Gemeenschapsdienst? Als er werk is, zorg dan voor deftige contracten en lonen!

Het stond al in het Vlaams regeerakkoord waarbij de hete aardappel van verplichte gemeenschapsdienst voor werklozen naar CD&V-minister Crevits werd doorgeschoven. Deze week kwam Crevits effectief met een voorstel. Het werd ingepakt als een maatregel om werklozen te helpen en er werd zelfs een aalmoes van 1,3 euro per uur tegenaan gegooid. Het is echter niet omdat je een slecht voorstel zo probeert te verpakken dat het minder slecht wordt. Onze mening blijft klaar en duidelijk: als er werk is, zorg dan voor degelijke arbeidsvoorwaarden en bijhorend loon. Welke gemeente zal nog eigen personeel aanwerven als het beroep kan doen op quasi gratis dwangarbeid door ‘werklozen’? En ben je nog ‘werkloos’ als je ervoor moet werken? Hieronder een reactie door een delegee.

De officiële redenen zijn drogredenen: mensen “activeren” en “sociale competenties” aanleren zodat ze later sneller een job vinden. Nochtans toont internationaal onderzoek aan dat dergelijke vormen van gemeenschapsdienst daar geen effect op hebben. Het is dus een rechtse populistische pestmaatregel.

Eind oktober 2021 stonden er 72.067 jobs open bij de VDAB. Een heel aantal van die jobs is tijdelijk, en niet voltijds. Heel wat van die jobs hebben compleet onrealistische jobvoorwaarden, of zijn jobs die gewoon permanent openstaan in knelpuntberoepen. Maar laten we die bedenkingen even rusten.

Op hetzelfde moment waren er in Vlaanderen 130.000 mensen uitkeringsgerechtigd werkloos. Dat cijfer houdt geen rekening met heel wat werklozen die geen uitkering krijgen, met mensen die gedwongen deeltijds werken, met de vele tijdelijke werklozen, etc. Bijvoorbeeld: op dit moment zijn er per dag zo’n 110.000 mensen tijdelijk werkloos, voor Corona schommelde dat aantal tussen de 60.000 en de 100.000.

Dus, met al die bedenkingen, komen we nog uit op het feit dat er bijna twee keer zoveel volledig uitkeringsgerechtigde werklozen zijn als er jobs beschikbaar zijn! Werkloosheid is voor de overgrote meerderheid van de gevallen geen keuze, geen kwestie van “onwil” of “sociale onaangepastheid”, het is een kwestie van niet-beschikbaar zijn van voldoende degelijke en geschikte jobs.

En nu komt de Vlaamse regering af met “gemeenschapsdienst”. Bepaalde diensten, bepaalde “jobs” dus, zullen worden ingevuld door werklozen die verplicht worden te werken tegen hun uitkering, en een kleine som van 1,3€/uur. Eén euro en 30 cent per uur!

Als er noden zijn, vul die in met échte jobs! Jobs aan degelijke werkomstandigheden en een goed loon. Dàt zal de werkloosheid effectief oplossen.

En nog één ding. Ik hoorde onlangs dat de “linkerzijde taboes moet doorbreken”. Helaas werd dit toen gezegd door mensen die vooral de “linkse taboes” op een rechtvaardige wereld willen doorbreken, maar soit. Ik wil hier eens een réchts taboe doorbreken.

Ik vind namelijk dat mensen récht hebben op werkloosheid. Dat ze het recht hebben om onaanvaardbare arbeidsomstandigheden, slechte, onveilige jobs en extreem lage lonen te weigeren. Dat een werkloosheidsuitkering ons zo allemaal beschermt, ook de mensen die wél een job hebben. Het beschermt ons tegen de willekeur van bedrijven, tegen een race naar de bodem qua werkomstandigheden en lonen. Het zorgt ervoor dat bedrijven betere lonen en arbeidsvoorwaarden moeten bieden. Dat vakbonden kunnen onderhandelen over goede en veilige arbeidscondities, zonder dat de patroon ermee kan dreigen iemand anders aan te werven.

De Vlaamse regering hoopt met haar rechts populisme vandaag verdeeldheid te kunnen zaaien tussen mensen zonder werk en mensen mét een job. Laten we ons niet verdelen: het recht op werkloosheid beschermt ook de werkomstandigheden van diegenen die wél werken!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist