Protestactie trekt beweging voor meer investeringen in (hoger) onderwijs op gang

Een reeks acties tegen de voortdurende onderfinanciering van het Vlaamse hoger onderwijs bouwt op naar een betoging op 11 oktober in Brussel. Op 25 augustus vond de eerste actie plaats.

door Frede (Brugge), pas afgestudeerde leerkracht

Vakbondsmilitanten, leerkrachten, docenten uit de lerarenopleiding, studenten in de lerarenopleiding en activisten verzamelden aan het kabinet van Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts om meer investeringen in de lerarenopleiding te eisen. Verschillende pas afgestudeerde leerkrachten presenteerden er de rekening van hun studie aan de minister. Die kan oplopen tot bijna 25.000 euro voor iemand die op kot zit. Naast inschrijvingsgeld besteden studenten in de lerarenopleiding vooral veel geld aan het printen/aankopen van educatief materiaal om te gebruiken tijdens stages en aan het vervoer van en naar de stageplaats.

Frede was deel van de delegatie die op 25 augustus door onderwijsminister Weyts werd ontvangen. Frede (rechts) en Britt (midden) overhandigden de minister de factuur voor hun lerarenopleiding. Foto door Liesbeth.

Om het lerarentekort aan te pakken, is het sinds kort mogelijk om ook zonder pedagogisch diploma aan de slag te gaan in het onderwijs. Hiermee wordt het beroep van leraar niet aantrekkelijker. De impliciete boodschap dat je geen diploma nodig hebt om voor de klas te kunnen staan, zorgt ervoor dat de waardering van het lerarenberoep verder daalt. Bovendien is het ook helemaal niet zo simpel om zonder pedagogische voorkennis over de groep leerlingen waar je voor komt te staan, aan de slag te gaan in het onderwijs. De didactische benadering die je tijdens de lerarenopleiding verwerft, is hiervoor broodnodig. Veel zij-instromers zonder pedagogisch diploma vallen dan ook al snel weer af. Voor een duurzame oplossing voor het lerarentekort moet, onder andere, de druk op individuele leerkrachten naar beneden door de werklast te verminderen.

Niet alleen het leerplichtonderwijs kampt met een lerarentekort. Ook in de lerarenopleidingen aan de hogescholen roeit men met beperkte riemen. De voorbije 10 jaar nam de taakbelasting voor docenten in de lerarenopleiding toe met wel 50 procent! Steeds meer docenten vallen uit door die groeiende druk. In eerste instantie proberen de hogescholen creatieve oplossingen te vinden. Derdejaars geven bijvoorbeeld eens les aan eerstejaars als vorm van oefening. Op dit moment zit men echter op het punt dat de creativiteit op is. Er dreigt een reëel kwaliteitsverlies in de lerarenopleidingen. Om dat tegen te gaan is er dringend nood aan meer middelen.

Het niet correct naleven van het financieringsmodel van 2008 voor het hoger onderwijs zorgt voor een tekort van meer dan 600 miljoen euro. Personeelsleden en studenten vroegen dit geld op 25 augustus terug van Ben Weyts, die de symbolische cheque weigerde te tekenen. Foto door Liesbeth

Naast verschillende facturen van studenten in de lerarenopleiding, nodigden we minister Weyts ook uit om een cheque van 667.102.836,91 euro te tekenen. Dat is het bedrag dat het hoger onderwijs sinds 2008 misgelopen is door het niet correct nakomen van het financieringsmodel. Ondertussen is het aantal studenten gedurende die 15 jaar met 50% toegenomen. Ook hier zijn creatieve lapmiddeltjes niet meer haalbaar. Universiteiten zoeken verschillende manieren om het tekort op te vangen. De Universiteit Gent bespaart op personeel. Een vakgroep lanceerde een oproep tot giften om broodnodige nieuwe microscopen te kunnen aankopen. Op 11 oktober is het geld voor de Vlaamse universiteiten volgens de huidige financiering op. Dit wordt aangegrepen om dit jaar op 11 oktober in Brussel te betogen voor meer middelen voor onderwijs.

Aan de delegatie die Ben Weyts op zijn kabinet ontving, beloofde hij dat er geïnvesteerd zal worden in de lerarenopleidingen en in bijscholing voor leerkrachten en directies uit het basisonderwijs en secundair onderwijs. Hij zei ook dat het financieringssysteem voor het hoger onderwijs drastisch hervormd moet worden. We kunnen enkel gissen naar hoe die hervorming er in zijn hoofd uitziet. Maar één ding is zeker. Enkel door met onze acties voor meer middelen een krachtsverhouding op te bouwen, kunnen we ervoor zorgen dat het beter wordt.

Volgende afspraken:

  • 25 september – vakbondsconcentratie aan het Vlaams Parlement naar aanleiding van de Septemberverklaring
  • 11 oktober – grote betoging van het hoger onderwijs voor meer investeringen
Bespaar niet op onze toekomst! Foto door Liesbeth
Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist