In deze rubriek brengen we nieuws vanuit LSP zelf. We willen plaats bieden voor korte verslagen van acties, campagnemomenten,… Er worden aankondigingen gedaan of verslagen gegeven van bijeenkomsten. Nieuwe leden kunnen uitleggen waarom ze lid geworden zijn (en waarom jij dat ook moet doen).


Socialistische media, jouw media!

Tegenover de dagelijkse stroom van propaganda in de gevestigde media zijn ‘De Linkse Socialist’ en socialisme.be belangrijke bronnen van informatie en analyse vanuit een ander standpunt, dat van de arbeidersbeweging en het verzet tegen het huidige beleid.

Deze krant en ons dagelijkse nieuwssite socialisme.be bieden een unieke vertaling van een programma dat aansluit bij de onmiddellijke uitdagingen van vandaag. We koppelen ordewoorden, suggesties en vaststellingen van de reële behoeften aan de nood om de samenleving om te vormen naar een democratisch socialisme.
Op een ogenblik dat we voor een hard besparingsoffensief staan, maar tegelijk ook de eerste kiemen van een heropbouw van radicaal-links tot uiting komen, is er nood aan ideeën en debat. Onze krant levert daar een bijdrage tot. Mogelijk heb je niet de tijd om alles te lezen, mogelijk ben je het niet met alles eens. Toch vragen we om deze krant en onze nieuwssite te ondersteunen. Dat kan door een abonnement te nemen waardoor we een groter bereik voor onze krant bekomen en tevens een steviger financiële basis.

Deze zomer zoeken we 100 nieuwe abonnees, word jij er een van? Een gewoon abonnement kost 20 euro voor 12 exemplaren – er verschijnen er 10 per jaar. Maar een steunabonnement van 30 of 50 euro mag natuurlijk ook. Daarnaast is het ook mogelijk om te werken met een doorlopende opdracht van minimaal 2 euro per maand. Stort je bijdrage op BE48 0013 9075 9627 van Socialist Press met vermelding ‘abonnement’.


Junikrant online

Eind volgende week komt de zomereditie van ‘De Linkse Socialist’ uit met daarin uiteraard heel wat aandacht voor het sociaal bloedbad bij Delhaize. Maar we besteden in de zomer traditioneel ook meer aandacht aan iets uitgebreidere dossiers waarin we enkele thema’s uitspitten. Ook in deze zomereditie is dat het geval. In afwachting van deze publicatie, kan je alvast onze huidige krant lezen.


voetbalGoals, geen racisme!

De afgelopen week werden in verschillende steden sociale activiteiten georganiseerd om samen de voetbal te volgen. In Gent waren er een 40-tal aanwezigen die genoten van de overwinning tegen Algerije. Enkele dappere militanten deden dit buiten, de meesten volgden binnen. Om zeker geen GAS-boete op te lopen, mag een groot scherm in een Gentse tuin niet zichtbaar zijn vanop straat. De slogan ‘Goals, geen racisme’ werd aangevuld met ‘Goals, geen GAS’.


18 juli: feest van Tamil Solidariteit in Antwerpen

De afgelopen jaren vestigden heel wat mensen vanuit Sri Lanka zich in Antwerpen. Het gaat om Tamils die de bloedige oorlog in hun land ontvluchtten. In 2009 kwam die oorlog ten einde met een massaal bloedbad waarbij tienduizenden doden vielen. Tienduizenden anderen kwamen overal in de wereld terecht als vluchtelingen.

LSP is sinds enkele jaren actief binnen deze gemeenschap, onder meer op basis van het werk van onze zusterpartij in Sri Lanka. Met de campagne Tamil Solidariteit proberen we het protest tegen de genocide en aanhoudende discriminatie te versterken en te verbinden met de arbeidersbeweging in ons land.

In dat kader organiseren we op vrijdag 18 juli een feest van Tamil Solidariteit met een lekkere maaltijd, muziek, dans en meer informatie over de Tamil bevolking en over Sri Lanka.

Programma

  • 17-19u: Boekvoorstelling ‘A History of Resistance’ door TU Senan
  • 19-20u: Driegangenmenu bereid door chef-kok Pradeep en co: Starter (Roll, vegetarisch of met vlees), Fried Rice met kip of vegetarisch en desert. Maaltijd aan 6 euro (3 euro voor kinderen onder 12 jaar)
  • 20u-21u30: Avondprogramma met traditionele muziek, zang, dans en korte toespraken (met onder meer Tamil Solidarity, ABVV Horval en anderen).

Doorlopend zijn er onder meer: tombola || hapjes || infostand || fotoreportage || bar

De plaats van het gebeuren: Parochiezaal Merksemsesteenweg 30, 2100 Deurne Noord.

Inschrijven kan door 6 euro te storten op BE98 7381 1701 8293 EUR van Geert Cool met vermelding ‘Tamil Solidariteit’


LSP zoekt 33.000 euro en heeft het bijna gevonden…

In de eerste helft van dit jaar hebben we ons gewone strijdfonds, de middelen die we ophalen om campagnes en acties te organiseren, vermeerderd met een oproep voor kiesfonds. Samen was dat 33.000 euro, waarvan we 30.383 euro effectief opgehaald hebben. Dat werd gebruikt voor de verkiezingscampagne die we in Brussel voerden maar ook voor internationale solidariteit met de strijd in Zuid-Afrika en een deel ging naar de antifascistische comités in Griekenland. In de maanden juli tot en met september willen we opnieuw onze gewone doelstelling van 11.000 euro financiële steun halen. Daartoe komen we aan festivals tussen met antifascistisch materiaal en zijn er ook verschillende sociale activiteiten voorzien.

financiencampagne