Opel Bochum: interview met een delegee

Vanaf zondag 17 oktober om 16u45 is een 72-urenstaking bezig bij Opel in Bochum (Duitsland). De werknemers verzetten zich daarmee tegen de aankondiging van de directie om alleen al in Bochum 4.000 jobs te schrappen. Er waren reeds solidariteitsboodschappen van de arbeiders van Daimler Chrysler in Mannheim, waar net gemeld werd dat de managers de afgelopen jaren een stijging van hun inkomen kenden met 130%. Ook mijnwerkers uit de omgeving brachten solidariteitsboodschappen en herinnerden eraan dat duizenden arbeiders in hun sector de voorbije jaren hun werk in de mijnen verloren en daarop bij Opel zijn gaan werken. Daarnaast kwamen er onder meer solidariteitsberichten vanuit Ford in Keulen en vanuit verschillende toeleveringsbedrijven. Onze Duitse zusterorganisatie had een gesprek met een delegee bij Opel-Bochum.

Wat verwacht jij van de aangekondigde onderhandelingen tussen de vakbonden en de directie van Opel/GM?

Wij verwachten niets zolang de aangekondigde 12.000 ontslagen van tafel geveegd zijn. Dat geldt niet enkel voor ons in Bochum, maar voor alle vestigingen van Opel. Er kunnen slechts echte onderhandelingen zijn, als het verschrikkelijke besparingsplan wordt ingetrokken. Een meerderheid van 90% van de arbeiders staat achter de acties. Morgen (vandaag, red.) zullen we er alles aandoen opdat het werk niet hervat wordt.

Hoe verlopen de contacten met het personeel van andere vestigingen van Opel en/of Karstadt waar de arbeiders een massale loonsverlaging en herstructurering over zich heen krijgen?

De voorbije drie dagen zijn we er nog niet in geslaagd om contacten te leggen met de andere vestigingen van Opel. Hetzelfde geldt voor de collega’s van Karstadt, Spar,… In het verleden hebben wij de ervaring opgedaan in Bochum dat de andere vestigingen van Opel, in Kaiserslautern, Rüsselsheim, Eisenach,…, ons in de steek lieten en pas tot staking overgingen als de productie er stil viel omdat er geen toevoer van onderdelen meer was. Daarnaast is door de directie besloten om een extra vakantiedag in te lassen op dinsdag, uiteraard met de bedoeling om de solidariteit in andere vestigingen te ondermijnen. Wellicht hopen de managers dat de collega’s op een vrije dag niet zullen betogen of zelfs een lang weekend nemen door op maandag de brug te maken, alles is goed voor de directie zolang er maar geen strijd gevoerd wordt.

Hoe is de staking georganiseerd?

We vernamen de geplande besparingen bij General Motors en in het bijzonder bij Opel via de media. Daarop werd onder de arbeiders onmiddellijk beslist om het werk neer te leggen. Op dat ogenblik en tot voorbije zaterdag was er niemand van de vakbondsleiding betrokken bij deze oproep. Drie dagen na de eerste spontane acties was er een bijeenkomst van de delegees, maar die vergadering was nutteloos. Vrijdag was er zelfs een aankondiging van de ondernemingsraad dat we op maandag beter terug aan het werk zouden gaan.

De Europese baas van GM, Forster, stelt nu dat de aangekondigde 12.000 ontslagen “geen dogma” zijn en dat jobverliezen enkel kunnen vermeden worden als het personeel 30% van haar loon inlevert. Wat is jouw reactie hierop?

De uiteindelijke beslissingen worden genomen in Zürich en Detroit. Forster voert enkel uit wat daar beslist is. We zijn tussen 2000 en 2004 al meer gaan werken en hebben met ons overwerk de productie laten toenemen. Opel heeft in Duitsland alleen al op die basis 1,2 miljard euro winst gemaakt. De maatregelen die nu aangekondigd worden zijn hypocriet.

Welk resultaat verwacht je van de staking deze week?

Een aantal vestigingen, zoals in Antwerpen, zullen in de problemen komen en hun productie moeten vertragen of onderbreken omdat ze afhankelijk zijn van de levering van onderdelen vanuit Bochum. Wij leveren aan zowat alle vestigingen van Opel in Europa een aantal belangrijke onderdelen zoals assen. Toen we in 2000 gedurende twee dagen in staking gingen, moesten zowat alle vestigingen van Opel in Europa hun productie onderbreken. Daarop is de directie begonnen met een poging om een deel van onze productie naar andere vestigingen over te brengen. Ze willen op die manier onze slagkracht beperken.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist