Home / Jongeren / Actief Linkse Studenten / Gents studentenblad biedt kritiekloos forum voor discriminerende professor

Gents studentenblad biedt kritiekloos forum voor discriminerende professor

Tamil Solidariteit reageert

Studentenblad 'Schamper'

Studentenblad ‘Schamper’

Tamil Solidariteit reageerde in november op uitspraken van de Gentse professor Balagangadhara Rao aan de universiteit van Hyderabad. Daar had professor Balu fors uitgehaald naar mensen van lagere kasten. Een voortrekker van de kastelozen, Ambedkar, werd door het slijk gehaald en het kastenstelsel werd door de professor een Westerse uitvinding genoemd om idioten van lagere kasten positief te discrimineren. Het zorgde voor protest van docenten en studenten aan de English and Foreign Language University (EFLU) van Hyderabad. Tamil Solidariteit vervoegde dit protest en stuurde een reactie naar de universiteit (zie: dit artikel)

Het schandaal werd opgepikt door studentenblad Schamper dat van de gelegenheid gebruik maakt om Balu te laten antwoorden. En daar houdt het meteen bij op. Een kritische stem over het kastenstelsel en de wel erg reactionaire standpunten van Balu daarover krijgen we niet te horen. Volgens het studentenblad omdat niemand van de ‘tegenpartij’ durft spreken. De protestbrief van Tamil Solidariteit werd niet enkel naar de autoriteiten van de universiteit gestuurd, we stuurden in november ook een kopie aan Schamper. Zeggen dat niemand van de critici wil spreken zonder Tamil Solidariteit te contacteren, getuigt niet meteen van een integere journalistiek.  Volgens Schamper durft niemand aan de Ugent reageren omdat professor Balu dreigt met klachten wegens discriminatie, laster en eerroof.

Tamil Solidariteit is niet georganiseerd aan de Gentse universiteit maar heeft er contacten onder personeel en studenten. Onze aanklacht tegen de uitspraken van professor Balu heeft niets te maken met zijn positie of gelijk welke maneuver aan de Gentse universiteit waar de professor in betrokken lijkt te zijn. We zijn gewoon geschokt door de inhoud van de uitspraken en nu opnieuw door het feit dat Schamper een kritiekloos forum aanbiedt om de schokkende uitspraken te herhalen.

Is het omdat discriminatie op basis van kasten in Azië hier zo onbekend is? Zou het studentenblad hetzelfde doen indien er sprake was van racistische uitspraken door een professor die beweert dat racisme een uitvinding van links is om complete idioten van migrantenafkomst positief te discrimineren? Of dat de goegemeente het idee van racisme uitgevonden had zodat zelfs idiote zwarten in de VS president kunnen worden? En dat pakweg Martin Luther King een derderangsfiguur is die de linkse verhaaltjes over racisme overnam? Zou het studentenblad dat zonder enige kritische tegenreactie publiceren? We hopen van niet en zien ook geen reden om dit bij discriminatie op basis van kaste wel te doen.

Een indeling van de bevolking op basis van kaste is erg frequent in Azië en heeft verregaande gevolgen. Mensen van hogere kasten, zoals de Brahmanen waartoe professor Balu behoort, hebben een groter aanzien en domineren bepaalde beroepsgroepen. Mensen van de laagste kasten of de kastenlozen zijn amper aanwezig in hogere functies. Op basis van hun afkomst worden ze veroordeeld tot lagere beroepsgroepen of functies. Protest zorgde ervoor dat het kastenstelsel officieel werd verboden bij de Indische onafhankelijkheid, Ambedkar was een historische voortrekker van het protest tegen het kastenstelsel. Een officieel verbod maakt echter geen einde aan de praktijk ervan. Dat zagen we in de VS overigens ook met het officiële einde van racistische discriminatie, tot op vandaag blijft de praktijk van discriminatie op basis van huidskleur bestaan in de VS. Omwille van de eigenheden van het Aziatische productiemodel is er al eeuwenlang sprake van rigide hiërarchische indelingen van de bevolking, dit was ook het geval voor de ontwikkeling van het ‘moderne’ Sathi-systeem in India. Recent wetenschappelijk onderzoek bevestigde deze weerlegging van de stellingen van Balu. (zie onder meer: http://www.nature.com/nature/journal/v461/n7263/abs/nature08365.html)

In Schamper herhalen professor Balu en zijn collega De Roover de uitspraken die Balu in India deed. Het kastenstelsel zou een westers construct zijn en ingeroepen worden door mensen van lagere kasten om zonder de nodige competenties postjes te veroveren. Ambedkar, de voortrekker van de kastelozen, zou een “derderangsfiguur zijn” wiens enige verdienste is dat hij “van de zogenaamde lagere kaste is”. Volgens de professoren is het kastenstelsel “nonsens” en heeft het niets te maken met “empirische realiteit, noch met de geschiedenis van India.” Waarom er dan 200 miljoen dalits (kastelozen) gediscrimineerd worden in India, kwam bij de redactie van Schamper niet op als mogelijke vraag. De discussie over discriminatie op basis van kaste uit de weg gaan door het concept van kasten te ontkennen, maakt geen einde aan de discriminatie en het geweld. Op dit ogenblik is er in India een toename van sectair geweld vanuit hindoenationalistische hoek, de huidige president was in 2002 gouverneur van de provincie Gujarat toen daar moslims uitgemoord werden met medeweten en wellicht praktische steun van de autoriteiten.

Meteen werd in Schamper ook een forum gegeven voor grove uitspraken ten aanzien van de professoren en studenten aan de universiteit van Hyderabad. Professor Balu: “Die universiteit in Hyderabad was vier jaar geleden echt een terreurnetwerk van ambedkarites. Letterlijk ook, ze zijn bezig met linken te leggen met Islamitische en Maoïstische terreurgroepen.” Al wie het niet met hem eens is, wordt meteen in het kamp van de terroristen geplaatst. Als overtuigde reactionaire hindoenationalist (die zijn steun voor de milities van de RSS niet onder stoelen of banken steekt, niet dat Schamper het waard vond om daar een vraag over te stellen), is voor Balu al wie moslim is meteen een terrorist, net zoals al wie links is meteen in het kamp van de maoïstische guerrilla van India wordt gestopt. Wie daar vragen bij stelt, wordt incompetentie en onbegrip verweten. Er is immers maar één specialist over India in België en Europa en dat is niemand minder dan de hindoenationalist Balu zelf.

Kritiek op zijn discriminerende standpunten doet professor Balu gemakshalve af als onbegrip door westerlingen. Tamil Solidariteit is een campagne opgezet door Tamils uit Sri Lanka en wordt gesteund door activisten uit onder meer de diaspora van Tamils in Europa maar ook in India. Sommige voortrekkers van Tamil Solidariteit hebben langer in India geleefd en gewoond dan professor Balu zelf. Hij beweert in Schamper dat het protest tegen zijn uitspraken “prietpraat van de negentiende eeuw” herhaalt. En nog: “Ze willen graag iets beginnen, en ik hoop dat ze het doen. Want ik wil naar de rechtbank stappen, zowel hier als in India, desnoods trek ik naar Den Haag.”

Zonder enig weerwoord schopt professor Balu wild om zich heen. Het zou bijna de aandacht van de kern van het probleem afleiden: het ontkennen van discriminatie op basis van kaste en deze ontkenning overgieten met bijzonder neerbuigende uitspraken over mensen – waaronder collega-academici – van lagere kasten. Dit is onaanvaardbaar en kan vergeleken worden met racistische uitspraken bij ons. Tamil Solidariteit protesteert ten stelligste tegen de uitspraken van professor Balu. We hopen dat de universiteit er afstand van neemt en van een studentenblad als Schamper verwachten we toch minstens een poging tot kritische benadering.