Home / Op de werkvloer / Werklozen

Werklozen

Knelpuntenberoepen: krakkemikkig fake news

Deze zomer pakte de regering, die doorgaat met haar sociale afbraak, opnieuw uit naar de werklozen. Onder het mom van openstaande betrekkingen in knelpuntenberoepen, richt minister Kris Peeters (CD&V) zijn pijlen opnieuw naar de zwaksten door de degressiviteit van de ...

Read More »

Dwangarbeid als antwoord op armoede?

De regering-Michel wil leefloners kunnen verplichten om gemeenschapsdienst te verrichten. Het wordt verpakt als een sociale maatregel: mensen in armoede een traject naar een normale job aanbieden. Onder de verpakking schuilt een stelsel van dwangarbeid in ruil voor een leefloon. ...

Read More »

Strijd tegen uitsluiting van werklozen gaat door!

Artikel door Nicolas Croes uit maandblad ‘De Linkse Socialist’ De dominante logica is gericht op het individualiseren van sociale problemen. Werklozen zouden als enige verantwoordelijk zijn voor hun situatie. Dat er onvoldoende jobs zijn, wordt niet in rekenschap gebracht. Het ...

Read More »

Geef jongeren werk, gun ouderen rust!

Zelfs een evident ‘advies’ als dat van het akkoord tussen de sociale partners dat wie vandaag met brugpensioen is niet langer ‘beschikbaar’ moet zijn voor de arbeidsmarkt, ligt moeilijk bij de provocatieregering. Dat tienduizenden bruggepensioneerden nieuwe jobs zouden moeten aanvaarden, ...

Read More »

Protestacties tegen aanvallen op werklozen

Maar liefst 35.000 werklozen verliezen dit jaar hun uitkering. Dat is het resultaat van de beperking van de inschakelingsuitkering, de vroegere wachtuitkering in de tijd. De maatregel treft niet alleen jongeren. Ook wie deeltijds werkt, bouwt onvoldoende rechten op om ...

Read More »

“Wij zijn die 35.000. We keren terug”

Komende woensdag wordt in verschillende steden actie gevoerd door het netwerk ‘Stop artikel 63§2’ dat al langer protesteert tegen de beperking van de inschakelingsuitkering in de tijd. Hierdoor verliezen dit jaar 35.000 mensen hun uitkering. Op 25 februari zullen er ...

Read More »