Op 19 december, afgelopen vrijdag, kwamen zowat 3.000 mensen naar de actie van de alliantie D19-20. Het doel was om de Europese top vreedzaam te omcirkelen om te protesteren tegen het besparingsbeleid en de vrijhandelsakkoorden zoals het Transatlantisch Verdrag (TTIP).

De oproep voor de actie stelde: “De regering Di Rupo had reeds het soberheidsverdrag goedgekeurd, waarmee we, net zoals de andere lidstaten van de EU, in een dwangbuis van besparingen belanden. Nu doet deze regering er nog een schep bovenop. Op het menu staan de volgende ingrediënten: 1. Een soberheidsbeleid met vermindering van de uitgaven, liberalisering van de openbare diensten, een aanslag op alle werknemers (pensioenen, werkloosheid, index, stakingsrecht…), in de naam van de competitiviteit en de budgettaire orthodoxie. 2. Vrijhandelsverdragen, zoals het Trans-Atlantisch Partnerschap (TTIP), bedisseld achter gesloten deuren, en met als gevolg: nog meer concurrentiedruk op de werknemers, vernietiging van de kleinschalige landbouw, de doodsteek voor de openbare diensten, en uitlevering van de democatie aan de multinationals…”

De Alliantie D19-20 bestaat uit landbouwers, syndicalisten, activisten uit het verenigingsleven, ecologisten, feministen, … Er waren in december vorig jaar en in mei van dit jaar al geslaagde acties (zie het archief op onze site) tegen het besparingsbeleid dat opgelegd wordt door de kapitalistische elite. Eens te meer was de actie geslaagd. En dat slechts enkele dagen na de algemene staking van 15 december.

Dit was slechts het begin, laat ons de strijd verderzetten!

Foto’s door René Andersen

Foto’s door MediActivista