Vrijdag kwamen een kleine 100 mensen samen voor de Iraanse ambassade in Brussel. De woede tegen de corruptie en het repressieve beleid van de regering is groot. De economische crisis treft de armsten steeds meer terwijl de rijken er winsten uit halen.

Verslag door Julien, foto’s door Brune

Velen herinneren zich nog de beweging van 2009 toen veel jongeren radicaliseerden en op straat kwamen. Dit werd door de reformistische leiders aangegrepen om de aandacht te richten op de verkiezingen en daar zelf voordeel uit te halen.

Het toont aan dat het belangrijk is om onze bondgenoten in de beweging zorgvuldig te kiezen. De elite zal steeds proberen om de beweging op haar belangen te richten. De jongeren en werkenden in Iran hebben nood aan onafhankelijke structuren. Tijdens de beweging in Noord-Afrika enkele jaren terug ontstonden comités ter verdediging van de revolutie om de activiteiten te coördineren en een programma uit te werken. De beweging ontstond toen in Tunesië maar kende een snelle uitbreiding doorheen Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Op de actie voor de Iraanse ambassade nam een vertegenwoordiger van LSP het woord om deze punten te maken. Meer achtergrond vind je in ons eerder gepubliceerd artikel ‘Beweging van werkenden en jongeren daagt Iraans regime uit.’