Home / Sociaal / Asiel / Duizenden betogen tegen repressieve asielbeleid

Duizenden betogen tegen repressieve asielbeleid

Foto door Mario

Op zaterdag 13 januari kwamen duizenden betogers naar Brussel om te protesteren tegen het asociale en repressieve asielbeleid van Theo ‘Trump’ Francken. Er is een breed gedragen afkeer tegen het beleid van deze regering die steeds opnieuw de zwaksten eerst aanpakt: van de werklozen over de gepensioneerden tot de migranten. Om de levensstandaard van alle werkenden naar beneden te trekken, wordt gretig gebruik gemaakt van een klassieke verdeel-en-heersstrategie. Migranten worden tot onzekerheid en illegaliteit veroordeeld, waarbij ze meteen ook als goedkope arbeidskrachten zonder enige sociale bescherming ingezet worden.

De directe aanleiding voor het protest was de arrogantie van Theo Francken in de Soedan-kwestie. Voor de gevestigde politici is het incident afgesloten, maar voor de Soedanese bevolking is dat niet zo. Bij de protestacties tegen de verhoging van de broodprijzen vielen er dit jaar al drie doden omwille van de repressie. In plaats van de repressie en het geweld te veroordelen, probeert deze regering zoete broodjes te bakken met de dictatuur van al-Bashir. Het bevestigt dat de rechtse regering tot alles bereid is om de aanval op onze levensstandaard te voeren.

Zoals we in ons pamflet op de betoging stelden: “Hier in België kunnen we de strijd tegen de rechtse regering en alle onderdelen van het asociale beleid het beste voeren door aansluiting te zoeken bij onze natuurlijke bondgenoten: de gewone werkenden en hun gezinnen. De pensioenbetoging voor de kerstvakantie, met ook een delegatie van mensen-zonder-papieren, toonde het potentieel. Hierop verder bouwen aan een actieve oppositie op straat die gaat voor het einde van het besparingsbeleid, is de uitdaging. Wij koppelen dat aan de noodzaak van een alternatief op het kapitalisme: een socialistische samenleving stelt de noden en behoeften van de meerderheid van de bevolking centraal in plaats van de winsten van enkelen.”

Fotoreportage door Mario:
Betoging tegen Francken, Manif contre Francken // Mario

Print Friendly, PDF & Email