobs te aanvaarden. Op die manier zal de concurrentie op de arbeidsmarkt ook toenemen wat de lonen en arbeidsvoorwaarden onder druk zal zetten.

Daarom hebben we met LSP de voorbije weken en maanden campagne gevoerd aan de doplokalen en kantoren van de RVA tegen dit beleid. Het feit dat nu ook personeel van de RVA publiekelijk stelt dat het activeringsbeleid van de paarse regering ‘’pure demagogie” is, is een opsteker voor de mensen die zich ter controle bij de RVA moeten aanbieden en een nederlaag voor de regering. Het personeel stelt door te staken dat de regering de werkloosheid moet aanpakken en niet de werklozen.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist