Neen aan de besparingen aan de UGent

Aan de UGent voerden personeelsleden en studenten op 24 maart actie tijdens Dies Natalis, de ‘verjaardag’ van de universiteit. Ze protesteerden tegen het bericht dat de UGent draconische besparingen wil doorvoeren voor alles samen 33,6 miljoen euro. Dit besparingsplan komt na een plan van 22 miljoen euro vorig jaar, waartegen hevig verzet kwam van personeel en studenten. Een deel van de maatregelen werd ingetrokken, maar die liggen nu terug op tafel, naast nieuwe besparingen.

Het gaat onder meer om het afschaffen van de jobdienst, de ‘Green Office’, nieuwe besparingen in de kinderopvang en bij de schoonmaak, het invoeren van betalend parkeren … Daarnaast wil het bestuur 11 miljoen snoeien door “efficiëntiewinsten en procesanalyses” in de centrale administratie, waarbij “ingrijpen in het personeelseffectief onvermijdelijk is.” Zo is er sprake van een aanwervingsstop bovenop onvrijwillige ontslagen. Dit bedreigt meer dan 200 arbeidsplaatsen. Dit is een sociaal bloedbad, dat bovendien een enorme impact zal hebben op de dienstverlening naar de faculteiten en de studenten. De Vlaamse regering dwingt alle hoger onderwijsinstellingen in een permanente besparingslogica. Mocht ze haar beloftes zijn nagekomen om het stijgend aantal studenten te compenseren met meer middelen, dan zou de UGent vandaag jaarlijks 104 miljoen euro extra krijgen. Geld waar het recht op heeft maar niet krijgt. 

Eerder lanceerde rector Van de Walle al het voorstel om de inschrijvingsgelden voor studenten te verhogen. Dat idee wordt gedeeld door de rectoren van de KULeuven en de UAntwerpen, maar er wordt aan toegevoegd dat het wellicht pas na de verkiezingen van 2024 mogelijk is. De jarenlange besparingen op het budget door de Vlaamse regering worden doorgeschoven naar studenten en personeel. De rectoren wijzen naar Vlaams minister Weyts, maar voeren ondertussen wel zelf de asociale besparingsoperaties door.

Nog hoger inschrijvingsgeld en minder middelen voor begeleiding van studenten, zet het democratisch karakter van het hoger onderwijs verder onder druk. Nu al werkt meer dan 70% van de studenten tijdens het schooljaar en een derde zelfs tijdens de examens. Studiedruk, werkdruk en financiële zorgen maken de problemen inzake mentale gezondheid onder jongeren nog erger. Heel wat studenten werken in sectoren als de handel, waar het plan van de directie van Delhaize de voorwaarden verder naar beneden wil trekken. Om ervoor te zorgen dat studenten zich voltijds op hun studies kunnen concentreren, is er nood aan een studentenloon. 

Op Dies Natalis (24 maart) en de raad van bestuur van 28 maart waren er de eerste protestacties aan de Gentse universiteit. ACOD Ugent verklaarde: “Indien de Raad van Bestuur op 28 maart toch zal beslissen om met deze nota verder te gaan, zal ACOD de komende weken samen met de andere vakbonden aan de UGent kijken welk antwoord hierop moet komen. Wij zijn alvast bereid te strijden voor elke job en tegen elke vorm van asociaal besparen. We zullen dan ook een duidelijk en opbouwend actieplan aankondigen indien nodig.” Het personeel werd al bijeengebracht en ook studenten werden betrokken bij het protest.

In plaats van besparingen en aanvallen op personeel en studenten, is er nood aan drastisch meer publieke middelen voor alle onderdelen van het onderwijs.

Actie aan de raad van bestuur gisteren
Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist