refugeeIn informele vergaderingen wordt al eens openlijker gezegd wat gedacht wordt. Dat lijkt nu in het gezicht van Theo Francken te ontploffen. Volgens de Griekse minister van Asiel, Iannis Mouzalas, heeft Francken gepleit voor het opzetten van grote vluchtelingenkampen waar tot 400.000 mensen in zouden opgesloten worden. Andere vluchtelingen zouden volgens Francken best meteen teruggestuurd worden. Pleidooien voor kampen doen denken aan duistere tijden uit het verleden.

Het is niet de eerste uitschuiver van Francken. Hij speelde meteen in op het incident in Keulen om het voor te stellen alsof asielzoekers verantwoordelijk zijn voor seksueel geweld. Elke gelegenheid om asielzoekers voor te stellen als bron van alle kwaad wordt aangegrepen. Francken en de N-VA benadrukken dat ze niet racistisch zijn, dat ze geen probleem hebben met buitenlanders en dat vluchtelingen hier welkom zijn. Maar dan volgt steeds een maar. ‘We kunnen toch niet iedereen opvangen’, de ‘vluchtelingenstroom is onhoudbaar’, ‘Merkel moet stoppen met iedereen naar hier uit te nodigen’, …

De vluchtelingenstroom is inderdaad problematisch, in de eerste plaats voor de duizenden mensen die geen andere uitweg zien dan vluchten van oorlog en ellende. 15 jaar na het begin van de ‘oorlog tegen terreur’ is de wereld bijzonder onveilig geworden. De chaos en het geweld van oorlogen hebben bovendien de neiging om zich niet tot die landen te beperken waar westerse machten betrokken zijn in oorlogen. Het geweld komt ook als een boomerang terug naar Europa in de vorm van terrorisme. Niemand vlucht voor zijn of haar plezier, niemand vlucht naar België om de N-VA stokken in de wielen te steken. Vluchtelingenstromen stoppen, zal niet gebeuren door muren of kampen te bouwen, maar door oorlogen en ellende te stoppen. Dat vereist een breuk met het kapitalisme, met een systeem waar de zoektocht naar steeds meer winst, macht en prestige ten koste van de levensstandaard en zelfs het leven van een steeds grotere groep van de bevolking gaat.

Een pleidooi voor massale gevangeniskampen voor vluchtelingen in Europa wekt terecht protest op. Francken zou ook voorgesteld hebben om vluchtelingen terug in zee te dringen, “het kan me niet schelen dat ze verdrinken.” Eerst protesteerde Francken tegen het feit dat de Griekse minister ‘uit de biecht had geklapt’ om pas daarna de zeggen dat de uitlatingen van zijn Griekse collega “grotesk” zouden zijn. En uiteraard was het volgens Francken geen toeval dat de ‘extreemlinkse’ Grieken die steeds “geïsoleerder” staan in Europa zich tegen hem hadden gericht.

De extremistische uitspraken die aan Francken toegeschreven worden, liggen in de lijn van wat hij eerder publiekelijk naar voor bracht. Het is een uitdrukking van een asociale politieke koers, een neoliberaal beleid dat de gevolgen van het eigen rampzalige beleid zowel in eigen land als daarbuiten niet onder controle krijgt. De verantwoordelijkheid hiervoor wordt steeds aan anderen toegeschreven: vluchtelingen, asielzoekers, linkse militanten, werklozen, zieken, … Kortom zowat iedereen die het slachtoffer is van het huidige beleid. Diegenen die er voordeel uit halen, denk maar aan de grote bedrijven die miljoenen cadeau krijgen of de 62 superrijken in deze wereld die goed zijn voor de helft van de rijkdom, blijven buiten schot. Het geeft aan welke belangen door de rechtse politici gediend worden.

Stop de groteske en vreselijke voorstellen van kampen, oorlog, ellende en besparingen bij ons. Bouw mee aan een socialistisch alternatief dat de aanwezige middelen en rijkdom inzet voor de belangen van de meerderheid van de bevolking zodat oorlog en ellende naar de geschiedenisboeken kunnen verwezen worden. Dit zal niet vanzelf gebeuren, we zullen ons actief moeten organiseren.