Kiesbedrog. Wil regering oppositie van kleine partijen het zwijgen opleggen?

Voormalig Vlaams minister Jaak Gabriëls (VLD) weigert, als burgemeester van het Limburgse Bree, de peterslijsten van de Linkse Socialistische Partij (LSP) voor de komende Europese verkiezingen te wettigen.

Deze boodschap kregen we terug toen we de gewettigde handtekeningen wilden afhalen in Bree: "De kiezerslijsten zijn nog niet in ons bezit" en bijgevolg werd de wettiging geweigerd…

Hij doet dat omdat de gemeenten de officiële kiezerslijsten nog niet ontvangen hebben en dus niet de wettelijk vereiste controle kunnen doen. Nochtans moeten kleine partijen tegen uiterlijk zaterdag 5.000 gewettigde handtekeningen per taalrol binnen brengen om te kunnen deelnemen aan de verkiezingen…

De afgelopen weken trokken leden van LSP/MAS naar tal van gemeentediensten voor de wettiging van ruim 13.000 opgehaalde peterslijsten. Wij willen aan de verkiezingen deelnemen om een strijdbare socialistische stem te laten horen.

Terwijl 72.000 mensen in Vlaanderen (130.000 in heel België) op een wachtlijst staan voor sociale woningen, verdere plannen gemaakt worden om te besparen op het onderwijs en de sociale zekerheid, er in Europa gesproken wordt over arbeidsduurverlenging (in Duitsland is er een voorstel om de werkweek te verlengen tot 40u, zonder loonsverhoging!),… is het volgens ons meer dan nodig om een alternatief naar voor te brengen. Wij voeren campagne voor een massaal programma van sociale woningbouw, de beperking van de huurprijzen in verhouding tot het inkomen en de kwaliteit van de woning, de invoering van een 32-urenweek zonder loonsverlies, gratis en degelijk onderwijs voor iedereen,… Tegenover de besparingsmachine die de regering in gang wil zetten zal een socialistische oppositie noodzakelijk zijn.

Maar blijkbaar wil de huidige regering met een stuntelige aanpak iedere oppositie monddood maken. In een reeks gemeenten kregen we de reactie dat de peterslijsten nog niet kunnen gewettigd worden omdat de kiezerslijsten er nog niet zijn. In Sint-Joost-Ten-Node in Brussel deden we op 1 april onze Franstalige peterslijsten binnen om deze te laten wettigen, nu werd aangekondigd dat we ze pas op vrijdagochtend mogen afhalen. Aanvankelijk had men zelfs gezegd op 19 april, hetzij nadat ze moeten binnengebracht worden. In een reeks Vlaamse gemeenten is ons gezegd dat we moeten wachten en teruggaan in de hoop dat op woensdag of donderdag de kiezerslijst alsnog zou bezorgd worden door de federale overheid (de kiezerslijsten zijn officiële documenten met daarop de stemgerechtigden in iedere gemeente).

Dit was o.a. het geval in Stekene, Oudenaarde, Zedelgem, Lokeren, Zele, Merelbeke en Waarschoot. In Vilvoorde weigerde men aanvankelijk om ook Franstalige peterslijsten te wettigen, omdat men er niet op de hoogte was van het feit dat Brussel-Halle-Vilvoorde voor de komende Europese verkiezingen nog niet gesplitst is… Andere gemeenten voerden de wettiging uit op basis van de bevolkingsregisters.

Dit amateurisme maakt het natuurlijk moeilijk voor kleine partijen. Als men ons overal zegt dat we de lijsten pas op vrijdagochtend kunnen afhalen om vrijdag reeds binnen te leveren op de rechtbank te Mechelen, stelt er zich een praktisch probleem…

De reactie van de gemeente Bree in Limburg slaat echter alles. Daar werden de lijsten ons gewoon teruggegeven met de melding, in naam van burgemeester Jaak Gabriëls, dat het onmogelijk is over te gaan tot de wettiging…!

Volgens de logica van Gabriëls wordt het kleine partijen onmogelijk gemaakt deel te nemen door het falen van de federale overheid om de kiezerslijsten tijdig ter beschikking te stellen. Bijgevolg wordt kleine partijen het democratisch recht ontzegd deel te nemen en zijn de verkiezingen ongeldig. Is Jaak Gabriëls bereid om samen met ons de ongeldigheid van de verkiezingen te laten vaststellen? Of beperkt zijn logica zich tot het afkeuren van de wettiging van de peterslijsten voor LSP?

Alleszins protesteert de Linkse Socialistische Partij tegen dit amateurisme van de paarse regering en de poging om iedere oppositie tegen het besparingsbeleid het zwijgen op te leggen.

Delen: Printen: