Generatiepact: vakbondsvrouwen wijzen op asociaal karakter

ACV- en ABVV-vrouwen bundelen de krachten in hun verzet tegen het Generatiepact. Ze doen dit omdat de hervormingen van het brugpensioen enorme gevolgen hebben voor vrouwen. Het wordt zeker voor deeltijds werkenden bijna onmogelijk om nog op brugpensioen te gaan.

De vakbondsvrouwen kwamen naar buiten met enkele cijfers die hun standpunt ondersteunden. 43% van alle werkende vrouwen heeft een deeltijds contract, terwijl dit bij mannen net geen 7% is. In sectoren waar veel vrouwen werken, zijn er soms enkel en alleen deeltijdse contracten. Ongeveer 80% van de werknemers die gebruik maken van tijdskrediet zijn vrouwen.

Aangezien het Generatiepact de loopbaanvereisten voor een brugpensioen optrekt zonder de “gelijkstellingen” (periodes die met een loopbaan gelijkgesteld worden, zoals tijdskrediet of deeltijdse arbeid) op te trekken, wordt toegang tot brugpensioen moeilijker. Hierdoor zou 71,4% van de vrouwen geen toegang meer hebben tot brugpensioen!

De regeringsplannen zijn een aanval op de rechten en verworvenheden van alle arbeiders en zeker van de vrouwen. Gezamenlijk verzet is dan ook noodzakelijk!

Delen: Printen: