Geslaagd jongerenkamp: zon, sport, discussie en jeugdig engagement!

Van 7 tot 9 juli ging er in Zandvliet een zomerkamp door met een 60-tal jongeren van Internationaal Verzet, Actief Linkse Studenten en Blokbuster en met sympathiserende jongeren.

G.L.

Het weer zat goed mee en we namen dan ook de tijd om te zwemmen en om het rustig aan te doen met voldoende ontspanning zo kort na de examens.

Er was voldoende ruimte voor discussies over actuele internationale thema’s en we blikten terug op een goed gevuld politiek jaar met onder andere een grote mobilisatie voor de anti-NSV betoging in Leuven eind 2005 en succesvolle betogingen tegen de plannen van Vandenbroucke in Brussel, Gent en Antwerpen.

We trokken tijdens het kamp ook voldoende tijd uit voor het plannen van onze zomercampagnes.

Tijdens de festivals zullen we proberen jongeren warm te maken om zich te engageren bij ALS/EGA of bij Internationaal Verzet en samen met ons de strijd voor democratisch onderwijs en de strijd tegen oprukkend extreem-rechts te voeren.

Aan Nederlandstalige kant is er Blokbuster waarin we anti-racistische jongeren organiseren. Maar met het groeiende Front National en andere extreem-rechtse groeperingen langs Franstalige kant wordt het steeds belangrijker dat we ook Résistance Internationale verder uitbouwen. We willen anti-racistische actiecomités in alle regio’s en aan zoveel mogelijk secundaire scholen, hogescholen en universiteitsinstellingen.

Deze zomer mogen we ook de strijd tegen de hervormingen in het onderwijs niet laten doodbloeden. Zeker met de regionale betoging te Leuven op 25 oktober in het vooruitzicht, willen we nu reeds in discussie gaan met jongeren en personeel van secundaire scholen, hogescholen en universiteiten om het belang aan te tonen van massaal verzet tegen de hervormingen. Het moet voor de hele regering duidelijk zijn dat het protest tegen het herfinancieringsdecreet van de onderwijsminister een veralgemeend protest is en dat studenten en personeel over heel Vlaanderen dit decreet naar de prullenmand verwijzen. Onderwijs is een recht, geen marktproduct!

We hebben echt engagement nodig van jongeren die zich politiek willen uitspreken over de oorzaken van problemen in de samenleving en die zich actief willen verzetten tegen de maatschappelijke logica waarin we vandaag leven. Ben jij zo iemand? Neem dan contact met ons op en sluit nog deze zomer aan!

Delen: Printen: