Een linkse socialistische stem, meer dan dringend!

De gemeenteraadscampagne blinkt uit door een gebrek aan politiek debat. De affiches en slogans waren inhoudsloos, zoals ook de meeste programma’s. De SP.a trad naar buiten met nietszeggende slogans als “Freya” of “Patrick”. Groen doet het in Gent met slogans als “Hip Hip Groen”, “Groen is in the air” en “Zet het licht op Groen”. Zelfs de PVDA pakte uit met de slogan: “Beter een slechte affiche, dan een slecht programma”.

Bart Vandersteene

Bij veel verkiezingsaffiches is de "boodschap" of de "inhoud" totaal afwezig of toch minstens onduidelijk. (Foto: één van de verkiezingsaffiches "gespot" op de Humo-site)

Indien er dan inhoudelijke punten naar voor werden gebracht, was dit vaak op een ongeloofwaardige wijze. Er waren veel beloftes waaraan weinig waarde kan worden gehecht. In Gent beweerden zowel toekomstig burgemeester Termont als VLD-schepen Peeters dat sociale huisvesting een absolute prioriteit is voor de volgende legislatuur en er in feite 8.000 nieuwe sociale woningen nodig zijn. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen beloofden dezelfde politici de bouw van 2.000 nieuwe sociale woningen, maar werden er slechts 200 gerealiseerd. Nu zouden dat er plots 8.000 worden?

Woonbeleid en betaalbaar wonen worden door alle Belgen als het dringendste probleem naar voor geschoven en ook als het probleem waar het beleid het meest heeft gefaald. De stijging van de prijs van woningen legt een hypotheek op de levensstandaard en het welzijn van een volledige generatie. Maar waar verliezers zijn, zijn er ook winnaars. Een kleine club van grootgrondbezitters, speculanten, grote immobiliën- en bouwbedrijven en niet te vergeten de banken die fortuinen hebben gemaakt op de kap van de gewone werkman. Het neoliberaal beleid op lokaal, regionaal en nationaal vlak heeft die kleine groep in de kaart gespeeld. We hebben een andere politiek nodig die een beleid voert ten dienste van de andere 95% van de bevolking.

Een journalist van de Gazet Van Antwerpen vroeg me tijdens een interview wat ik eerst zou doen eens verkozen als burgemeester. Ik mocht slechts één thema uitkiezen. Mijn antwoord was duidelijk: er alles aandoen om te komen tot volledige tewerkstelling in Gent. Zelfs indien een gemeentebestuur niet over de belangrijkste middelen beschikt om voor volledige tewerkstelling te zorgen, zou een socialistisch gemeentebestuur toch veel kunnen realiseren. Arbeidsherverdeling in haar eigen diensten, het creëren van extra dienstverlening en dus jobs, het opleggen van maatregelen van arbeidsherverdeling aan de bedrijven. Enkel linkse socialisten zijn in staat dat soort keuzes te maken.

De gemeenteraadsverkiezingen maakten vooral het gebrek aan een sterk politiek alternatief duidelijk. De nieuwe zwarte zondag wordt bovendien snel gevolgd door parlementsverkiezingen. De nood aan een linkse oppositie is nog nooit zo schrijnend geweest. Allen dus naar Brussel op 28 oktober en nadien op straat, in de bedrijven en scholen een andere politiek uitbouwen!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist