Home / Kort / Kort & Krachtig

Kort & Krachtig

Iedere zaterdag publiceren we een overzicht van enkele opvallende nieuwtjes, feiten, opmerkelijke uitspraken of video’s.

Schurkenstaat

Voor Bart De Wever is het duidelijk: de staking van voornamelijk Franstalige cipiers is het werk van de PS. Voor Ridder Jean de Codt, de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, is het ook duidelijk, maar dan niet op de manier zoals De Wever het voorstelt. Jean de Codt, iemand die lijkt weggelopen te zijn uit een kostuumdrama over de adel in de 19de eeuw, haalde hard uit naar de onderfinanciering van alle elementen van het gerechtelijk systeem. “De situatie in onze gevangenissen is een symptoom van de pathologie van het gerechtelijk systeem. Aan de oorsprong van heel deze crisis ligt de budgettaire logica die we bij justitie ondertussen overal terugvinden. De cipiers moeten werken met een onderbezet kader, net zoals de parketten, de auditoraten en de griffies. De rechterlijke macht is ongerust. Het gaat niet goed. (…) Het vertrouwen met de regering is niet gebroken. Maar de lineaire besparingen kunnen echt niet door de beugel. Men vraagt ons om recht te spreken in een exploderend aantal rechtszaken op allerhande domeinen met altijd maar minder personeel. Meer produceren met almaar minder mensen. Concreet betekent dat dat we keuzes zullen moeten maken. Tegen mensen die “dorst hebben naar justitie” zullen we moeten zeggen dat we hen niet meer kunnen helpen. België zal daar niet straffeloos onderuit komen. Wij hebben internationale verdragen afgesloten. De toegang tot een rechter is een mensenrecht. Een staat zonder justitie of met een onrechtvaardige justitie omdat ze zwak is, wordt een schurkenstaat.”

Brandweer, politie, magistratuur, … dreigen met staking

Toch wel opmerkelijk deze week: de magristratuur haalde hard uit naar het besparingsbeleid, in Luik kondigde de brandweer aan dat er een stakingsaanzegging ingediend is om te protesteren tegen het feit dat brandweerlieden opgevorderd worden in de gevangenissen, elders dreigt de politie met stakingsacties waardoor het leger in de gevangenissen wordt ingezet. En ondertussen krijgen we horrorberichten vanuit de gevangenissen. Neemt iemand het nog ernstig indien al deze elementen aan de cipiers worden toegeschreven? Of meer algemeen aan de vakbonden? Zij zijn het niet die de politieke beslissingen namen om veel te weinig te investeren in personeel en infrastructuur voor de gevangenissen. Dat is nochtans vereist om het leven van zowel personeel als gedetineerden draaglijk te maken.

Gerechtelijk protest

Het College van Hoven en Rechtbanken reageerde op de stelling van minister Geens dat de personeelsbezetting bij de hoven en rechtbanken in dit land meevalt. Het College komt met cijfers: “Normaal moeten er voor alle hoven en rechtbanken samen 1.646 rechters en 4.603 personeelsleden zijn. Daarnast hebben vroegere regeringen hun akkoord gegeven voor bijkomende aanwervingen, in casu 187 medewerkers, wat het aantal personeelsleden voor de rechtbanken op 4.790 brengt. Volgens de cijfers van de administratie bedroeg het aantal rechters op 1 mei 1.555, van wie er 55 in 2016 hun rechtbank zullen verlaten. Het aantal personeelsleden bedroeg op 12 april 2016 4.177, van wie ongeveer 70 tussen 1 mei 2016 en 1 januari 2017 met pensioen gaan. In deze cijfers wordt ook geen rekening gehouden met de rechters en personeelsleden, die afwezig zijn wegens ziekte.” Het leidt volgens het College tot een bezettingsgraad die soms onder de 80% gaat. Ook wordt opgemerkt dat ons land minder aan justitie besteedt dan de buurlanden: “Wat de Europese benchmarking betreft vermeldt de The European Commission for the Efficiency of Justice in zijn rapport 2014 dat België in 2012 81,6 euro per inwoner besteedde aan Justitie, brengt het College in herinnering. Dat was beduidend minder dan landen zoals Nederland (125 euro), Duitsland (114 euro), Luxemburg (147 euro) of Zwitserland (198 euro).”

Wiens schuld?

Na de acties van de cipiers dinsdag volgden veel commentaren, vooral over het “brute geweld” dat zou zijn gebruikt. Ja, er was geweld en ja dat was vooral een wanhoopsactie zonder strategie. Maar zouden we niet de vraag moeten stellen hoe het komt dat cipiers, doorgaans toch geen groep die tot gewelddadige acties neigt, hiertoe kwamen? Na de luchtverkeersleiders en de dokwerkers volgen nu de cipiers en straks misschien de politie en zelfs de magistratuur begint zich te roeren. Zullen we altijd de schuld leggen bij diegenen die tot wanhoopsacties overgaan of zullen we de vraag stellen hoe ze tot die acties gedreven werden? Misschien moeten de rechters eerst eens het kot afbreken vooraleer we die vraag zullen stellen? Alleszins: het eenmaken van de vele bronnen van ongenoegen en woede in het actieplan om zo de regering te doen vallen, is waar het op aan komt.

Waarom Merkel vluchtelingen graag ziet komen

Maandag schreef Knack.be: “Vluchtelingen bekwamen zich in “karweitjes” voor één euro in Duitsland. Of dat leidt tot een solide integratie in de abeidsmarkt is nog maar de vraag. (…) Zaïd, een Irakees van 23 verdeelt in opdracht van de stad Berlijn goulasj aan 152 andere vluchtelingen in een Berlijns gymnasium: Syriërs, Irakezen, Afghanen, Moldaviërs. Hij verdient 1,05 euro per uur en heeft een baan van 20 uur per week. Dat levert hem 84 euro per maand op. Een klein surplus bij de 143 euro zakgeld die hij krijgt zolang zijn asieldossier in onderzoek is. (…) Berlijn stelt momenteel 3.925 vluchtelingen te werk via de 1 euro-jobs in 75 logementscentra. Bedoeling is deze vorm van werkgelegenheid uit te breiden naar andere instanties “voor algemeen nut”. In Beieren zijn er al 9.000 vluchtelingen met dergelijke jobs. In Hannover kunnen ze bij een fietshersteldienst terecht, of helpen bij het triëren van ingezamelde kleren of kleuters naar kinderopvang brengen. In ruil kunnen ze dan gratis cursussen Duits volgen. De minster van Werk Andrea Nahles heeft 100.000 dergelijke jobs beloofd. Dat zouden opstapjes naar beter werk op de reguliere arbeidsmarkt moeten zijn.” Alleen blijkt de realiteit er anders uit te zien: onder druk van de concurrentie en de besparingen zijn reguliere jobs steeds meer een opstapje naar een nep-job, beter gezegd: een echte job aan een neploon.

Racisme bij de politie

De Standaard verwees dinsdag naar de artikels van Gazet van Antwerpen over racisme in het Mechelse politiekorps. “Na de politie van Antwerpen ligt nu ook de politie van Mechelen onder vuur. De politievakbonden Sypol en NSPV maakten dit weekend in de ­Gazet van Antwerpen bekend dat een hoofdinspecteur en acht inspecteurs de Mechelse politie de voorbije jaren zouden hebben verlaten ‘om redenen van discriminatie’. (…) Volgens het verhaal dat Gazet van Antwerpen brengt zou de ‘wrok’ tussen de korpschef Yves Bogaerts en een van zijn allochtone personeelsleden ook aan de basis liggen van het feit dat een tip over Salah Abdeslam in december 2015 niet doorstroomde naar de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) van de politie. Het Comité P onderzoekt of de korpschef fout heeft gehandeld. De resultaten van dat onderzoek worden binnenkort verwacht.” Een tip met het verblijfadres van een van de meest gezochte terroristen bleef dus gewoon liggen. Enkele weken later werd ons land opgeschrikt door vreselijke bomaanslagen. Wat zou er gebeurd zijn indien Abdeslam vroeger was opgepakt?

Markt is god

kshama

Socialist Alternative Seattle, dat deze afbeelding verspreidde, voegde er nog aan toe: “En er zal niets veranderen tenzij de gewone mensen zich organiseren en voor verandering zorgen.”

Falende fraudebestrijding

Woensdag schreef Michel Maus in een opiniestuk voor De Tijd: “De cijfers van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) in de strijd tegen de belastingfraude tonen dat het met onze fiscale moraal helemaal niet goed gaat. Fraude bestrijden kan nog performanter. Het is hallucinant dat daar niet meer werk van wordt gemaakt. Groot nieuws in ons fraudelandje. Volgens de BBI zit er na het kwakkeljaar 2015 een recordjaar 2016 aan te komen. In de eerste vier maanden van 2016 kon de BBI al 228 miljoen euro effectief innen. In heel 2015 was dat 220 miljoen, in 2014 241 miljoen en in 2013 224 miljoen. (…) Moeten we ons niet afvragen of die cijfers geen belangrijk signaal zijn dat het eigenlijk helemaal niet zo goed gaat met ons land, althans niet met onze fiscale moraal? Want er kan maar veel resultaat geboekt worden in de fraudebestrijding als er ook veel wordt gefraudeerd. En dat is misschien wel de belangrijkste conclusie uit de cijfers. Internationale studies tonen dat ook aan. Zo blijkt uit onderzoek van de Oostenrijker Friedrich Schneider dat de zwarte economie in ons land in 2014 ‘goed’ was voor 16,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In euro’s uitgedrukt is dat liefst 64,4 miljard euro. Een merkelijk verschil met onze buurlanden. Zo bedraagt de zwarte economie 13,3 procent van het bbp in Duitsland, 10,8 procent in Frankrijk, 9,2 procent in Nederland en 8,1 procent in Luxemburg. We kunnen met enige zekerheid besluiten dat ons land nog steeds op zeer veel zwart geld zit.”

Regering verliest meerderheid in peiling, steun voor vakbondsprotest ook in Vlaanderen op weg naar meerderheid

Twee opmerkelijke peilingen van VTM deze week: de politieke barometer voorspelt fors verlies voor de regeringspartijen die samen hun meerderheid verliezen. Een dag later volgde een peiling over de vakbondsacties waaruit blijkt dat 45% van de Vlamingen de betoging van komende dinsdag steunt. De Morgen stelde vrijdag: “Bijna de helft van de Vlamingen (45 procent) steunt de nationale betoging tegen het regeringsbeleid van komende dinsdag. Dat blijkt uit een peiling van VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws. (…) Vooral kiezers van oppositiepartijen steunen die – 7 op de 10 sp.a-kiezers steken de duim omhoog – maar ook bij regeringspartijen CD&V en Open Vld schaart een belangrijk deel van de achterban zich hierachter. Bij de christendemocraten gaat het om ruim een derde, bij de liberalen om meer dan een kwart en zelfs bij N-VA is 16 procent voor betogen. De algemene staking van het ABVV op 24 juni kan zelfs op bijna evenveel bijval rekenen bij de ‘Zweedse’ stemmers.”