Vlaams Belang: zet de politie in tegen stakingspiketten

Het Vlaams Belang stelt zich graag voor als een partij van de kleine man. Maar nu volgt ze zeker de arbeiders niet als die in staking gaan. Terwijl voorzitter Vanhecke zich nog wat op de vlakte houdt over het standpunt van zijn partij over de staking van 28 oktober, zijn anderen bijzonder expliciet. Freddy Van Gaever begrijpt niet waarom de politie niet heeft ingegrepen op 7 oktober. In Gent stelde de VB-fractie gisteravond op de gemeenteraad een motie voor om de politie op de stakingspiketten af te sturen zodat werkwilligen niet kunnen worden gestopt.

Frank Vanhecke beseft dat de acties van 28 oktober gevoelig liggen bij de kiezers van zijn partij. Terwijl het VB probeert een nieuw publiek van ondernemers aan te trekken, haalt de partij nog steeds veel stemmen onder gewone arbeiders en hun gezinnen. En daar is het ongenoegen tegenover de regeringsvoorstellen bijzonder groot. Het was geen toeval dat bij een peiling in de aanloop naar 7 oktober bleek dat 51% van de VB-kiezers de staking steunde. Dat is de reden waarom Vanhecke probeert het standpunt van zijn partij te verbloemen. Ook op de VB-website wordt in alle talen gezwegen over het standpunt dat langer zal moeten worden gewerkt of het standpunt dat de stakingsacties moeten worden gebroken door de politie.

De gebuisde patroon Freddy Van Gaever, thans VB-parlementslid, is wel openlijk. Hij begrijpt niet waarom er tijdens de staking van 7 oktober niet is ingegrepen door de politie. Het standpunt van Van Gaever is geen alleenstaand geval in het VB. In Gent stelde de fractie van het VB op de gemeenteraad van gisteravond een motie voor die in dezelfde zin gaat.

Ortwin Depoortere (gemeenteraadslid voor het VB) eiste dat de openbare weg tijdens stakingen door de lokale politie zou worden vrijgehouden en dat de lokale politie duidelijke en specifieke instructies zou krijgen "teneinde zowel het stakingsrecht als het recht op arbeid te waarborgen". In de motivatie voor de motie, wordt uitdrukkelijk gesteld dat deze gericht is tegen het feit dat er bij de staking van 7 oktober werkwilligen werden tegengehouden door stakingspiketten.

In de aanloop naar het economisch congres van het VB op 26 november in Gent, wordt duidelijk dat de partij meer en meer kiest voor een harde neoliberale opstelling. Daarbij past uiteraard ook het harde anti-stakingsstandpunt van het Vlaams Belang. Vanhecke mag dat standpunt dan wel proberen te verbloemen, de daden van zijn partij (onder meer met de motie op de Gentse gemeenteraad) tonen het ware gelaat van het VB. Het VB gaat hiermee in tegen de positie van heel wat van haar kiezers. Die hebben in realiteit geen enkele partij die het voor hen opneemt.

Delen: Printen: