Waarover valt te onderhandelen?

De regering kondigde aan met de vakbonden te willen onderhandelen over de uitvoeringsmaatregelen van het Generatiepact. De vakbondsleiding reageerde voorzichtig positief vanuit de hoop dat er over meer valt te onderhandelen dan de uitvoering van het Generatiepact. Maar alles wijst erop dat de onderhandelingen enkel bedoeld zijn om de vakbonden rustig te houden en het verzet te onderbreken.

Analyse van het Generatiepact

Wie iets verder wil zien dan de reclameboodschap van de regering, kan hier onze analyse lezen.

Vandaag bevatten verschillende dagbladen een twee pagina grote advertentie van de regering waarin het ‘Generatiepact’ wordt uitgelegd. Daarbij valt niet nieuws op te merken. De regering legt nadruk op de bijzonder beperkte maatregelen om jongeren aan het werk te krijgen en legt daarbij uit hoe de jongeren in de solden worden gezet. Voor patroons wordt het nog goedkoper om jongeren aan te werven. Veel middelen worden daarvoor niet vrijgemaakt, maar de regering heeft de illusie dat dit een antwoord zou bieden op de jongerenwerkloosheid.

In steden als Gent of Antwerpen bedraagt de jongerenwerkloosheid ongeveer 30%. En dat ondanks het feit dat jongeren vandaag reeds goedkoper kunnen worden aangeworven. Hoe ver zal de regering gaan met haar solden vooraleer wordt toegegeven dat er een fundamenteler probleem is? Zullen werkgevers straks jonge werknemers volledig cadeau krijgen?

Over de brugpensioenen en mogelijkheden om vroeger uit het arbeidsproces te stappen, blijft de regering vaag. Maar het Generatiepact zelf is duidelijk: de leeftijd voor brugpensioen gaat naar 60 jaar en ook de loopbaanvereiste wordt opgetrokken. Stelsels als Canada Dry worden in de toekomst de facto afgeschaft. Dat dit niet geldt voor wie nu al van een brugpensioen of een canada dry-stelsel geniet, is evident. Maar toch legt de regering vooral daar nadruk op.

Ook inzake de financiering van de sociale zekerheid wordt maar niet vermeld hoe die financiering al jarenlang wordt ondermijnd door de cadeau’s aan het patronaat. Het Generatiepact doet er nog een schep bovenop door extra cadeau’s te geven aan het patronaat. 960 miljoen euro om exact te zijn. Dat is drie keer meer dan het budget dat uitgetrokken wordt voor jongerentewerkstelling. Waarbij bovendien moet worden opgemerkt dat die 300 miljoen euro voor jongerentewerkstelling vooral naar het patronaat zal vloeien…

De regering zegt nu dat ze wil onderhandelen met de vakbonden omdat ze het protest had onderschat. Tegelijk wordt de tekst van het pact nu reeds naar de Nationale Arbeidsraad gestuurd voor opmerkingen en worden de uitvoeringsbesluitingen klaargestoomd. Maar waarover valt te onderhandelen? De tekst van het pact blijft zoals die is, stelt de regering. De brugpensioenleeftijd blijft dus opgetrokken worden tot 60 jaar. Er kan enkel over de uitzonderingen onderhandeld worden. We begrijpen dat de vakbonden daarbij zoveel mogelijk toegevingen willen bereiken, maar het signaal van de basis ging verder. Beperkte toegevingen volstaan niet, de volledige aanval op de brugpensioenen moet van tafel verdwijnen.

"De regering wil over het pact niet opnieuw onderhandelen, maar heeft de deur niet gesloten", stelt ABVV-kopman Verboven. Dat is onvoldoende om te onderhandelen. Er is dan ook geen nood aan onderhandelingen om zelf de besparingen door te voeren die de regering niet uitgelegd krijgt aan bredere lagen van de bevolking. De vakbondsleiding moet de druk op de regering opvoeren. Het feit dat deze moet toegeven dat ze de sociale onrust had onderschat, zou juist een aanleiding moeten zijn om de acties verder op te drijven!

Morgen beslissen de vakbonden over verdere acties. Wij roepen hen alvast op om conclusies te trekken uit de enorme actiebereidheid aan de basis en de povere resultaten van de eerdere onderhandelingen die het ACV tot een koerswijziging dwongen na 7 oktober.

Delen: Printen: