Dossier: jongeren en verkiezingen

Op 13 juni zijn er de regionale en Europese parlementsverkiezingen. Stilaan begint de verkiezingskoorts in ons land beetje bij beetje toe te nemen. Toch zal dit voor een groot deel voorbij gaan aan de secundaire scholen. In de les is het af en toe wel een onderwerp, maar het blijft meestal beperkt tot een korte opsomming van de partijstandpunten. Het is dan ook niet zo belangrijk, want de meeste scholieren mogen toch nog niet gaan stemmen en politiek dat is iets voor volwassenen, wordt gezegd.

Luc Wendelen

Politiek: niets voor jongeren?

Ondertussen zien we wel dat de vrije meningsuiting wordt ingebonden. De discussie over het dragen van een hoofddoek, is na Frankrijk ook hier in België volop aan de gang. Het dragen van een hoofddoek is een uiting van een mening, een religie. Dit is een individuele kwestie die we moeten respecteren. In Frankrijk gaat men zelfs zover dat elk "religieus, politiek of filosofisch" kenmerk moet geweerd worden. Maar commerciële merktekens zouden wel neutraal zijn!

20.000 jongeren overleven dankzij OCMW

Uit een onderzoek van het federaal ministerie voor Wetenschapsbeleid "Aan de rand van de actieve welvaartstaat" blijkt dat het aantal Belgische jongeren dat bij het OCMW aanklopt voor een leefloon spectaculair gestegen is. In 2003 stapten 19.000 jongeren tussen 18 en 25 jaar naar het OCMW om een leefloon te vragen. Een jaar ervoor ging het om 15.500 jongeren, in 1990 waren dat er nog maar 5.000. Dit betekent dat een kwart van alle leefloners jongeren zijn en dat het aantal jongeren op 13 jaar tijd verviervoudigd is!

Tegelijk zien we dat de Vlaamse regering de schoolgebouwen te koop zet. Een private beursgenoteerde vastgoedmakelaar zal de achterstand die de overheid heeft in het zetten van nieuwe schoolgebouwen aanpakken en financieren. Dit privaat bedrijf is dan eigenaar van de schoolgebouwen, die door de gemeenschap worden gehuurd. Dit betekent dat in het budget voor onderwijs een flinke hap naar deze huur zal moeten gaan, waardoor er voor de verbetering van de onderwijskwaliteit helemaal al geen sprake meer is. Ga je verder studeren dan loop je het risico dat je hier een fikse financiële kater aan overhoudt. Ieder jaar krijgen we hogere inschrijvingsgelden, sociale voorzieningen zoals studentenrestaurants worden geprivatiseerd. Met als gevolg dat je nog half zoveel krijgt voor een dubbele prijs. Met de Bologna-verklaring gaan we naar de vermarkting van het onderwijs. In Groot-Brittanië is net een wet gestemd die toelaat dat de universiteiten tot 3000 pond (bijna 4400 euro!) inschrijvingsgeld per jaar vragen. Volgens Blair is er geen andere mogelijkheid, want er is gewoon geen geld. Maar tijdens zijn ambtstermijn heeft hij al wel 11 miljard pond belastingsverlaging per jaar aan de grote bedrijven gegeven!

Beslis je om te gaan werken dan is het al niet veel beter. Steeds meer jongeren beginnen hun loopbaan met een interimcontract. Als interimarbeider ben je evenwel een rechteloze arbeider met een weekcontract: het minste protest leidt tot het niet verlengen van het contract. Maar toch nog beter dan in de werkloosheid belanden. De werkloosheid staat op het hoogste peil sinds 1997.

De werkloosheid zou verder groeien van 8% in 2003 tot 8,2% in 2004 in Vlaanderen. En welke maatregelen worden hiervoor getroffen? De voorstellen op de superministerraad in Januari tonen aan welke richting de regering hiermee uit wil gaan. Niet het creëren van jobs, maar een strengere controle op vlak van werkwilligheid van werklozen en de overheveling van die controle naar de RVA.

Fraudeurs krijgen na betaling van een kleine ‘bijdrage’ amnestie en bedrijven krijgen belastingsverlagingen. Maar een werkloze wordt behandeld als een crimineel. Je kan misschien nog wel gaan werken via een dienstencheque. Wanneer je werkloos bent, kan je trouwens niet weigeren. De RVA dwingt je dan om in ruil voor een slecht contract (zonder volwaardig loon) klusjes te gaan opknappen, en beschouwt dit als een volwaardige betrekking.

Maar geen nood, er is nog meer dan onderwijs en werk alleen in het leven… Je kan in het weekend nog steeds naar het jeugdhuis gaan. Enkel hopen dat het niet brand, want er wordt geen geld ter beschikking gesteld om de Vlaamse jeugdhuizen brandveilig te maken. Zo is 80% van de jeugdhuizen niet in orde met de brandveiligheidsvoorschriften. Ach, binnen een half jaar is het weer zomer en komen de festivals er weer aan. We kunnen naar Rock Werchter gaan, waar toch alles perfect in orde is. Wanneer je zuinig bent kom je toe met 150 euro. Ach ja, de eigenaar Clear Channel Events moet toch ook iets verdienen. En zo kan ik nog uren verder gaan. Het is dan ook begrijpelijk dat de burgerij er alles aan doet om ons zo ver mogelijk van politiek te houden. Het laatste wat zij willen zijn politiek actieve jongeren, die opkomen voor hun rechten en dus tegen hun beleid ingaan.

Alternatief?

Het is dus geen wonder dat het Vlaams Blok zoveel electoraal succes heeft. Zij worden groot door de neoliberale afbraakpolitiek van de huidige traditionele partijen. Een politiek die bol staat van het eigenbelang en het belang van de bedrijfswereld, terwijl de verworvenheden van jongeren en arbeiders stelselmatig worden afgebroken. En aangezien alle partijen voor diezelfde politiek staan, lijkt het Vlaams Blok de enige oppositiepartij te zijn. Daarom is het nodig dat er een krachtige linkse oppositie wordt ontwikkeld. Een partij die ingaat tegen het beleid van de bedrijven en hun politieke vertegenwoordigers. Een brede arbeiderspartij die het gevecht kan opnemen voor een menswaardig bestaan voor iedereen.

Momenteel is er zo geen grote linkse kracht, die zichzelf als alternatief kan voorstellen in de verkiezingen op 13 juni. Toch zal LSP deelnemen aan de verkiezingen, voor de mensen die al overtuigd zijn van de noodzaak van een echte linkse oppositie. Met Internationaal Verzet steunen wij LSP dan ook, aangezien dit de enige weg vooruit is. Maar het is belangrijk dat LSP ook een kans krijgt om zijn standpunten te kunnen verkondigen en om de echte neoliberale afbraakpolitiek van de traditionele partijen te ontmaskeren. Daarom roepen wij op om mee te werken aan de campagne van LSP. Ga in discussie in je klas, organiseer een debat op je school, organiseer een meeting waar LSP de kans krijgt zijn standpunten te verdedigen, haal mee handtekeningen op,…

Delen: Printen: