Vriendschap tussen partij van Alexandra Colen en blootblad Menzo

Dit weekend bracht De Morgen een opvallend artikel over de goede relaties tussen het blootblad Menzo en het Vlaams Belang. De gezinspartij van de "puriteinse kwezel" Alexandra Colen noemt het blad Menzo "zo kritisch dat het zelfs het cordon sanitaire aan de journalistenlaarzen lapt." Het feit dat de inhoudelijke leiding van het blad in handen van rechtse Vlaams-nationalist is, ligt aan de basis van de redactionele koers die wordt gevaren.

Geert Cool

Menzo is niet bepaald een blad dat in kringen van conservatieve katholieken gunstig onthaald wordt. Het blad besteedt ruime aandacht aan bloot en half-bloot. Meer zelfs, dat is de ‘core-business’ van het blad. Tussen de foto’s en badpakkenspecials in, wordt echter ook ruimte gelaten voor interviews en politieke artikels. Alleen blijken die interviews en artikels nogal vaak uit eenzelfde (extreem-rechtse) hoek te komen. Het VB mag dan wel afgeven op de "systeem-media", blijkbaar hebben ze minder problemen met de eigen "systeem-media".

De Morgen stelt dat de redactionele leiding van Menzo in handen is van haar uitgever Meta Media. De gedelegeerd bestuurder van dat bedrijf, Dirk Mellebeek, leidt de inhoudelijke koers van het mannenblad en is tevens algemeen hoofdredacteur. Hij wordt bij veel artikels bijgestaan door Michael Vandamme. Die was voorheen voorzitter van NSV-Brussel (de studenten van het VB), is lid van het Taal Aktie Komitee (TAK, een bredere actiegroep waarin o.a. het VB actief is) en zijn vrouw staat mee aan het roer van het VB in Grimbergen.

Het blad laat sinds enige maanden geregeld VB-kopstukken aan het woord. Zo passeerden Marie-Rose Morel, Filip Dewinter, Frank Vanhecke en Gerolf Annemans reeds de revue. Deze maand besteedt Menzo ruime aandacht aan het ‘Warandemanifest’, een standpunt van enkele Vlaams-nationalistische economen die weinig verrassend tot de conclusie komen dat hun eigen Vlaams nationalistisch standpunt correct is.

In december gaf Menzo uitgebreid ruimte aan Guillaume Faye om zijn visie naar voor te brengen. Faye is een kopstuk van het Franse Nieuw Rechts en een vaak aangehaalde figuur in de zogenaamd ‘identitaire’ kringen. In Menzo stelde Faye dat Europa op weg is naar een derde wereldoorlog, een "etnische burgeroorlog". Hij haalt uit naar het "enorme probleem" van de islam. De islam is volgens Faye bezig aan een "veroveringstocht" doorheen Europa. Bovendien zorgen migranten voor een toename van de criminaliteit: "Een heterogeen samengestelde bevolking heeft last van criminaliteit". Alles maakt deel uit van een groter doel: "De islam heeft, net als het katholicisme, het communisme en het vrijemarktdenken de bedoeling om de wereld te veroveren. Maar de islam is de meest agressieve van allemaal." Zelfs in de cultuur wordt binnengedrongen volgens Faye. Hij stelt: "In Frankrijk richten allochtonen zich op het land zelf. Dat is ook mede het gevolg van opruiende rapmuziek die rechtstreeks oproept tot geweld tegen Frankrijk maar verder overal verkrijgbaar is. U kunt die muziek hier kopen in de Fnac om de hoek, en hij wordt daar ook uitgezonden op de radio. Onderschat het effect daarvan niet.”

Hoofdredacteur Mellebeek was voorheen betrokken bij de poging om een rechts Vlaams nationalistisch blad op te richten, Punt. Dat blad verdween al snel opnieuw omwille van tegenvallende verkoopscijfers en onenigheid op de redactie. Hoofdredacteur Peter De Rover (van de Vlaamse Volksbeweging) was naar verluidt niet te vinden voor een kritiekloze pure VB-koers voor het blad.

Zowel Mellebeek als Vandamme ontkennen dat ze een VB-lidkaart hebben en nemen wat afstand van die partij. Althans in woorden. In de praktijk blijken ze Menzo om te vormen tot een blad dat bijzonder goed gesmaakt wordt op het hoofdkwartier van de partij waar ze toch minstens enige sympathie voor hebben. Althans, bij een deel van de partijleiding van het Vlaams Belang. Enkele jaren geleden voerde VB-parlementslid Alexandra Colen nog een heuse kruistocht tegen bloot in reclames. Het feit dat een mannenblad waarin bloot en half-bloot de norm zijn, nu zowat het huismagazine van haar partij wordt, is op zijn minst een eigenaardige tegenstrijdigheid.

Delen: Printen: