Home / Internationaal / Europa / Naar een historisch abortus-referendum in Ierland

Naar een historisch abortus-referendum in Ierland

Ruth Coppinger tijdens een actie waarbij met de trein vanuit Belfast abortuspillen naar Dublin werden gebracht in 2014.

De aanhoudende druk door activisten en de groeiende steun van de publieke opinie voor het afschaffen van het grondwettelijk verbod op abortus, hebben nu geleid tot de aankondiging van een referendum in Ierland. De campagne ROSA en de Socialist Party speelden hier een belangrijke rol in. De premier kondigde dit referendum aan en zei meteen dat hij ervoor pleit om het verbod uit het 8ste amendement op de grondwet in te trekken.

Het is uiteraard bijzonder positief dat het referendum er komt, maar er blijven obstakels en gevaren. Mogelijk wil de regering de toegang tot abortus wel heel sterk beperken. Bovendien moet het recht op abortus nadien nog toegepast worden. De nog steeds erg machtige katholieke kerk in Ierland speelt een grote rol in de zorgsector en heeft veel invloed bij het politieke establishment.

Het politieke establishment probeerde de discussie uit te stellen door een burgerraad te vestigen die de kwestie van abortus moest onderzoeken. In die burgerraad werd een erg grondige discussie gevoerd en werden aanbevelingen gedaan om verregaande mogelijkheden van abortus wettelijk mogelijk te maken. Activisten hielden de druk hoog, onder meer door de brede verspreiding van abortuspillen die illegaal zijn in de Ierse republiek. ROSA en de Socialist Party speelden daar een erg actieve rol in. In 2014 reeds trokken ze met een abortuspiltrein vanuit Belfast naar Dublin, daarna volgden campagnes waarbij met een bus het land werd rondgetrokken. In het parlement brachten Ruth Coppinger (verkozene van Solidarity en lid van de Socialist Party) en haar collega’s cijfers en argumenten vanuit de beweging naar voor.

Enkele maanden geleden publiceerden we op socialisme.be een artikel waarin Ruth Coppinger de situatie uitlegt en al aangaf dat er een referendum zou komen. Eerder was er in Ierland een referendum over het homohuwelijk waarin een meerderheid voor stemde. Zeker onder jongeren, maar ook in arbeiderswijken, was er een grote steun voor het homohuwelijk. De mobilisatie rond dit referendum was belangrijk en kan herhaald worden in de campagne voor het referendum over abortus. Er kan geen vertrouwen gesteld worden in de gevestigde politici die er alles aan zullen doen om de toegang tot abortus te beperken, desnoods door zich op te werpen als verdedigers van het recht op abortus. Ook blijft er onzekerheid over de exacte datum van het referendum: mogelijk wordt gegaan voor een datum tijdens de examenperiode om jongerenmobilisaties te vermijden.

De beweging van onderuit moet doorgezet worden. Er worden acties gepland op internationale vrouwendag (8 maart). Jongeren en vrouwen rond deze kwestie mobiliseren, zal essentieel zijn om het recht op abortus af te dwingen.

Hieronder een reactie door Ruth Coppinger over het aangekondigde referendum: