Stop het genocidale bloedbad in Gaza

Humanitaire ramp is onhoudbaar en extreemrechts wil nog verder gaan…

Artikel uit maandblad De Linkse Socialist

Netanyahu en zijn extreemrechtse regering willen van geen wijken weten. Ze zetten de bloedige campagne verder en houden hulpverlening tegen. Eind februari vielen meer dan 100 doden bij Israëlische beschietingen op een hulpkonvooi in Gaza-stad. De rechterzijde beweert dat het Israëlische regime opkomt voor democratische waarden, zoals De Wever het enkele maanden geleden nog formuleerde. Hoe valt dat te rijmen met de honderden dode kinderen en baby’s die omkomen door ondervoeding? 

De humanitaire ramp is onhoudbaar. Mensen eten gras. De ondervoeding is volgens internationale hulporganisaties catastrofaal en dokters wijzen erop dat geen enkele baby nog met een normaal gewicht wordt geboren. Het antwoord van de Israëlische staatsterreur? Midden maart werd het Al Shifa-ziekenhuis in Gaza-stad opnieuw bestormd. Hulpverlening wordt tegengehouden en er waren beschietingen op verdeelcentra voor hulpgoederen. Zelfs Josep Borrell van de EU moet vaststellen dat uithongering als oorlogswapen wordt gebruikt.

Ondertussen wordt de militaire onderdrukking van Gaza en de Westelijke Jordaanoever verder opgevoerd en georganiseerd. Zo zijn er plannen om duizenden nieuwe kolonistenwoningen te bouwen in de Westelijke Jordaanoever. In Gaza legt het Israëlische regime een brede weg aan om het noorden en het zuiden volledig van elkaar te splitsen. Een grootschalige grondaanval op Rafah, waar 1,5 miljoen Palestijnen opeengestapeld zitten, zou de ontoereikende hulpstroom volledig afsnijden. 

Als het van extreemrechts afhangt, moet de volledige Palestijnse bevolking uit de Gazastrook verdwijnen. Minister Smotrich zegt al jarenlang dat hij de Palestijnen “wil helpen om te vertrekken”. Voor wie dat niet wil, heeft hij andere oplossingen: “Ofwel schiet ik ze neer, of ik steek ze in de cel, of ik deporteer ze.” Deze genocidale retoriek gaat steeds meer gepaard met daden. Het moet duidelijk zijn: extreemrechts binnen de Israëlische regering stuurt aan op een genocide en brengt dit steeds meer in de praktijk. 

De wereldwijde verontwaardiging, woede en massale solidariteit met de Palestijnen heeft regeringen gedwongen tot voorzichtige kritiek. Hun oproepen om ‘operatie Gaza’ te stoppen, de airdrops en het ponton van de VS (dat er pas binnen twee maand zou zijn) zijn schijnheilig, want tegelijk gaat de militaire, economische en financiële steun aan Israël gewoon door.

Enkel massaal verzet, in de regio en internationaal, door de arbeidersbeweging, de jongeren en alle onderdrukten, kan dit genocidale proces stoppen. Het zou ook de onderdrukte en nog geïsoleerde anti-oorlogsbeweging in Israël zelf versterken.

We eisen een onmiddellijk staakt-het-vuren, gevolgd door een einde aan de bezetting en het recht van de Palestijnen op hun eigen staat. We verzetten ons tegen de oorlogsprofiteurs, ook in België.

We verzetten ons tegen de oorlogsprofiteurs, ook in België. Bedrijven als OIP en Challenge spelen een rol in de wapenleveringen. Anderen, zoals Volvo en Cemex leveren machines voor het slopen van huizen of het bouwen van nederzettingen. Solvay en IBM leveren apparatuur om Palestijnse burgers te bespioneren. Belfius, KBC, Degroof Petercam en Ackermans & Van Haaren investeren honderden miljoenen euro’s in bedrijven die betrokken zijn bij Israëlische nederzettingen. Zij tonen hoe het kapitalistisch winstsysteem dit genocidale bloedbad voedt. Het toont dat de strijd tegen de bezetting tegelijk een strijd is tegen het kapitalisme. De druk van onderuit opvoeren, is de boodschap. Er waren acties aan Challenge, Elbit of nog aan de Antwerpse haven. De exportvergunning voor PB Clermont werd onder deze druk al ingetrokken. De Indische vakbond van havenarbeiders kondigde aan dat het niet langer wapentransporten naar Israël zal laden of lossen. 

De wortels van wat er nu gebeurt in Gaza liggen in decennia van bezetting en blokkade door de racistische kapitalistische staat Israël, gebaseerd op de uitbuiting van Arabische en Joodse arbeid en op nationale onderdrukking, landdiefstal en de ontkenning van het recht op zelfbeschikking van de Palestijnen. 

Het is ook nodig de strijd voor een staakt-het-vuren te koppelen aan de strijd voor de heropbouw van Palestina. Daarvoor zijn massale collectieve investeringen nodig in (psychologische) gezondheidszorg, onderwijs, dienstverlening, sanering van vervuilde wijken, massale woningbouw … onder democratische controle van onderuit, om corruptie te voorkomen.

Er zijn middelen genoeg in de zakken van de regionale en imperialistische kapitalistische elite, die zich verrijkt met (neo)koloniale uitbuiting en wapenindustrie ten koste van de zelfbeschikking van de volkeren in de regio. Stel je voor dat lokale rijkdommen door de gemeenschap democratisch gecontroleerd en gebruikt kunnen worden om met een hoge levensstandaard gelijkheid van alle naties en bevolkingen te garanderen!

Dat is het socialistische alternatief waar LSP en ISA wereldwijd voor strijden. Neem contact op en kom samen met ons internationaal op voor een socialistische samenleving.

Delen:
Printen:

Steun ons: plaats uw boodschap in onze mei-editie!

Voorpagina van De Linkse Socialist

Uw boodschap in onze mei-editie