LSP-lijst officieel ingediend

Zopas werd de lijst van de Linkse Socialistische Partij voor de Europese verkiezingen samen met 5.000 gewettigde peterslijsten neergelegd in Mechelen.

De peterslijsten (waarin de LSP wordt voorgedragen om op te komen met de verkiezingen) en de kandidatenlijst werd aanvaard waardoor onze verkiezingsdeelname nu officieel is.

De kandidatenlijst, die eerstdaags volledig wordt gepubliceerd op onze verkiezingssite, wordt aangevoerd door Anja Deschoemacker uit Gent. Anja is een 33-jarige bediende en alleenstaande moeder die reeds jarenlang één van de voortrekkers van LSP is.

Op dit ogenblik wordt gewerkt aan ons verkiezingsmateriaal. Ons programma is reeds binnen bij de drukker, de komende dagen volgen onder meer een algemeen pamflet en affiche.

Langs Franstalige kant wordt eveneens op dit ogenblik onze lijst officieel ingediend in Namen. Dit betekent een belangrijke stap vooruit voor onze organisatie. Pas in 1995 werd een Franstalige werking opgestart. Minder dan 10 jaar later, zullen wij bij de Europese verkiezingen de enige niet-stalinistische lijst links van de sociaal-democratie vormen. Dat is een uitdrukking van de groei die onze partij langs Franstalige zijde gekend heeft in de afgelopen periode.

Langs Nederlandstalige kant is dit de tweede keer dat we op een dergelijke schaal aan verkiezingen deelnemen. Vorig jaar slaagden we er in om een lijst voor de Senaatsverkiezingen in te dienen en haalden we ruim 8.000 stemmen (0,2%).

Het is nog niet volledig duidelijk wie er allemaal zal opkomen, maar wellicht zal de keuze langs Nederlandstalige zijde beperkt zijn tot 7 lijsten. In 1999 waren er nog 10 lijsten en in 1994 11. Wellicht zal de media zich beperken tot de 5 traditionele partijen, voornamelijk allianties en kartels, als er over de verkiezingen wordt gesproken.

Desalniettemin zullen wij van de verkiezingen gebruik maken om de noodzaak van een linkse oppositie naar voor te brengen en willen we ook de krachten om daaraan te bouwen versterken.

Op onze verkiezingswebsite (www.stemlsp.be) vind je meer informatie over onze verkiezingsdeelname. De komende dagen publiceren we daar ook ons programma voor de verkiezingen van juni, onze kandidatenlijsten,…

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist