Brussel: oproep voor 1 mei van internationalistische strijd

Oproep mee ondertekend door LSP

Sinds 1886 is de Dag van de Arbeid een referentie voor de strijd van arbeiders over de hele wereld. In 2022 wordt ons sociale kamp geconfronteerd met de meervoudige crises van het kapitalisme. Terwijl de pandemie nog niet voorbij is, de ecologische catastrofe verergert en in bij ons voelbaar is, brengt de imperialistische oorlog van Poetin een nieuwe mondiale schok teweegbrengt, waarop speculanten zich storten: energieprijzen, wapenprijzen, grondstoffen zoals tarwe rijzen de pan uit, tot groot genoegen van de aandeelhouders. In onze organisaties en bewegingen heeft de pandemie de militante praktijken door elkaar geschud, maar onze woede en onze dorst naar sociale rechtvaardigheid zijn intact gebleven. Wij roepen u op om op ook op 1 mei 2022 eensgezind en strijdvaardig de straat op te gaan om ons daaraan te herinneren.

Kapitalisme is zeer schadelijk voor de gezondheid

Twee jaar na het begin van de pandemie is de onzekerheid toegenomen. Migranten zonder papieren worden geconfronteerd met het cynisme van de Vivaldi-regering, die zich zelfs niet verwaardigd heeft woord te houden en papieren te geven aan de hongerstakers van de zomer van 2021. Terwijl vele sectoren enorme winsten hebben kunnen opstrijken en het aantal multimiljonairs sterk is gestegen, hebben de werkgevers en Vivaldi de niet-indexerende loonsverhoging tot 0,4% voor 2021-2022 geblokkeerd. Het VBO wil meer en oefent druk uit om de automatische indexering van de lonen verder aan te tasten, terwijl de kosten van levensonderhoud explosief stijgen. “Het is de crisis, goede mensen”, hoe durven ze! Crisis voor wie? Niet voor de kapitalisten! De arbeidersklasse heeft het reële minimumloon zien dalen sinds 1996!

Er zijn ons tot nu toe veel beperkingen opgelegd om de implosie op korte termijn van ziekenhuizen en/of het massale ziekteverzuim in bedrijven te voorkomen… maar zij hebben de dood van meer dan 30.000 mensen door Covid niet kunnen voorkomen. In de ondernemingen is maar al te vaak de laksheid van de werkgevers ten aanzien van beschermingsmaatregelen geconstateerd. Dit jaar strijden 212 MIVB-werknemers nog steeds voor de rechter tegen hun werkgever en voor het recht op opzegging. Ondertussen wordt het sociale isolement erger.

De productie en distributie van vaccins en geneesmiddelen is een ander facet van kapitalistisch wanbeheer: concurrentie tussen farmaceutische groepen, bij het onderzoek, bij het patenteren van producten en procédés, ongelijke verdeling van vaccins op wereldschaal, waardoor de landen van het Zuiden grotendeels in de kou blijven staan… De sector blijft winstgericht, zelfs wanneer het aantal doden in de miljoenen loopt. De maatschappelijke behoeften vereisen de opheffing van octrooien op vaccins en overheidscontrole van de sector, in tegenstelling tot de door de Europese leiders bepleite chaos op de markt, om wereldwijd massaal vaccins en geneesmiddelen te kunnen produceren en distribueren.

Het liberale en autoritaire beheer heeft het gezondheidsbeleid gedelegitimeerd, wantrouwen tegen dat beheer gewekt en een vruchtbare voedingsbodem geschapen voor verhalen over ontkenning, individualisme en zelfs samenzwering, wat soms heeft geleid tot verdeeldheid tussen mensen uit hetzelfde sociale kamp.

Vrouwen en gezondheidszorg nog steeds in de eerste lijn

Vrouwen zijn in de meerderheid onder werknemers in essentiële beroepen (zorg, onderwijs, detailhandel, enz.), en zij zijn ook de eersten die zwaar door de crisis worden getroffen: lage lonen, werkloosheid, gezondheidsrisico’s, enz. Zij zijn ook degenen die het meeste zorgwerk hebben moeten doen en huishoudelijke taken moeten combineren met betaald werk. Geweld tegen vrouwen werd erger tijdens de lockdowns. Docenten en studenten van hun kant hebben nooit voldoende middelen gekregen om veilig in de klas te werken of om zich aan afstandsonderwijs aan te passen! De gezondheidsstelsels staan onder extreme druk en de werknemers worden tot het uiterste belast, ondanks extra budgetten die door strijd zijn verworven, maar nog verre van voldoende zijn.

Ons enige kompas: collectieve strijd

De sociale bewegingen zijn doorgegaan, ondanks de zeer moeilijke omstandigheden, de beperkingen van de vrijheden en de gevaren voor de gezondheid. Migranten zonder papieren strijden onvermoeibaar voor hun overleving en waardigheid, voor regularisatie en, samen met anderen, voor het recht op huisvesting. De vrouwenbeweging bleef zich mobiliseren rond 8 maart en gedurende het hele afgelopen jaar. De beweging tegen politiegeweld en structureel racisme ging ook door. De vakbonds- en arbeidersbeweging mobiliseert tegen de hoge kosten van levensonderhoud en de bevriezing van de lonen en moet de strijd en de allianties aangaan tegen onder meer de klimaatverandering.

Het gemeenschappelijk front heeft reeds data vastgesteld voor 22 april en 20 juni. In de bedrijven neemt de woede toe. Met name in de sector van de dienstencheques loopt een actieplan voor een reële loonsverhoging en betere arbeidsvoorwaarden. De leraren blijven ook in actie om minister Désir (PS) echte sociale vooruitgang af te dwingen. Tot slot: de beweging tegen Poetins oorlog in Oekraïne bouwt zich op: we moeten allemaal bijdragen aan de ontwikkeling ervan!

Wij roepen de arbeiders, hun vakbonden en sociale bewegingen op om op deze 1e mei 2022, samen de straat op te gaan en te strijden tegen dit dodelijke kapitalisme.

Ontmoet ons om 11 uur op het Poelaertplein op 1 Mei om de straten van Brussel in te nemen!

 • Stop de hoge kosten van levensonderhoud: prijscontroles, nationalisering van de energiesector en volledige indexering van de lonen, inclusief de brandstofprijs!
 • Voor een strijdbaar actieplan tegenover de kapitalistische crises!
 • In geval van werkloosheid, collectieve arbeidsduurverkorting zonder loonverlies en met compenserende aanwerving
 • Er is geld: voor een minimumloon van 14€ netto/uur, een pensioen van 1500€ netto minimum, en een verhoging van de sociale uitkeringen! Nee tegen de jacht op uitkeringstrekkers!
 • Stop seksisme: massale middelen om geweld tegen vrouwen te bestrijden!
 • Stop racisme, onderdrukking, discriminatie in werk, huisvesting en in het schoolsysteem!
 • Met of zonder papieren, wij zijn allen arbeiders: regularisatie van alle arbeiders zonder papieren!
 • Waardige en onvoorwaardelijke opvang van alle vluchtelingen: uit Oekraïne en elders!
 • Nee tegen de imperialistische agressie van Poetin en zijn leger in Oekraïne, totale terugtrekking van de Russische troepen, geen illusies in de NAVO, kwijtschelding van de schuld van Oekraïne!
 • Sanctioneer de miljardairs van Rusland, niet de arbeiders, crisisbelasting op de grote fortuinen van België!
 • Geld voor lonen, sociale zekerheid, ecologische overgang en cultuur, niet voor bewapening!
 • Een dak is een recht: lagere huurprijzen, massale investeringen in sociale huisvesting, voor het opeisen van leegstaande woningen en de strijd tegen huisjesmelkers!
 • Verdediging van de openbare diensten, de erfenis van hen die er geen hebben : herfinanciering en renationalisatie!
 • Voor gratis en kritisch openbaar onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is!
 • Voor een kwaliteitsvolle en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg. Opheffing van octrooien op vaccins en op de farmaceutische productie in het algemeen!

[button link=”https://www.facebook.com/events/329771502586999/?ref=newsfeed” type=”big” color=”red”] => Facebook evenement[/button]

Delen:
Printen:

Steun ons: plaats uw boodschap in onze mei-editie!

Voorpagina van De Linkse Socialist

Uw boodschap in onze mei-editie