De standpunten van BBET

De neo-nazi’s van Blood&Honour (BBET) nemen soms bijzonder vreemde standpunten in. Hieronder publiceren we een overzichtje van enkele opmerkelijke stellingnames. Deze bijdragen verschenen eerder in de Blokbuster-Nieuwsbrief waarop je je ook kan inschrijven met een gewone e-mail naar news@blokbuster.be.

Kweek eens een Ariër met Blood&Honour

Blood&Honour organiseerde de afgelopen weken verschillende concerten. Komende zaterdag is het opnieuw zo ver. Nadat de organisatie in Duitsland werd verboden, lijken de publieke activiteiten uit te wijken naar ons land. In de meeste regio’s wordt er echter amper iets tegen gedaan. De rechtse skinheads zouden niet zo gevaarlijk zijn, wordt dan beweerd. In Tienen zullen ze daar anders over denken. Eerder zagen we in Brugge en Antwerpen ook reeds racistische aanslagen. In Brugge zelfs uitdrukkelijk uit de hoek van Blood&Honour. Dat volstaat blijkbaar niet om er tegen op te treden.

Nochtans is Blood&Honour geen onschuldig groepje neo-nazi’s. We gingen even kijken wat de vleugel Bloed, Bodem, Eer en Trouw verwacht van haar neo-nazimilitanten. Onder het pseudoniem Andries Pretorius schrijft één van de kaalgeschoren ariërs: ”Mannen en vrouwen kunnen een bijdrage leveren aan de groei en bloei van het Arische Ras door hun zaad of hun eicellen te doneren (…) Politiek is het een goede zaak dat er gewoon een verplichting komt voor alle gezonde mannen en vrouwen om zaad en eicellen te doneren, zodat geen enkele vrouw die een kind wil hebben, droog hoeft te zitten. Zware belastingdruk en zo nodig ook bestraffing voor de weigeraars.” Teneinde het doel te bereiken, krijgen we wat modetips: “Te strakke broeken zijn schadelijk voor het zaad in de mannelijke testikels” of wat dacht je hiervan: “Vrouwen kunnen desnoods twee exact gelijke sieraden in de oorlelletjes dragen, omdat de vrouw nu eenmaal zich wil laten prikken als uiting van haar seksueel-psychologische functie. Meer is niet nodig en indien mannen dit doen, is dat een impliciet teken van homo-erotiek.”

Andries stelt voor dat er gezinnen met tien of meer kinderen komen, en ook de bejaarden moeten in het gezin worden opgenomen: “het is noodzakelijk om tot een verbod van het bejaardentehuis te komen”. Hij verzet zich tegen het gebruik van “decadente zinloze en ziekelijke zaken als alcoholische dranken, tabak en het gokken.” Om de veiligheid te versterken stelt hij: “Alle mannelijke burgers worden lid van schutterijen ofwel schietverenigingen, ook onder de naam gilden, en oefenen maandelijks met vuurwapens.”

Achteraf wordt een balans opgemaakt: “Als mensen het jaar 50 (vijftig!) bereiken, dan is het goed dat staat en partij balans opmaken van wat de genoemde bejaarde wel of niet heeft gedaan voor Volk en Vaderland, en het kweekcijfer moet dan zeker zwaar doorwegen.”

Als het wat negatief uitvalt, komt Andries Pretorius met een hoogst originele oplossing: heropvoedingskampen waar de üntermenschen geconcentreerd worden: “De Nationaal-Socialistische Maatschappij heeft geen behoefde aan hoeren, hoerenlopers, hoerenbuurten, pooiers en misdadigers van gemeenrecht. Wie tot deze categorie behoort, kan in de NS-Rijkswerkinrichting worden heropgevoed.”

Dit soort retoriek anno 2006 doet minstens de wenkbrauwen fronsen en de iets intelligentere lezer zal zich al afvragen wie contact opneemt met een goede psychiatrische instelling.

Hollywood Nutzi’s… (over de aanslag in Brugge)

Het racistische geweld blijft reacties opleveren onder extreem rechtse neo-nazi’s. Bij Blood & Honour Vlaanderen (BBET) kan men zich niet snel genoeg distantiëren van de feiten, inclusief de aanslag in Brugge vanuit ‘De Kastelein’ (de "thuishaven van de alcoholistische skinheads die eens hun five minutes of fame hadden door een neger en een gek in coma te slaan"). Bij de concurrenten van Blood&Honour Vlaanderen (Midgard) blijft het echter oorverdovend stil. Die hebben dan ook een groter probleem. Er blijken immers een aantal figuren van hun eigen organisatie betrokken te zijn bij die aanslag in Brugge… Uit goede bron vernamen we de identiteit van een aantal betrokken. We hebben die informatie nog niet kunnen dubbelchecken, waardoor we er niet mee naar buiten treden. De aanslag in Brugge zou bovendien ook al gevolgen hebben op de muziekscène, met name de neo-nazi groep Kwelhekse lijkt de geest te hebben gegeven. De geplande optredens op ‘Out and loud’ in Veldegem, met onder meer ‘Les Vilains’ en ‘Short Cropped’ gaan eveneens niet door. B&H Midgard zit duidelijk in de shit!

Dat wordt alvast vrolijk opgenomen door B&H BBET. "Voor de goede orde zullen we maar duidelijk maken dat beide gewelddaden niets van doen hebben met enig constructief Europees nationalisme. De linkse lezers van BBET die geen ironie verstaan, zullen graag weten dat de recuperatiepogingen van Geert Cool gedoemd zijn te mislukken." Als het erop aan komt om de daders van de Brugse aanslag in een verdomhoekje te plaatsen, moeten we effectief onze meerdere erkennen in hun collega neo-nazi’s van BBET! Lees maar mee: "Die gedegenereerde, door subculturen vervormde Hollywood-Nutzi’s zijn eerder een product van de permissieve veramerikaniseerde samenleving dan van een nationalistische weerstand. We zeggen het nog eens voor de linkse lezers van deze site: Kastelein-skinheads hebben meer met Primus dan met Pierce te maken, meer met Hoegaarden dan met Hitler."

Niet racistisch?

Wie een definitie vraagt van klassiek racisme, kunnen we doorverwijzen naar onze goede vrienden van Blood and Honour Vlaanderen. Die schrijven op hun website: "Elk ras heeft unieke eigenschappen die zeker niet verloren mogen gaan in een genetische chaos, enkel en alleen omdat dat de zionistische despoten goed uitkomt in hun tirannieke machtsverwerving. Het blanke ras brengt meer genie’s voort en dit tegen een hoger tempo dan andere rassen (inclusief diegene met een hoger gemiddelde IQ). Het blanke ras produceert uitermate superieure intellectuelen tegen een tempo tien maal zo hoog, en produceert achterlijken tegen een tempo tien maal zo laag als de andere rassen. Het heeft een uitstekend historisch bewijs van creativiteit en het opbouwen van samenlevingen." Waarom is onze eerste gedachte bij het lezen van deze nonsens dat de inhoud ervan al weerlegd is enkel en alleen door het publiceren van bovenstaand citaat op de website van onze blanke vrienden?

Joden aan de macht?

Blood & Honour geeft elders nog een staaltje van haar "intellectuele superioriteit". De organisatie beweert dat uit het verleden blijkt wat het betekent als een jood de macht krijgt. "Daarvan hebben we kennis genomen middels de joden Trotski, Lenin, Zinovjev, Djerzinski, Kamenev… en de door joden omringde Stalin. Om te beginnen een opsomming van zijn beleid: leugen en bedrog, honger, executies, massamoord, machtswellust, diefstal, oorlogszucht, schijnprocessen, chantage, het zaaien van angst, onderdrukking, uitbuiting, terreur,…" Vandaag zouden naast "Pisraël" (bemerk de woordspeling die toch wel een onmiskenbaar bewijs vormt van die blanke superioriteit) en de VS ook heel wat Europese regeringen gedomineerd worden door "joden". Uiteraard wil Blood&Honour daartegen ten strijde trekken. Het gevecht tegen de windmolens en zelfs tegen de lucht die door de windmolens gaat, getuigt immers van raszuiverheid.

Ahmadinejad

De jongens en meisjes van Blood&Honour hebben nieuwe vriendjes gevonden. De standpunten van de conservatieve Iraanse geestelijke leider Ahmadinejad kunnen immers op heel wat bijval rekenen bij de kortgeknipten. Ze schrijven met name: "We noteren met enige verheugdheid dat in navolging van de cartoonrage in de Westerse pers, de Iraanse krant, Hamshari, een cartoonwedstrijd over de holocaust plant." De vijand van mijn vijand, is mijn vriend. Zo luidt de neonazistische logica ook in dit geval. De cartoonrel heeft volgens Blood&Honour heel wat lessen naar voor gebracht. De belangrijkste is volgens hen alvast de "islamitische perceptie van het Westen: als zij in retour de godsdienst van het Wetsen karikaturaal willen voorstellen, is dat niet het christendom, maar wel de Holocaust". We kijken vol spanning uit naar het nieuwe samenwerkingsverband van neonazi’s en extreem reactionaire islamisten.

Naar de spermabank!

De mensen van Blood&Honour stellen voor om de Vlaamse bevolking op peil te houden door de nationalistische militanten op te roepen om zich naar de zaadbank te begeven om er sperma te doneren. Zo moeten Arische Vlamingen "de toekomst van eigen volk en ras een handje helpen", aldus de marginale neo-nazi’s. "In dit kader moeten de spermabanken gevuld worden met Blank Arisch Europees zaad. Iedere gezonde man kan zich melden, zijn kwakkie periodiek afgeven en zo allerlei koppels die om wat voor reden ook onvruchtbaar aan een kind helpen. Of beter nog aan een meerling uiteraard, want hoe meer Blankes hoe beter." Zelfs indien het zaad in verkeerde handen komt, is dat op zich geen groot probleem. "Liever een blank kind dat opgroeit bij lesbische ouders dan helemaal geen blank kind". Blood&Honour besluit haar oproep bijzonder passend: "Rahowa, Heil Hitler en Houzee voor het Groot-Arische Rijk."

Wim Elbers, VB’er en "strontzak"

Voormalig Vlaams Belanger Wim Elbers kan met zijn recente bezigheid van sekstoerist in Thailand op weinig sympathie rekenen bij een aantal voormalige geestesgenoten. Vooral Elbers opmerking "Geef mij maar een knappe Thaïse vrouw in plaats van een Vlaamse met dikke kont en hangtieten", wordt negatief onthaald. Blood&Honour schrijft met name dat Elbers hiermee aantoont dat hij een "strontzak" is. Jawel, een strontzak! Ter ondersteuning van die kwalificatie wijst Blood&Honour onder meer op de "rassenkwestie", maar ook op het "platte taalgebruik" van de "strontzak". Als uitsmijter stellen ze nog dat de "ware Germaan" niet toelaat dat "zijn minnares, gemalin, moeder, grootmoeder" wordt vernederd door een "lompe cafésmeerlap". Elbers is volgens de tegenstanders van het platte taalgebruik "een vieze lelijke klootzak".

Bis

We hebben eerder reeds bericht hoe de jongens en meisjes van Blood&Honour de voormalige VB’er en thans in Thailand verblijvende Wim Elbers een "strontzak" hadden genoemd. Aanleiding was de gevleugelde uitspraak van Elbers "Geef mij maar een knappe Thaise vrouw in plaats van een Vlaamse met dikke kont en hangtieten". B&H kreeg een reactie op haar standpunt. Een vertrouweling van Elbers deelde mee dat hij eigenlijk bedoelde "een Marokkaanse met dikke kont en hangtieten". Uit vrees voor een veroordeling wegens racisme, werd de Marokkaanse vervangen door een Vlaamse… Dat volstaat niet voor B&H dat meent dat Elbers "de Vlaamse Beweging, het Vlaamse Nationalisme en de Conservatieve Revolutie in Europa voor schut gezet heeft". Ze hebben zelfs wat goede raad over voor Elbers: "Er zijn talloze Europese dames van de leeftijd van Wim Elbers die op zoek zijn naar een nette levenspartner. Indien Elbers zich rehabiliteert en een contactadvertentie zet, kan ook voor Wim het huwelijksbootje uitvaren." Bovendien wordt van Elbers geëist dat hij in een open brief zijn excuses aanbiedt, zoniet is hij geen "Grote Vlaming".

Om haar eis tot openbare excuses van Elbers te ondersteunen, heeft Blood&Honour een heus "psychologische" analyse van de kwestie gemaakt. De marginale neo-nazi’s roepen op tot orde en tucht. Dat is van belang omdat "onze paleo-conservatieve nationalistische Vlaamse Beweging, zowel als het Vlaamse Nationaal-Socialisme als segment daarvan, allerlei gekken aantrekt zoals vliegen worden aangetrokken door een pot suiker." Witte suiker, uiteraard. Er wordt gewaarschuwd voor die gekken, want er zijn lui die "in het kader van hun dysfunctionele persoonlijkheid" de gekken "wel geil vinden". Wim Elbers hoort volgens Blood&Honour tot de gekken, meer zelfs. Hij is een "caféheld, die in een geur van longkankerverwekkend tabak, leverkankerverwekkende alcohol en kots, zijn tijd en geld verspilt met een versie van Dana International terwijl miljoenen Europese vrouwen met dikke konten en hangtieten, gescheiden en eenzaam, niet meer weten waar ze het moeten vinden." Zoveel compassie met Wim Elbers getuigt van een grootse Vlaamse heldenmoed! Binnenkort op televisie: de nieuwste realitysoap waarbij jonge neo-nazi’s een nieuw raszuiver lief zoeken voor Wim Elbers. Hoge kijkcijfers zijn gegarandeerd!

Prijs voor de marginaliteit

Blokbuster is in de prijzen gevallen! We zijn niet weinig trots op onze nominatie door de marginale neo-nazi’s van Blood & Honour Vlaanderen. Een anonieme auteur – die voor zijn pseudoniem ‘Yann Vliegels’ te rade moest gaan bij de naam van een Blokbuster en LSP-militant – schrijft: "Ook Vlaanderen kent haar trotskistisch circuit waarvan Blokbuster hoogstwaarschijnlijk de prijs voor de marginaliteit in de wacht mag slepen."

Ook bij de rest van het artikel van Blood & Honour is het lachen geblazen: "Dat er mentaal van alles scheelt met de verschillende trotskistische groupuscules staat buiten kijf. Het merendeel draagt de zware erfenis van de CIA-OSS die hen na 1945 importeerden als pacificatiepolitiek. De weinige successen die de trotskisten naoorlogs wisten te boeken staan meestal op conto van de verscheidene veiligheidsdiensten die hen stuurden." Desalniettemin eindigt het artikel met een stemoproep voor LSP…: "Beste mensen: voor een effectief bestuur: stem op LSP (de politieke vleugel van Blokbuster)". De eerlijkheid gebiedt ons echter wel om mee te geven dat die stemoproep klaarblijkelijk ironisch bedoeld was.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist