Over de onafhankelijken op de Gentse SP.a-lijst

Vandaag brengt De Morgen het bericht dat de Gentse SP.a-lijst na het overlijden van Agnes Lamoen wordt aangepast met de kandidatuur van Anke Hintjes, voormalig woordvoerdster van de Holebifederatie. Ten onrechte stelt de krant dat Agnes Lamoen een “boegbeeld van Militant Links” was. Militant Links was de voorloper van LSP.

Agnes Lamoen was een boegbeeld van de militante linkerzijde in Gent, maar niet van de organisatie Militant Links waar zij nooit lid van is geweest. LSP en voorheen Militant Links heeft meermaals samengewerkt met Agnes Lamoen. Agnes was betrokken bij tal van campagnes rond grote, maar ook rond dagdagelijkse thema’s. In 2000 besloot ze om deel te nemen aan de campagne van LEEF bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat was een eenheidslijst met kandidaten van verschillende achtergronden en ook een stevige groep leden van Militant Links. Van die lijst herinneren we ons een heel goede samenwerking met strijdbare militanten zoals Agnes Lamoen.

We waren het niet eens met de beslissing van Agnes om kandidaat te zijn op de SP.a-lijst in 2006. Op een ogenblik dat er discussies ontstaan over het opzetten van een politiek alternatief links van SP.a met het Comité voor een Andere Politiek, lijkt het ons fout om toch kandidaat te zijn op lijsten van traditionele partijen. We kunnen moeilijk de ene dag beweren dat er een nieuw initiatief nodig is, om de andere dag samen met een traditionele partij campagne te voeren bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Los daarvan behouden we uiteraard ons respect voor de strijdbare militante Agnes Lamoen en betreuren we haar overlijden.

Agnes wordt op de Gentse SP.a-lijst vervangen door Anke Hintjes die ook reeds jarenlang ter linkerzijde actief is in Gent. We betreuren die beslissing van Anke en vinden het jammer dat zij nu dienst zal doen als het iets radicalere linkse schaamlapje op de SP.a-lijst. Blijkbaar wil SP.a-lijsttrekker Termont zich ter linkerzijde indekken door een linkse kandidatuur op zijn lijst, ook al is dat op de 42ste plaats. Hierdoor staat Anke Hintjes op een zelfde lijst als de verantwoordelijke voor de nota ‘Actief Ouder Worden’ dat aan de basis lag voor het Generatiepact waartegen de vakbonden wekenlang actie voerden. Die nota ‘Actief Ouder Worden’ van Freya Van den Bossche ging overigens nog heel wat verder dan het Generatiepact… De Gentse SP.a lag op lokaal vlak aan de basis van een asociaal huisvestingsbeleid, met onder meer de afbraak van een kleine 100 arbeiderswoningen in de Brugse Poort.

LSP is tegen zogenaamde linkse kandidaten op lijsten van de traditionele partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wij hebben alle dergelijke voorstellen die ons werden gedaan afgewezen. LSP trekt alleen naar de kiezer in een aantal steden, waaronder Gent. Het zou immers bijzonder vreemd zijn om 6 jaar lang oppositie te voeren tegen het beleid van het gemeentebestuur, om dan samen op één lijst te staan…

Delen: Printen: