Verslag door Nico M (Brussel)

IMG_20150118_143822Afgelopen zondag verzamelden in De Pianofabriek in St Gillis (Brussel) zowat 250 mensen voor een eerste werkvergadering van Hart boven Hard en de Franstalige tegenhanger Tout Autre Chose. Het enthousiasme voor deze initiatieven bleek onder meer uit de geslaagde opkomst. Het doorvoeren van de eerste besparingsmaatregelen door zowel de federale regering als de verschillende regionale regeringen hebben geleid tot deze initiatieven. Als antwoord op de besparingen in onder meer de cultuursector in Vlaanderen werd Hart boven Hard opgezet. Na de aankondiging van de besparingsmaatregelen op federaal en Franstalig vlak kon een Franstalig initiatief niet op zich laten wachten. “Tout Autre Chose” zag dan ook het levenslicht. Waar het initiatief aanvankelijk vooral vanuit culturele en academische hoek gesteund werd, zorgde het syndicaal actieplan naar de algemene staking van 15 december voor een verbreding. De acties waarbij op stakingsdagen piketten per fiets werden bezocht, illustreerden de wil om niet elk alleen te strijden maar om banden te smeden tussen verschillende lagen van de bevolking die zich tegen de besparingen verzetten.

Op de eerste werkvergadering in Brussel was het verzet tegen het besparingsbeleid de rode draad. Maar het was niet het enige discussiepunt. Er was ook discussie over welk alternatief we voorstellen en hoe we dat kunnen verdedigen. We zijn het er allemaal over eens dat de besparingen slecht zijn, maar wat stellen we in de plaats? Toen het actieplan in 2014 bekend werd gemaakt, stelde LSP voor om de mobilisaties te koppelen aan discussies over welke eisen we verdedigen, aan algemene vergaderingen op de werkvloer om onze standpunten te delen, de strijd politiek te voeden en een ruimte te hebben waar alternatieven op deze samenleving kunnen besproken worden. Dit kwam afgelopen zondag ook aan bod en velen verwierpen het kapitalisme dat enkel leidt tot verdeeldheid, ellende, inbreuken op onze vrijheden, rechten en verworvenheden terwijl wij opkomen voor meer solidariteit, vrijheden en een verdeling van de rijkdom.

Een niet te missen afspraak: 29 maart

10931348_1577450872469438_2799656223972272101_nZondag werd onder meer gesproken over welke acties en campagnes we zullen voeren. Met LSP hebben we al eerder gepleit voor een tweede actieplan nadat het eerste actieplan van de vakbonden eind 2014 de regering deed wankelen. De vakbonden hebben een grote rol te spelen, maar ook anderen kunnen de druk mee opvoeren. De algemene staking van 15 december en de vorige acties toonden het potentieel van verzet en solidariteit.

Hart boven Hard en Tout Autre Chose organiseren zich. Er zijn initiatieven genomen met acties tegen de uitsluiting van werklozen begin dit jaar. Er wordt op 26 januari in Antwerpen geprotesteerd tegen de poging om een lokale variant van Pegida op te zetten. En er is een belangrijke betoging voorzien op 29 maart in de vorm van een ‘grote parade’. Een dergelijke betoging kan zeker bijdragen aan de opbouw van het vervolg op het actieplan tegen de besparingsregeringen in ons land. Er zijn nog twee maanden tijd om naar die betoging op te bouwen en om ze van inhoud te voorzien. Welke eisen zullen we op deze betoging verdedigen? Die vraag naar inhoud werd afgelopen zondag vaak gesteld. Hart boven Hard en Tout Autre Chose willen strijdbewegingen en eisen verenigen. Ze bieden ruimte en mogelijkheid voor iedereen om hun voorstellen te ontwikkelen.

LSP steunt deze activiteiten en wil de discussie aangaan. We willen de solidariteit versterken en doorheen discussies onze standpunten naar voor brengen en pleiten voor een democratisch socialistisch alternatief op de kapitalistische chaos, met een democratisch geplande economie onder controle van de meerderheid van de bevolking zodat iedereen een toekomstperspectief geeft en zodat een gelijke verdeling van de rijkdom effectief mogelijk wordt.

In de februari-editie van ‘De Linkse Socialist’ publiceren we een interview met David Murgia, een van de woordvoerders van Tout Autre Chose. Deze krant komt vrijdagavond van de drukker. Neem vandaag nog een abonnement op ons maandblad!