Sociale verkiezingen: Wouter, kandidaat voor BBTK bij CAW

Begin mei zijn er sociale verkiezingen in honderden bedrijven. Duizenden werkenden zijn kandidaat. We stelden enkelen van hen volgende vragen.

  1. Welke thema’s en eisen staan vooraan in jouw bedrijf of sector en hoe kunnen die eisen gerealiseerd worden? 
  2. Wat vind jij belangrijk bij de organisatie van de vakbonden op de werkvloer en hoe maak je van de vakbond een instrument van strijd? 
  3. Hoe kan je die vakbondswerking politiseren en versterken?

Wouter, kandidaat voor BBTK bij CAW

1/ “We zetten ons in voor meer middelen. Dat betekent meer personeel om de wachtlijsten weg te werken. Door de ene na de andere crisis van het systeem namen de vragen naar hulp in het welzijnswerk toe. Daarnaast strijden we voor hogere lonen. In onze sector werken bijvoorbeeld veel meer vrouwen dan mannen. De lage lonen in onze sector verklaren een deel van de loonkloof. Die willen we dichten: de strijd tegen onderdrukking is een strijd van alle werkenden! Een derde speerpunt is de 30-urenweek zonder loonverlies (met bijkomende aanwervingen) zodat de verhouding werk-privé meer haalbaar wordt en gedwongen deeltijds werken collega’s financieel niet in de problemen duwt. We nemen deel aan acties in onze sector en in de bredere beweging om dit te winnen. We bundelen ook de krachten tussen verschillende deelsectoren en over vakbondsgrenzen heen, o.a. via groepen zoals Sociaal Werkers in Actie! Het zal erop aankomen om meer controle te krijgen op de economie om de nodige middelen af te dwingen, dus solidariteit met alle werkenden is cruciaal!” 

2/ “Als kandidaat stelde ik bij de vorige verkiezingen voor om maandelijks te communiceren met het personeel via berichtgeving en wanneer nodig personeelsvergaderingen te voorzien. We hebben dit de afgelopen vier jaar ingevoerd, waardoor steeds meer collega’s betrokken zijn in dit syndicaal werk: sommigen werden afgevaardigde, anderen spelen een rol als militant. Veel collega’s informeren ons over wat er op de werkvloer gebeurt. En er is een steeds grotere groep die staakt en betoogt om de eisen die we stellen af te dwingen. We willen hier verder aan bouwen.” 

3/ “Door collega’s veel meer te informeren kunnen we de verbanden uitleggen tussen grote winsten van bedrijven die weinig belast worden en de tekorten in het welzijnswerk. Bij de vorming van de vorige Vlaamse regering gaf deze 5 miljoen euro aan INEOS voor het aanwerven van personeel en ‘ecologische’ productie, terwijl hetzelfde bedrag bespaard werd bij de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW). Die geldstroom is duidelijk. Wetende dat het de werkenden zijn die rijkdom produceren en de ongelijkheid verder toeneemt, is dit wraakroepend. Meer en meer collega’s beseffen dat het kapitalistisch systeem geen oplossing biedt. We proberen uit te leggen dat er mogelijkheden zijn om met dit systeem te breken. Onze eisen winnen, kan een eerste stap zijn in die richting!”

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist