Foto: Mario

Een migrant op weg naar Calais die van een politiecontrole op de snelwegparking van Jabbeke probeerde te vluchten, is overleden na een aanrijding. De repressieve aanpak van vluchtelingen leidt opnieuw tot doden. Waar dit 20 jaar geleden nog tot het ontslag van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Tobback leidde bij de dood van Semira Adamu, maakt de huidige minister Jambon er zich van af dat “dit soort ongevallen niet te vermijden” is. Vluchtelingen als ‘collataral dammage’ in een reactionair opbod?

De regering voert een offensief tegen vluchtelingen. Razzia’s in het Maximiliaanpark in Brussel, de mogelijkheid van huisbetreding zonder gerechtelijk bevel bij mensen-zonder-papieren, criminalisering van solidariteit met vluchtelingen, …. De afgelopen weken werd ook meer nadruk gelegd op repressie tegen vluchtelingen die zo snel mogelijk ons land proberen door te steken. Er werd zelfs geprobeerd om de onveilige situaties op snelwegparkings aan de vakbonden in de transportsector toe te schrijven, terwijl vakbondsmilitanten al jaren opkomen voor zowel meer veiligheid op die parkings als een menswaardige behandeling van alle migranten.

Deze week is er in Jabbeke een dode gevallen. Een migrant probeerde een politiecontrole te ontvluchten en stak de snelweg over. De vluchteling van Ethiopische afkomst werd gegrepen door een wagen en kwam om het leven. Een tragische gebeurtenis die meteen geminimaliseerd werd door de regering. Minister Jambon had het over een “spijtig voorval” waarde politie “geen enkele schuld” aan heeft. Hij stelde zelfs: “Iedereen weet dat over een autosnelweg lopen gevaarlijk is.” Enig medeleven, laat staan vragen over de repressieve aanpak, was er niet bij. “Dit soort ongevallen is niet te vermijden,” stelde Jambon waarmee meteen duidelijk is dat er niets zal ondernomen worden om meer doden te vermijden.

De repressie gaat zo ver dat er verzet komt uit het establishment zelf: onderzoeksrechters hebben bedenkingen bij de woonstbetredingen, grondwetspecialisten betwisten de mogelijkheid, … Ook mensenrechtenorganisaties als Amnesty International spreken zich uit tegen het terugsturen van vluchtelingen naar Soedan. Dat alles wordt door de N-VA afgedaan als linkse propaganda, terwijl de partij bij monde van voorzitter De Wever nu ook expliciet het Vlaams Belang achterna loopt met de stelling dat de keuze beperkt is tot sociale zekerheid of vluchtelingen menswaardig opvangen. Dat niet de vluchtelingen maar de N-VA en co zelf de sociale zekerheid afbouwen en ondermijnen, wordt er uiteraard niet bijgezegd.

Er is een groeiende beweging van actief verzet tegen het repressieve beleid dat vluchtelingen herleidt tot anonieme overlast waarbij niet op een dode meer of minder wordt gekeken. Die opstelling beperkt zich niet tot de allerzwaksten in de samenleving: vandaag zijn het vluchtelingen, morgen werklozen en gepensioneerden en daarna alle gewone werkenden. De arrogante neerbuigendheid van deze regering in de discussie over de pensioenen is daar een indicatie van. Het repressieve beleid tegen vluchtelingen beantwoorden we best met eengemaakt verzet tegen het volledige asociale beleid van deze regering.

-> Bouw mee aan de acties: er komt een nationale betoging op 25 februari. Meer info volgt spoedig.