Opbouw van een socialistische oppositie in Schotland

LSP-lid Nick Steenbeke zit momenteel in Schotland en nam er deel aan enkele activiteiten van onze organisatie daar. Hij brengt verslag uit van de werking van de ‘International Socialists’ (CWI in Schotland) die actief zijn binnen de SSP.

Nick Steenbeke

In Schotland is er een relatief sterke linkse partij, de Scottish Socialist Party (SSP) voorheen de Socialist Alliance, die werd gelanceerd door Scottish Militant Labour. Het opzetten van deze partij was een poging om op grotere schaal te vechten tegen armoede en werkloosheid en daar een socialistisch alternatief tegenover te stellen, o.a. in het regionale Schotse parlement.

Binnen Scottish Militant Labour (SML) was er onenigheid over de rol van een marxistische fractie binnen de SSP waarbij een groot deel van de leiding onze organisatie verliet en een eigen platform binnen de SSP heeft opgezet: de International Socialist Movement (ISM). Daartoe behoren belangrijke SSP-leiders als Tommy Sheridan en Alan McCombes.

Zij stelden dat er geen nood was aan een strikte organisatie van een marxistische fractie binnen de SSP en ze hebben sindsdien op een aantal punten serieuze toegevingen gedaan. Zo wordt door de SSP gesuggereerd dat de socialistische doelstellingen kunnen bereikt worden met een beperkt interimprogramma in een afhankelijk Schotland. Daartoe wordt zelfs samengewerkt met eerder burgerlijke krachten vanuit de SNP.

Het CWI in Schotland is steeds actief geweest in de SSP en lag mee aan de basis van de oprichting van deze partij. We verschilden wel van mening met de huidige SSP-leiding op het punt van de uitbouw van een marxistische kracht binnen de SSP. Onze organisatie noemt er nu ‘International Socialists’ en vormt een stevige marxistische linkerzijde binnen de SSP.

We hebben een eigen maandblad en voeren wekelijks campagne en hebben wekelijkse afdelingsvergaderingen in Glasgow, Dundee en Edinburgh. Er zijn ook leidinggevende kameraden met belangrijke functies in de vakbonden zoals in de PCS (ambtenarenbond, de voorzitster van deze vakbond is een lid van het CWI in Schotland), UNISON (gemeentepersoneel), EIS (een lerarenvakbond),… Ook zijn onze kameraden erg actief geweest in het organiseren van solidariteit met de stakende brandweermannen en de staking in het kleuteronderwijs.

Omwille van de splitsing eind jaren ’90 hebben de International Socialists minder leden als toen, maar we groeien er geleidelijk aan en winnen meer en meer respect van bredere lagen en zelfs van heel wat ex-leden die indertijd de kant kozen van de meerderheid in de leiding. Er zijn actieve kernen waarbij de afgelopen periode vooral in Glasgow en het Westen van Schotland stappen vooruit gezet zijn.

We komen er in de SSP op tegen de tendens van de leiding om meer en meer de nationalistische koers op te gaan en de onafhankelijkheid als centrale oplossing naar voor te brengen voor alle problemen. Wij denken dat de sociale problemen moeten aangepakt worden door het organiseren van de arbeiders op een socialistisch programma. Wij verbinden onze eis voor onafhankelijkheid van Schotland steeds aan de noodzaak van socialisme en komen op voor een socialistisch Schotland.

In Schotland zijn we al actief sinds de oprichting van het CWI in 1974 en dus wordt ook hier de 30ste verjaardag van onze internationale beweging gevierd.

De afgelopen 30 jaar hebben onze kameraden een enorm belangrijke rol gespeeld in Schotland en ook in Engeland en Wales. Onder de naam ‘Militant’ speelden we een cruciale rol in de massale bewegingen in Liverpool in de jaren ’80 waarbij strijd werd gevoerd tegen het nationaal beleid van Thatcher. Onze kameraden lagen er aan de basis van de bouw van nieuwe woningen, het creëren van jobs, het uitbouwen van diensten voor de bevolking,…

In 1989 en 1990 voerden we campagne tegen de Poll Tax, een asociale belasting die door de conservatieve regering werd doorgevoerd. We hebben toen een niet-betalingscampagne geleid waarbij miljoenen mensen niet betaalden en de belasting moest ingetrokken worden. Uiteindelijk kwam Thatcher hierdoor ten val.

Die voorbeelden uit onze geschiedenis geven aan hoe wij onze ideeën naar voor brengen: op basis van een vertrouwen in de arbeidersklasse, het ontwikkelen van een actieve socialistische oppositie en dit op basis van een duidelijk programma. Het is op deze basis dat onze Schotse kameraden denken belangrijke stappen vooruit te kunnen zetten in de komende periode.

Delen: Printen: