Home / Kort / Kort & Krachtig

Kort & Krachtig

Iedere zaterdag publiceren we een overzicht van enkele opvallende nieuwtjes, feiten, opmerkelijke uitspraken of video’s.

Rusthuizen met sluiting bedreigd

Vorige week zaterdag schreef internetgazet.be over de financiële problemen van Senior Assist. Hierdoor zijn de rusthuizen en de zorg van 3.000 senioren bedreigd. Het artikel stelt terecht vast dat er gelijkenissen zijn met financiële bubbels. “Een zeer snelle expansie, weinig transparante financieringsstructuren via belastingparadijzen, een niet te controleren stroom aan hoera-berichten, risicobeleggingen, onrealistische doelstellingen wat dan vervolgens leidt tot het instorten van het hele kaartenhuisje. De ouderen zelf en het personeel komen in het beste geval op de tweede of derde plaats.”

Seksisme aan de unief

Maandag schreef De Morgen: “Op de Franstalige Brusselse universiteit ULB woedt een seksisme-rel nadat de faculteit geneeskunde haar studentes opriep om “met een mooi decolleté” op de proclamatie te verschijnen. De laatstejaarsstudenten geneeskunde van de ULB konden hun ogen niet geloven toen ze volgende mail ontvingen van het secretariaat van hun faculteit: “Mijn collega’s en ikzelf verwachten u om 13 uur aan de achterkant van auditorium Paul Emile Janson (…) Gelieve daar op tijd te zijn. Vanuit esthetisch oogpunt raden wij de jongedames aan om een jurk te dragen alsook een mooi decolleté en de heren een kostuum. Uiteraard, beste dames, is deze instructie niet verplichtend.” De vreemde mail oogstte verontwaardiging. “Daar sta je dan”, schreef een ULB-studente op Facebook. “Na een studie van minstens zes jaar willen ze alleen maar je tieten zien. Onbegrijpelijk. Zeg mij alsjeblief dat die mail fake is. Indien niet: dan dringen excuses of sancties zich op.” (…) Marco Schetgen, decaan van de faculteit geneeskunde, moest toegeven dat het niet om een hoax ging. “Ik kreeg bevestiging dat de mail wel degelijk vanuit het secretariaat is verstuurd. Maandag moeten ze me vertellen wie dit bericht geschreven heeft. Het gaat waarschijnlijk over een vrouw, want op het secretariaat werken enkel vrouwen. Het is verbazend.” Ook ULB-woordvoerder Nicolas Dassonville verontschuldigt zich. “Het gaat hier overduidelijk om een ongepaste mail die in strijd is met de principes van de ULB. Vandaar dat de decaan vrijdag al een mail naar de studenten stuurde om zich in naam van de faculteit te verontschuldigen.” (…) “

Leugenaar!

Onderstaand liedje is een hit in Groot-Brittannië. De officiële media willen het niet spelen omdat het een wel erg directe aanval op de conservatieve premier Theresa May is. Maar ondertussen stoot het liedje door tot de top van de hitlijsten. Dat zegt veel over de afkeer tegen de conservatieven. De Britse verkiezingen zijn overigens erg spannend: Corbyn komt met een linkse retoriek die aanslaat bij de bevolking en hen voor het eerst sinds lang een echte keuze biedt: de besparingen verderzetten met de Tories of de besparingen stoppen. Wij weten uiteraard aan welke kant wij daarin staan.

Als zelfs de werkgevers vinden dat er opslag moet komen…

Maandag had De Standaard een artikel over de Witte Woede. Daarin vraagt niet alleen het personeel om opslag – en liefst voor 2020 zoals nu gepland door de Vlaamse regering. Ook de werkgevers vinden dat de lonen omhoog moeten. “De Vlaamse regering investeert weliswaar fors in capaciteitsuitbreiding in zorg en welzijn, maar als er geen aantrekkelijke loon- en arbeidsvoorwaarden zijn, legt dit een hypotheek op toekomstige werkwilligen in de social profit,” noteerde de krant uit de mond van de directeur van werkgeverskoepel Verso. Nu voorziet de Vlaamse regering 70 miljoen euro in 2020 waarbij dit bedrag moet verdeeld worden onder 223.000 personeelsleden. De vorige opslag dateert van 2013.

Dedecker radicaliseert…

We wisten het al langer dat het politiek niet goed gaat met Jean-Marie Dedecker. Nu erkent hij het openlijk: “Ik ben woedend en het gaat niet meer over. Ik voel me radicaliseren.” Dat schreef hij in Knack. Op een ogenblik van vreselijke onthullingen van ongepast seksueel gedrag en misbruik in de judowereld, radicaliseert Dedecker niet daarrond. Neen, hij meent dat terugkerende Syriëstrijders gepamperd worden en dat dit na de aanslag in Manchester toch niet meer kan. Dedecker schrijft terrorisme toe aan culturele en religieuze factoren. Wel een beetje moeilijk om ‘onze’ cultuur superieur te verklaren op een ogenblik dat de eigen judowereld geschokt wordt door een schandaal van seksueel misbruik. Misschien moet Dedecker eerst eens in eigen kringen wat woede laten zien?

Racist radicaliseert

In de VS ging een blanke fundamentalist over tot een dodelijke aanslag. Jeremy Joseph Christian ging tekeer tegen twee moslima’s op een trein. Twee mannen die hem tot kalmte aanmaanden, bekochten dit met hun leven. Ze werden neergestoken. En dat door iemand die beweerde op te komen voor de ‘vrije meningsuiting.’ De dader was een voormalige gedetineerde en haalde inspiratie bij onder meer Timothy McVeigh, de terrorist die in 1995 een bomaanslag pleegde in Oklahoma. Radicaliserende extremisten vind je in alle kleuren en los van afkomst, maar gevaarlijk zijn ze altijd.

Radicaliserende racisten op een bootje

Maandag in De Morgen: “Een groep Europese jongeren, verenigd in de organisatie Generation Identity, wil deze zomer vanaf de Italiaanse kust op zee de strijd aanbinden tegen hulpverleners die vluchtelingen willen redden. Alleen: ‘Een boot? Die hebben we nog niet.’ (…) Dat valt op te maken uit een video op defend-europe.org, waarin enkele hip gekapte twintigers hun missie verklaren: “We willen de praktijken van de zogenaamd humanitaire ngo’s aan de kaak stellen. Ze werken samen met mensenhandelaars die leven van menselijke ellende. We moeten onze grenzen beschermen en deze criminelen tegenhouden op zee.”(…) Generation Identity spreekt van “een invasie” die momenteel plaatsvindt: “Schepen vol illegale immigranten overstromen de Europese wateren. Deze massieve immigratie wijzigt het aanzien van ons continent. We verliezen onze veiligheid en onze manier van leven. Het gevaar bestaat dat wij, Europeanen, een minderheid zullen worden in onze Europese thuislanden.” Twee weken geleden trachtten vijf activisten van Generation Identity in de Siciliaanse havenstad Catania het uitvaren van het reddingsschip Aquarius van de ngo SOS Mediterranée te beletten. (…) Achter Generation Identity gaan de zogeheten ‘identitairen’ schuil. In Frankrijk zijn ze sterk gelieerd aan het FN van Le Pen, waarvan onder meer vicevoorzitter Steeve Briois een verleden heeft bij Les Identitaires.”

Basisinkomen

Woensdag had De Standaard het over een studie van OESO-onderzoekers naar het basisinkomen. “Ze hebben een vrij sumpele berekening toegepast op de database waarover de OESO beschikt. Als je alle bestaande uitkeringen op budgetneutrale wijze vervangt door een basisinkomen, hoeveel zou iedereen dan krijgen? Concreet: geen werkloosheidsuitkeringen meer, kinderbijslag, brugpensioen, zwanger- en ouderschapsverlof, geen loopbaanonderbreking of tijdskrediet. De opbrengst wordt uitgekeerd aan alle niet-gepensioneerde volwassenen en kinderen. Die laatsten krijgen een beperkt bedrag ter compensatie van de kinderbijslag. (…) Het resultaat is ontluisterend. Het beschikbare geld voor een basisinkomen ligt ver onder de armoedegrens. In Finland en Frankrijk zou het ongeveer de helft zijn, in Italië en Groot-Brittannië nog minder. (…) Het basisinkomen doet de armoede dus stijgen, schrifjt de Oeso. Volgens het Oeso-model zou het basisinkomen in bijvoorbeeld Groot-Brittannië zeven procent van de bevolking onder de armoedegrens doen zakken, terwijl slechts twee procent erbovenuit zou klommen. Het armoederisico zou stijgen van tien naar vijftien procent.”

Strijd loont!

De dreiging van een staking bij dienstenchequebedrijf Partena leidde tot resultaat: de maaltijdcheques werden met 1 euro verhoogd.