Irak/Saoedie Arabië: Bush betaalt prijs voor oliegok

Eén van de redenen voor de VS-oorlog en bezetting van Irak was de grote afhankelijkheid van olie uit Saoedie-Arabië. Het imperialisme zag een mogelijk marionettenregime in Irak, het land met de tweede grootste olievoorraad ter wereld, als een vorm van zekerheid tegenover de mogelijke onstabiliteit in Saoedie-Arabië. Het groeiende verzet tegen de bezetting van Irak heeft echter geleid tot een daling van de olieproductie waarbij het niveau van voor de oorlog absoluut niet gehaald wordt. Samen met een toegenomen vraag naar olie vanuit China en India, en de beperkte voorraden in de VS, is de prijs van een vat olie de voorbije weken gestegen tot meer dan 40 dollar per vat.

In reële cijfers is dit nog ver onder de stijging van de olieprijzen in 1973 na de Arabisch-Israëlische oorlog, waarna de economie in een recessie terechtkwam. Maar de toename van het aantal aanslagen in Saoedie-Arabië, waarbij deze aanslagen zouden gepleegd worden door groepen gelieerd aan Osama bin Laden’s Al Qaeda groep, verstoren de olie-industrie. Ondanks de belofte van het regime in Saoedie-Arabië om meer olie op de markt te brengen, is er toch sprake van een prijsstijging onder druk van de terroristische aanslagen.

Het olierijke Saoedie-Arabië wordt geregeerd door een corrupte semi-feodale monarchie dat een verbod opgelegd heeft op politieke partijen en vakbonden en dat geen vrije media duldt. Het regime baseert zich op een extreem-rechtse Islamistische ideologie, terwijl het anderzijds nauwe politieke banden onderhoudt met de VS en de familie-Bush in het bijzonder.

De financiële reserves van het land zijn echter zwaar aangetast door de steun aan de door de VS geleide oorlog tegen Irak in 1991 en anderzijds door de daling van de olieprijzen in het afgelopen decennium. Als gevolg hiervan heeft Saoedie-Arabië een groot aantal werklozen, veel universitairen vinden geen werk. Deze universitairen hebben echter ook een scholing doorlopen in de tradities van de rechtse politieke islam.

Bij afwezigheid van arbeidersorganisaties en socialistische partijen, is er een groot potentieel in Saoedie-Arabië voor reactionaire Islamistische groeperingen die kunnen groeien op basis van hun anti-Westerse propaganda. De mensen rond de Saoedi Osama bin Laden hebben de bedoeling om de VS-troepen en westerse inwoners van het land uit te wijzen en een reactionair regime te vestigen naar het model van de Taliban.

Delen: Printen: