Home / Op de werkvloer / ABVV / Actie tegen nieuwe aanval op pensioenen

Actie tegen nieuwe aanval op pensioenen

Vanochtend hield het ABVV in het kader van de onderhandelingen binnen het comité A omtrent de pensioenen een concentratie aan het Brusselse Rouppeplein.

Verslag door Eric

Het is een eerste actie in aanloop naar een informatiecampagne gericht op de collega’s en op het bredere publiek. De regering wil immers na het optrekken van de wettelijke pensoenleeftijd en het afbouwen van de mogelijkheden van vervroegd uittreden, haar offensief op onze pensioenen verder zetten. Het koninginnestuk van wat minister van pensioenen Baquelaine nu voorlegt, is een pensioenberekening op basis van punten. Dat moet toestaan om wie ooit werkloos was, op vervroegd pensioen gestuurd werd in het kader van een herstructurering, deeltijds gewerkt heeft en/of langdurig ziek was, daarvoor te sanctioneren in de pensioenuitkering.

De Belgische pensioenen liggen nochtans al bijzonder laag. Voor mannen bedragen ze gemiddeld 950 € per maand, voor vrouwen 750 €. Meer dan de helft van de gepensioneerden bevindt zich bijgevolg ofwel officieel in armoede of balanceert op de rand van een precair bestaan. Maar dat is niet waar de door de regering gewenste pensioenhervorming over gaat: die is louter en alleen een besparingsoperatie, bedoeld om de begroting op te smukken. Indien nog maar enkel de lastenverlagingen en loonsubsidies aan bedrijven, 7,4 miljard € per jaar, aan een lineaire verhoging van de pensioenen besteed zouden worden, dan zou men nochtans alle pensioenen met 300 € kunnen optrekken. Voor het ABVV is een minimumpensioen van 1500 € of 75% van de laatste wedde perfect haalbaar. De regering beweert dat de pensioenen onbetaalbaar zijn, maar in alle buurlanden liggen de uitgaven voor pensioenen fors hoger dan in ons land.

Deze concentratie was een eerste waarschuwing en tegelijk de aanloop naar een brede publieke informatiecampagne. Als de regering tegen september geen gas terug neemt zal de ACOD, het ABVV in de publieke sector, een actieplan ontplooien. Op de concentratie liet het ABVV verstaan dat de publieke sector daarbij niet alleen zou staan, maar vervoegd zou worden door de privésectoren.

LSP denkt niet dat de regering gemakkelijk haar plannen zal inslikken. Een harmonisering van de publieke pensioenen naar het niveau van de veel lagere pensioenen in de private sectoren, staat al sinds het einde van de jaren ’70 op het verlanglijstje van de patroons en de rechtse partijen. Ze zullen er alles aan doen om deze laatste trofee binnen te halen. Wij roepen alle militanten, zowel uit de publieke als de private sectoren op om de resultaten van de onderhandelingen in september niet af te wachten, maar de collega’s nu al te informeren en klaar te stomen voor het opbouwen van een krachtsverhouding via actie vanaf september, want alleen met het mes van interprofessionele stakingsbereidheid op de keel zal deze regering haar afbraakplannen willen opbergen.  Militanten van LSP maakten op de actie 3 abonnementen en verkochten 9 kranten.

Enkele foto’s
Pensioenactie ABVV