Iedere zaterdag publiceren we een overzicht van enkele opvallende nieuwtjes, feiten, opmerkelijke uitspraken of video’s.Uitstel voor banken
Woensdag schreef deredactie.be: “De federale regering haalt de zogeheten bankentaks uit de ontwerpbegroting voor volgend jaar. De regering wil een aantal bezwaren wegwerken alvorens die heffing op te leggen aan de financiële instellingen. Minister van Financiën Johan Van Overtvelt (N-VA) heeft in de Kamer gezegd dat de regering de bankentaks voorlopig uit de ontwerpbegroting voor volgend jaar haalt. Eerder hadden zowel het Rekenhof, de Europese Commissie en de Raad van State opmerkingen gemaakt over die bankentaks. Om die onduidelijkheden weg te werken, wil de regering pas volgend jaar een nieuw voorstel doen over de bankentaks. De bankentaks slaat op de inspanning die de financiële sector zal moeten doen om bij te dragen aan het besparingsplan van de regering-Michel. De regering verwachtte om daar 100 miljoen euro aan te verdienen, maar dat zal dus pas later zijn.”Geen uitstel voor indexsprong
Over de indexsprong kwamen er ook opmerkingen, zo lazen we dinsdag in De Morgen: “Voor de personenbelasting voorzag de regering een minderinkomst van 682 miljoen euro (omdat het inkomen van mensen negatief wordt beïnvloed). Volgens de FOD Financiën wordt dat een minderinkomst van 970 miljoen euro. Voor de vennootschapsbelasting voorzag de regering een meeropbrengst van 215 miljoen euro (omdat de winsten van bedrijven stijgen). Volgens Financiën wordt dat een meeropbrengst van 457 miljoen euro. Dat is geld waarvan verwacht wordt dat het niet geïnvesteerd wordt in extra tewerkstelling maar omgezet wordt in bedrijfswinst.” Deze opmerkingen volstonden niet om de maatregel uit te stellen teneinde onduidelijkheden weg te werken. De banken en de gewone werkenden worden immers op een andere wijze behandeld.Geen plafond voor toplonen
Wie nog niet volledig zou doorhebben voor wie deze regering rijdt, kon deze week op een verduidelijking door Alexander De Croo rekenen. Die wil het plafond voor toplonen bij overheidsbedrijven – momenteel vastgelegd op 290.000 euro – doorbreken. Het ging om een niet afdwingbare maatregel. Terwijl de liberalen onze lonen verplicht in het vriesvak steken, stellen ze dat ze zich “minder willen mengen in de loonpolitiek bij de overheidsbedrijven”. Bedoeld wordt in de lonen van de toplui. Het kabinet van De Croo: “We willen een vertrouwensrelatie opbouwen met de bedrijven.” Inderdaad, met de werknemers hoeft dat niet maar met de bedrijven wel.VOKA nodigt uit
Gratis bestaat niet. Dus vraagt VOKA 75 euro voor wie aan de receptie van de patroonsfederatie in aanwezigheid van premier Michel en schaduwpremier De Wever wil deelnemen. De ‘netwerkreceptie’ vindt in Antwerpen plaats en wellicht zal het niet onopgemerkt voorbijgaan. Als stakers na een paar uur op het piket een pintje durven te drinken, worden ze afgedaan als luie zatlappen. Bij ondernemers en managers heet dat een ‘netwerkreceptie’ (waarbij wellicht geen pintje maar eerder champagne wordt gedronken).

75euroJambon
Minister Jan Jambon verdedigde zich deze week voor een thuispubliek van KVHV-Antwerpen. Apache.be was er bij en berichtte: “Na een vraag uit het publiek of de grondwetsartikelen deze legislatuur voor herziening vatbaar zullen worden verklaard, zodat ze na verkiezingen eventueel kunnen worden gewijzigd, was Jambon formeel. “Naast het regeerakkoord zijn er atoma-schriftjes die in de kluizen liggen van de vier regeringspartijen. Daarin staan afspraken over grondwetsartikelen die voor herziening vatbaar verklaard zullen worden. Ik denk dat we zelfs het artikel 195 over de procedure van staatshervormingen zullen kunnen pakken.” Zo weten de ‘partners’ van N-VA meteen wie allemaal van geheime akkoorden met die partij op de hoogte wordt gebracht.Middelen genoeg
De Tijd meldde woensdag: “Gezinnen wereldwijd hadden in 2013 zowat 7.600 miljard dollar, dat is meer dan 6.000 miljard euro of 8 procent van de wereldrijkdom, in belastingparadijzen geparkeerd. Dat blijkt uit onderzoek van Gabriel Zucman van de London School of Economics. ‘De Europeanen spannen de kroon met 2.600 miljard dollar’, constateert Zucman in ‘Taxing across Borders: Tracking Personal Wealth and Corporate Profits’. Op ruime afstand volgen de Aziaten en de Amerikanen. Door de belastingontwijking liepen overheden vorig jaar 190 miljard dollar fiscale inkomsten mis. Zucman richtte zich niet alleen op particulieren. Hij nam ook de fiscale praktijken van bedrijven onder de loep. ‘Vooral Amerikaanse bedrijven schakelen steeds meer belastingparadijzen in om minder belastingen te betalen’, luidt het.” Als ze het in deze context over ‘gezinnen’ hebben, bedoelen ze niet u en mij maar wel degelijk die kleine elite van superrijken.Imago
Ondernemer Jos Vaesen stelde deze week in Trends dat de staking het land imagoschade oplevert. “Ik heb vier bedrijven in België. Zo’n staking kost ons handenvol geld, maar nog erger is de enorme imagoschade. Die is verschrikkelijk. Dat die mensen niet beseffen dat staken de totale maatschappij schaadt… Kijk maar naar landen waar vaak wordt en werd gestaakt en de vakbonden de baas waren: Italië, Frankrijk, Spanje, Portugal en Griekenland. Daar is armoede en stijgt de werkloosheid boven 20 procent.” Even samengevat: het schandaal van de Luxemburgse belastingontwijking is een fait divers dat de betrokken ondernemingen extra zuurstof moet bieden, van de bedrijven vragen dat ze gewoon belastingen betalen schaadt het imago van het land. En neen, niet het besparingsbeleid van de trojka heeft de Zuid-Europese economie en levensstandaard naar beneden getrokken, maar wel het protest tegen die besparingen. Het doet wat denken aan de argumentatie waarmee destijds beweerd werd dat de aarde niet rond maar plat was.Goedkoper
Doorgaans worden dergelijke berichten enkel over het eigen land vermeld, maar nu bracht Het Laatste Nieuws ook een verhaal over de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam. “Nederland prijst de Rotterdamse haven uit de markt. Lokale lasten maken de “Poort van Europa” zo duur dat bedrijven wegtrekken naar concurrenten Hamburg en Antwerpen, waarschuwt voorzitter Steven Lak van de havenondernemersorganisatie Deltalinqs bij de collega’s van de Nederlandse krant AD. In Duitsland en België liggen de lasten lager. Sterker nog, daar legt de overheid geld toe. “Ik mis in Rotterdam het besef dat het hier om ónze haven en ónze bedrijven gaat.” Hoe groot het probleem is? “We zijn de grootste haven van Europa, maar niet de goedkoopste. Dat is raar.” Die winst die de Rotterdamse haven vanwege haar schaalvoordeel zou moeten hebben verdwijnt.” U leest het goed: in ons land wordt de bedrijfswereld geld toegestoken.