Home / Belgische politiek / Lokaal - Brussel / #8dec. Interview met drie arbeiders bij Econocom

#8dec. Interview met drie arbeiders bij Econocom

15950151106_7cb10aaf10_z

Op het piket van Econocom spraken we met Ali, Adrien en Mohammed. De drie zijn duidelijk over deze regering, ze “verwachten er niets van en na 15 december zullen we verder moeten gaan.” “Deze regering moet weg, tenzij ze bereid is om te luisteren.” Maar daar geloven ze niet in.

Interview door Els

Zelfs de mensen rond hen beginnen dat te beseffen, zeggen ze. “Het is niet meer beperkt tot wie in de vakbonden georganiseerd is. Iedereen wordt geraakt en er is een brede steun voor de staking.”

“De regering zegt ons altijd dat er geen alternatief op de besparingen is. Maar als je dan ziet wat het besparingsbeleid in de rest van Europa heeft aangericht! De besparingen en de kapitalistische concurrentie die ze tussen de arbeiders organiseren, trekt de volledige samenleving naar beneden en dat op alle vlakken. Het systeem moet veranderen, we hebben nood aan een revolutie.”

“Voor de mobilisatie bij Econocom zijn we begonnen met vergaderingen van de delegees en daarna waren er personeelsvergaderingen. Velen toonden een onbegrip voor al wie op N-VA gestemd heeft, maar er is nog meer een algemene afkeer tegenover alle partijen.”

De drie zijn het eens dat er nood is aan een echte strijdpartij die open staat voor alle werkenden, los van hun vakbondskleur, afkomst,… Een partij waarin de discussie over het politieke programma kan gevoerd worden maar ook over de strategie voor onze strijd zodat we kunnen winnen. We moeten een einde maken aan de concurrentie tussen de arbeiders, zowel op regionaal, nationaal als Europees vlak. Een eigen brede strijdpartij zou daar een belangrijke stap in zijn.