Australië: succesvol bezoek van Iers socialistisch parlementslid

Joe Higgins, parlementslid voor de Socialist Party in Ierland, is momenteel op bezoek in Australië op uitnodiging van de Socialist Party in Australië. Zijn bezoek was een enorm succes. De voorbije dagen bezocht hij tal van steden waar hij sprak op publieke meetings, vakbondsbijeenkomsten en op bijeenkomsten van de Ierse gemeenschap in Australië.

Er waren publieke meetings in Newcastle, Perth, Sydney en Melbourne. Op 13 augustus sprak Joe in Newcastle en in Sydney in de Gaelic Club, op 14 augustus in de Irish Club in Perth, op 21 augustus op een conferentie van de Socialist Party in Melbourne. Joe sprak ook op een bijeenkomst van 400 delegees van de National Union of workers, de belangrijkste vakbond van arbeiders in Sydney. In Melbourne sprak hij op een bijeenkomst van 500 arbeiders uit de bouw die werken aan het ‘Eureka’-project, een enorme bouwwerf in de stad. Elders in de stad sprak hij nog eens voor 300 bouwvakkers.

Er waren uitwisselingen met de leiding van de metaalvakbond en de vakbond van arbeiders in de telecomsector. Eén vakbondsdelegatie gaf hem een ring ter herdenking van de 150ste verjaardag van een belangrijke arbeidersopstand in Australië. In Melbourne was er een officiële verwelkoming door de gemeenteraad op voorstel van een raadslid van de Groene partij.

Vorig weekend hield de Socialist Party haar nationale conferentie waarop Joe ook gesproken heeft. Op deze conferentie waren er zo’n 100 aanwezigen. Joe sprak er over de acties tegen de gehate huisvuilbelasting in Ierland en het verzet daartegen. Hij ging in op de noodzaak van een wereld die niet ten dienste staat van een kleine groep kapitalisten die alles beslissen. Ook werd ingegaan op het ‘vredesproces’ in Noord-Ierland waarbij gesteld werd dat de enige langdurige oplossing voor de nationale kwestie in de handen van de arbeiders van beide gemeenschappen ligt.

Op de conferentie was er ruime aandacht voor de situatie in Australië waarbij Steve Jolly inging op het rechtse beleid van de regering van John Howard. Dat beleid heeft geleid tot het verdwijnen van 90.000 jobs, een stijging van 17% voor de kosten van kinderopvang, een anti-migrantenbeleid,…

Er was ook een vertegenwoordiger van Socialist Alternative uit Nieuw-Zeeland op de conferentie. Tim Bowron sprak er onder meer over de strijd van de Maori-bevolking tegen de uitbuiting van hun grond, de vorming van een nieuwe ‘Maori’-partij (waarvan 40% van de leden geen Maori zijn), en het groeiende besef dat de strijd van de Maori-bevolking en de arbeiders één en dezelfde strijd zijn.

De conferentie was erg succesvol met een erg jonge aanwezigheid, de meeste aanwezigen waren jonge twintigers. De komende weken zal verder campagne gevoerd worden met ‘Unite’, een campagne tegen lage lonen en de uitbuiting van flexibele interimarbeiders. Deze campagne is erg succesvol en nu wordt met een petitie gewerkt waarmee 10.000 handtekeningen zullen verzameld worden. Op die manier wordt een basis uitgebouwd onder de meest onderdrukte lagen van de arbeiders.

Meer info:

> Politieke resolutie over Australië, gestemd op de conferentie

Delen: Printen: